Åtgärder

Buddism

Från Skolbok

Buddismen centralt innehåll i år 6 och 9


6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i buddismen (kap 3, 7, 8, 9)

6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i buddismen (kap 3, 7, 8, 9)

9: Centrala tankegångar och urkunder i buddismen (kap 3, 7)

9: Varierande tolkningar och bruk inom buddismen i dagens samhälle. (kap 4, 6)

9: Huvuddragen i buddismens historia. (kap 1, 2, 4, 5)

9: Sambandet mellan samhället och buddismen i olika tider och på olika platser. (kap 1, 2, 4, 6, 8)

9: Buddismens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. (kap 6)

9: Konflikter och möjligheter till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. (kap 12)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (kap 11)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i buddismen. (kap 7, 10)

9: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. (kap 7, 10, 11)

6: Vad buddismen kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. (kap 8, 10)

9: Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. (kap 3, 8, 12)

9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom buddismen (kap 10)

6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (kap 10, 12)

9: Etiska frågor samt människosynen i buddismen (kap 3, 6, 12)

6: Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. (kap 3, 7)


Kapitel:

1 Buddism - Budda och hans liv
2 Buddism - Den första tiden
3 Buddism - Läran
4 Buddism - Delningen i olika varianter
5 Buddism - Var hittar man buddister idag?
6 Buddism - Konflikter mellan buddister och andra religioner
7 Buddism - Buddismens syn på liv och död
8 Buddism - Klostren, munkarna och nunnorna
9 Buddism - Buddistiska högtider
10 Buddism - Att leva som buddist
11 Buddism - Buddismen i populärkulturen
12 Kvinnans och mannens traditionella roller i buddismen


Åter till religionsbokens register,