Åtgärder

Buddism - Budda och hans liv

Från Skolbok

Vem var Budda?

Birth of Buddha at Lumbini.jpg

Siddhartas födelse

Budda, eller Siddharta som han var hans riktiga namn, var en prins i ett kungarike i det som numera är norra Indien, för länge, länge sedan; troligen för drygt 2500år sedan. Redan när han föddes fanns en spådom om honom: Endera skulle han bli en världserövrare, eller så skulle han bli en världsupplysare.

Siddhartas mamma dog tidigt. Hans pappa ville hellre att han skulle erövra världar och gav honom en uppfostran värd en blivande kung.Han fick aldrig uppleva något ont, bara träffa snälla människor och fick aldrig lämna pappans slott för att själv gå ut i världen.

240px-Broken-image-389560.svg.png <!!-- -->

Siddharta levde ett liv i lyx som rik prins i slottet han aldrig behövde lämna


När Siddharta var 16 giftes han bort med sin jämngamla och mycket vackra kusin Yasodharā. De fick ett barn, sonen Rahula. Som blivande kung fick Siddharta ett eget slott där han bodde med sin fru, barn, sina vänner och ett litet hov av tjänare. De som var med Siddharta i slottet var bara unga, vackra, friska människor, för att inte locka Siddharta att börja fundera över meningen med livet och vad döden kunde vara.

Men Siddharta blev mer och mer nyfiken på världen utanför slottet, en värld han aldrig fått se. En dag smet Siddharta ut ur slottet, tillsammans med en pålitlig tjänare. Det han fick se därute fick honom att börja fundera över livet, precis det hans pappa hela iden varit rädd för.


Vilka var de händelser som fick Siddharta att börja grubbla?

240px-Broken-image-389560.svg.png

Siddharta ser en gammal man, en sjuk, en död


Under resan, eller under den första resan, berättelserna är lite oklara, såg Siddharta en gammal människa. Det hade han aldrig sett förut. Han frågade sin tjänare om vad som hade hänt, och tjänaren förklarade att människan var gammal. Att alla människor blir gamla, och att även Siddharta skulle bli gammal en dag.

Den andra personen Siddharta såg, var en sjuk människa. Återigen frågade han tjänaren om den sjuke, vad det var för fel på honom, och tjänaren berättade att han var sjuk och jämrade sig eftersom han var döende. Alla människor blir sjuka någon gång. Det skulle antagligen Siddharta också drabbas av.

Den tredje personen de passerade var en död människa som bars fram i ett begravningståg. Återigen frågade Siddharta sin tjänare om vad som var speciellt med den döde, och tjänaren förklarade att mannen var död, med en förklaring att även Siddharta, och alla han kände, skulle dö en dag. Siddharta blev förskräckt. var detta meningen med livet? Att lida? Att bli gammal, sjuk och sedan dö? Sedan återfödas bara för att återigen lida, bli gammal, sjuk och dö? Siddharta grubblade över det han sett.

Den sista person de passerade var en tiggarmunk. Siddharta märkte att munken såg så lycklig ut, trots att han inte verkade äga någonting. Han frågade tjänaren om varför munken var lycklig, och tjänaren förklarade att munken förstått att det finns ålderdom, sjukdom och död i livet, men att det inte hindrade munken från att vara lycklig.

Samma kväll bestämde sig Siddharta. Han skulle bli lycklig. Han skulle bli munk.


Vad var det för sanning som Siddharta sökte efter?

032 Siddhattha Leaves the Palace (9013272583).jpg

Siddharta lämnar sin fru för att bli tiggarmunk

Siddharta var 29 år gammal när han bytte namn till Gautama, rakade av sitt hår och gav sig ut längs vägarna som asket, en tiggarmunk utan några ägodelar annat än kläderna på kroppen. Där träffade han gurus, olika hinduiska lärda män. Genom deras råd försökte han lära sig om vägen till lycka, att slippa återfödas. Han tog till sig männens visdom, följde deras råd och plågade sin kropp med både olika yogaövningar och fasta.

Han sökte efter sanningen om återfödelsen under sex års tid, men livet som asket, med både svält, fasta och kyla i vildmarken, dödade honom nästan. Han insåg att vägen till lycka inte gick genom att plåga sig själv. Det måste finnas en annan väg.

Siddhartha Gautama meditating.PNG

Siddharta som asket


Siddharta fann till slut en medelväg. Vad betyder det?

Siddharta Gautama hade prövat två ytterligheter. Han hade levt ett liv i lyx och överflöd som en rik och bortskämd prins. Sedan hade han levt i yttersta fattigdom som asket. Ingen av livsstilarna hade gjort honom lycklig. Det måste finnas en annan väg, tänkte han.

För att finna den vägen satte han sig under ett bodhi-träd, en sorts fikonträd, och mediterade. Han mediterade dag och att i flera dygn innan han fick en uppenbarelse. Det finns en medelväg. Livet är bäst utan både lyx och svält. Det som ligger mitt emellan är det enda som gör oss lyckliga. Äntligen hade han kommit på vägen ut ur lidandet och vägen ut ur kretsloppet av liv, död och återfödelse. Uppenbarelsen han fick den natten, under fullmånens sken, gjorde honom till en Budda. Budda (eller Buddha) är inte ett namn utan en titel och betyder "den upplyste" eller "den just uppvaknade".

240px-Broken-image-389560.svg.png


Vad uppnådde Siddharta för mål när han blev en Buddha?

Det mål alla buddister eftersträvar är att uppnå Nirvana, att slippa återfödas. Den som inte längre återföds slipper det eviga lidandet som följer med återfödseln. Det var detta, att slippa återfödas, som Budda uppnådde genom sin insikt.

Men det är inte alla människor som kan uppnå Nirvana av sig själva, de behöver hjälp av de som redan nått insikt. Budda brukade ha en liknelse mellan människor och lotusblommor, om är en sorts näckros. De lotusblommor som vilade på vattenytan var de vanlig, de behövde ingen hjälp. Men så fanns det lotusblommor som blommade under vattnet och de behövde hjälp för att komma upp. Andra lotusblommor växte upp över vattenytan innan de blommade, och de behövde hjälp att komma ner till de andra. Men med hjälp kunde alla vila på vattnet.

Symbol of Purity – Lotus.jpg

Lotusblomma


Hur spreds det buddhistiska budskapet?

Buddha teaching the group of five.jpg Mahapajapati.jpg

Budda talar med fem munkar, Budda talar med Mahapajapati, den första nunnan och Buddas styvmor


Budda gick från by till by och förklarade sin nya lära. Bara de som inte vill ha allt i detta livet, utan är nöjda med vad de har, kommer till Nirvana. Efter en tid var det så många som följde Budda att han grundade en munkorden, senare även en nunneorden. Redan under Buddas livstid byggdes flera buddistkloster i norra Indien där olika kungar gav pengar till klostren och lovade att beskydda munkarna och nunnorna i klostren..


Vad hände efter att Budda dog

Mahamakuta Tripiṭaka.jpg

Tripitaka är inte tre böcker, utan tre samlingar med skrifter som var och en består av många böcker.

Efter Buddas död fortsatte lärjungarna, munkarna och nunnorna att sprida hans tankar. Från början återberättades historierna muntligt, men efter en tid skrevs de ner. Viktigaste är en samling av tre skrifter som heter Tripitaka, eller de tre korgarna med: information om hur munkar och nunnor ska bete sig, predikningar och legender om Buddas liv samt en samling skrifter om hur läran ska tolkas.


Vad ãr en stupa? Vad är en pagod?

Pauenhof Stupa.jpg Bouddhanath stupa.jpg

Liten stupa och påbyggd, stor stupa

Budda själv brändes. Hans aska delades upp och placerades i olika stupor i norra Indien. En stupa är som ett litet hus utan dörr, ofta med små fönsteröppningar, där aska från heliga personer förvaras. Med tiden har många av de äldsta stuporna byggts på och kan numera vara stora som palats.

En variant av stupa kallas pagod och är vanligare i Kina och Östasien. Pagoder byggs som höga hus eller torn. I Kina är de vanligtvis kantiga medan de är rundade i Östasien. Funktionen är samma som för en stupa. Inne i pagoden förvaras aska från heliga människor.

The Fugong Temple Wooden Pagoda.jpg Shwedagon-Pano.jpg

Kinesisk kantig pagod och Östassiatisk förgylld pagod


Vad är den största skillnaden mellan Buddha och andra religionsgrundare som Jesus och Muhammed?

Den största skillnaden mellan Buddas tankar och de som Jesus och Muhammed kom med är att Budda aldrig påstod sig vara gudomlig, barn till någon gudomlig eller utvald av någon gud. Han var en vanlig människa som kommit till insikt om hur man ska leva för att bli lycklig. Därför är buddismen egentligen ingen religion, utan en filosofi.

240px-Broken-image-389560.svg.png <-- -->

Jesus och Budda, men Budda levde 500 år före Jesus, och drygt 1100 år före Muhammed

Vi får inte heller glömma att Budda var hindu och växte upp i ett land där alla trodde på hinduism, på samma sätt som Jesus var jude och växte upp i ett land där alla trodde på judendom. Därför bygger mycket av de tankar Budda hade på hinduisk tro, liksom kristna även har med gamla testamentet i sin bibel trots att det egentligen är judarnas heliga skrift.


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons <1-- , utom:

Bild på prinsen Siddharta som lever lyxliv i slottet: www.buddhistpeacefellowship.org/wp-content/uploads/2014/12/siddhartha-as-prince-in-a-palace-surrounded-by-beautiful-women-chandawimala-blogspot-com.jpg

Bild på gammal, sjuk, död och munk: tathagat.org/wp-content/uploads/2017/09/four-sights-old-age-sickness-and-death.jpg

Bild på mediterande Budda: img.fonwall.ru/o/92/risunok-devushka-derevo-listva.jpg

Bild på Jesus och Budda: miro.medium.com/max/1400/1*s-y3QBCQNNVpbK8DcJq82w.jpeg

-->

Åter till religionsbokens register,