Åtgärder

Buddism - Var hittar man buddister idag?

Från Skolbok

Buddhist distribution (version2).png

Andelen av landets befolkning i % som är buddister, 2014


Buddismen kommer på fjärde plats, efter kristendom, islam och hinduism, när det gäller antalet troende utövare.

Buddismen är i huvudsak en asiatisk religion, även om det finns drygt 7 miljoner buddister i andra länder också. Av världens drygt 535 miljoner buddister bor 481 miljoner i Östasien.

Kina är officiellt ett kommunistiskt land och accepterar inte religioner, men inofficiellt är en relativt stor mängd kineser buddister. Även om Kina rent procentuellt har relativt låg nivå troende buddister, har det så stor befolkning att det finns 244 miljoner mahayanabuddister i landet.

Japan delar religion mellan mahayana/zenbuddism och shintoism och drygt 46 miljoner japaner är troende buddister..

Störst andel troende i befolkningen har buddismen i Sydostasien där länderna främst tror på theravadabuddism, eller Lilla vagnen.


Källor

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_by_country


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.


Åter till religionsbokens register,