Åtgärder

Buddism - Att leva som buddist

Från Skolbok

Meditating in urban environment.JPG

Meditation förbättrar koncentrationen, ger bättre mental kontroll och befriar hjärnan från störande tankar. För en buddist är det en av livets viktigaste handlingar

Hur blir man buddist?

De första buddisterna tog sin tillflykt till de "tre juvellerna". De har blivit samma sak som den buddistiska trosbekännelsen och den ska varje person som vill bli buddist, eller bli munk eller nunna, kunna utantill.

Jag tar min tillflykt till Buddha.
Jag tar min tillflykt till dharma (läran).
Jag tar min tillflykt till sanghan (munk- och nunneforsamlingen)

En troende buddist bekräftar sin tro i klostret. Framför ett altare knäböjer buddisten, bugar sig och uttalar trosbekännelsen. En munk kan ibland sjunga före så att det är lättare att komma ihåg den och repetera den ordagrant. Det går också bra att göra ceremonin utan hjälp av en munk.

Om den som genomför ceremonin verkligen tror på orden och menar vad den säger, blir den buddist. Dessutom måste så klart en buddist följa den åttafaldiga vägen och leva efter buddismens fem levnadsregler (se nedan).


Hur lever den som inte är munk eller nunna sitt liv i ett buddistiskt land?

Buddhist monk and tourist at Angkor Wat.jpg

Det skiljer inte mycket jämfört med andra människors liv. Budda hade inte så många regler. Därför är det lätt att leva som buddist. Det finns egentligen bara fem grundregler att leva efter.

Att inte skada eller döda — man ska inte avsiktligt döda eller skada någon levande varelse. Lika viktigt ãr det att inte tala illa eller tänka onda tankar om någon.
Att inte stjäla — man ska inte ta någon annans ägodelar men heller inte lura till sig något som inte är ens eget.
Att inte vara otrogen — redan att tänka sig otrohet är ett brott mot regeln. Egentligen ska man bekämpa all lust och alla önskningar att leva ett utsvävande liv.
Att inte ljuga — man ska inte lura eller bedra.
Att inte använda droger — regeln gäller allt som skadar kroppen och hindrar människan att leva vid fullt medvetande.

En buddist ska hela tiden tänka på vad man säger och gör så att man inte uppträder och handlar på ett sätt som ger dålig karma. Det är viktigt att hela tiden skaffa sig god karma och undvika dålig karma. Ett sätt att få god karma är att ge bort saker till behövande och vara givmild och snäll i allmänhet. Det ger speciellt god karma att ge till buddistiska munkar eller nunnor. För den som tror på mahayanabuddism räcker det med att skaffa mycket god karma för att slippa återfödas.


Hur ser det ut i ett buddistiskt hem?

Hemaltare

Det ser ut som i de flesta hem i världen. Ofta finns ett litet altare med en staty av Budda i hemmet. På altaret finns ljus, rökelse och blommor. Kanske lite frukt. Familjemedlemmarna bugar sig för Budda och mediterar framför altaret. Det finns inga krav på någon speciell gudstjänst eller att en buddist måste besöka tempel eller kloster vid någon speciell högtid.


Vad händer när en buddist föds?

Föräldrarna tar vanligtvis med sig det nyfödda barnet till klostret för att få munkarnas välsignelse. Där sjunger munkarna för barnet och stänker heligt vatten på det för att ge barnet ett bra liv. Slutligen får barnet också sitt namn.


Vad händer när en buddist gifter sig?

Buddistiskt bröllop

I Sydostasien brukar brudparet gå till närmaste kloster. Där genomförs en vigselceremoni. Munkarna sjunger välsignelser, de uppmanas att följa de fem levnadsreglerna och får den buddistiska trosbekännelsen med sig.


Vad händer när en buddist dör?

Ofta tillbringar en buddist sina sista dagar i ett kloster. Det är nämligen så att man kan bli upplyst och en Budda vid dödsögonblicket. Om den döende istället väljer att spendera sina sista dagar i sitt hem, kommer munkarna dit för att sjunga välsignelser.

Inom hinduismen är det vanligast att kroppen bränns efter döden. Buddas kropp brändes. För de flesta buddister är bränning av kroppen vanligast. Men till skillnad från hinduismen förekommer jordfästelse, att kroppen begravs obränd, på många plaster och inom några grenar av buddismen förekommer det att munkar och nunnor mumifieras så att kropparna bevaras efter döden.

The Mummified Monk.jpg

Mumifierad buddistmunk, Thailand


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons, utom:

Buddistiskt hemaltare: engageddharma.files.wordpress.com/2012/03/alter10.jpg

Buddistiskt bröllop: www.weddingsinkohsamui.com/wp-content/uploads/2018/08/buddhist-wedding-samui.jpgÅter till religionsbokens register,