Åtgärder

Buddism - Läran

Från Skolbok

Borobudur-Temple-Park Indonesia Stupas-of-Borobudur-10.jpg

Borobudur, tempel i Indonesien med stupor


Vad är speciellt för den buddistiska läran?

Även om buddismen delat upp sig i olika delar finns det vissa delar som är gemensamma.


Vad är de tre juvelerna, eller de tre skatterna?

Triratna.jpg

De tre juvelerna - triatna

De tre juvelerna är ett annat namn för de tre ädla sanningarna som är den grund buddismen vilar på. De är:

  • Budda - att se Budda som sin förebild och följa hans exempel som de är beskrivna i skrifterna.
  • Läran (dharma) - att följa den åttfaldiga vägen för att bli en bättre människa och kunna uppnå Nirvana
  • Församlingen (sangha) - vi lär av varandra och mår bra av att få stöd av varandra. Till skillnad från hinduismen har buddismen församlingar i byar och runt kloster, ungefär som kristna församlingar är kopplade till olika kyrkor. Att få hjälp och ge hjälp i församlingen är viktigt för alla buddister.


Vilka är buddismens fyra sanningar?

  • 1 Allt är lidande, alla människor lider eftersom vårt liv är fyllt av begär och längtan. Detta begär kallas livstörst av buddister.
  • 2 Livstörsten är orsaken till lidandet, och den försvinner inte med döden utan återuppstår i kretsloppet av födelse och död.
  • 3 Livstörsten, och lidandet, får ett slut när människor inser att det är det ständiga begäret som gör oss olyckliga, och vi slutar längta efter saker. När vi väl släckt livstörsten kan vi nå Nirvana och slippa återfödas.

Jokhang dharma wheel-5447.jpg

  • 4 Vägen till Nirvana kallas för den åttfaldiga vägen och brukar avbildas som ett hjul med åtta ekrar. De är:
1 Rätt kunskap - att förstå de fyra ädla sanningarna.
2 Rätt sinnelag - att vara fri från begär och onda tankar.
3 Rätt tal - att undvika lögn, hårda ord, skvaller och tomt prat.
4 Rätt handlande - att inte döda, stjäla eller att leva ansvarslöst.
5 Rätt liv - att man inte ska leva ett liv genom att ”sko” sig på andra, utnyttja andra eller att skada andra.
6 Rätt strävan - att bekämpa det onda och sträva efter att göra det rätta.
7 Rätt medvetenhet - att vara uppmärksam på och kunna behärska sina sinnen, känslor och tankar.
8 Rätt koncentration - att öva sig i meditation för att nå en känsla av frihet och lugn. Detta är tröskeln till upplysningen och befrielsen.

Gautama Buddha gains nirvana.jpg

Den döende Budda uppnår Nirvana


Vad har buddister som ger sig ut på vallfärd, eller pilgrimsfärd, för mål?

Buddister ger sig främst ut för att besöka olika stupor och pagoder där aska eller reliker efter heliga människor eller Budda själv ligger förvarade. Andra platser buddister besöker är Buddas hemort och den plats Budda nådde upplysning.

Mayadevi Temple- Lumbini The Birthplace of Lord Buddha.jpg Namo buddha stupa.jpg

Lumbini, platsen där Budda föddes, stupan i Namo, Nepal där aska från Budda påstås bevarats


Vad har Buddismen för heliga skrifter?

Tripitaka Koreana.jpg

Varje platta är en boksida av trä

Budda skrev inte ner någonting själv. De skrifter som finns skrevs ner efter Buddas död.

De äldsta, och därför de heligaste skrifterna, kallas för Tripitaka eller de tre korgarna. Namnet har de fått eftersom de ursprungligen förvarades i tre korgar efter att ha skrivits ner drygt 200 år efter Buddas död. De är:

  • Vinaya — skrifterna beskriver olika regler för hur munkar och nunnor ska leva
  • Sutta — skrifterna beskriver:läran, predikningar och olika legender om Buddas liv
  • Abhidhamma — skrifterna beskriver hur läran ska tolkas.


Vilka gudar tror buddisterna på?

Buddisterna ser tron på gudar som ett verktyg för att uppnå Nirvana. Ett verktyg av många. Ingen behöver egentligen tro på en gud för att nå upplysning.

Eftersom det inte finns några gudar finns det inte heller något sätt för en buddist att få förlåtelse för synder, vilket gör buddismen unik bland världsreligionerna.


Tror buddister på karma?

Buddister tror på karma, men inte på samma sätt som hinduer. Hinduer tror att allt levande har en själ, medan buddister tror att ingenting har en själ. Det som går vidare vid återfödseln för en buddist är inte själen utan värdet av alla goda- eller onda gärningar buddisten gjorde i sitt tidigare liv. En girig människa återföds som en fattig människa. Den som skadat andra människor återföds som en människa med ständiga smärtsamma sjukdomar osv.


Vilka heliga symboler har buddismen?

Buddismen har inte många heliga symboler. Vanligast är det åttaekrade hjulet. En annan symbol som ursprungligen kommer från taoismen i Kina är yin-yang, där allt mörker innehåller lite ljus och allt ljus innehåller lite mörker och det ena inte kan existera utan det andra. Symbolen går att föra över på mycket annat som sommar/vinter, fattigdom/rikedom, kvinnligt/manligt osv.

Dharma Wheel.svg Yin yang.svg

Det åttaekrade hjulet och yin-yangKällor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism

https://rlp.hds.harvard.edu/religions/buddhism/expansion-buddhismn

https://rlp.hds.harvard.edu/religions/buddhism/vajrayana-diamond-vehicle

https://www.britannica.com/topic/Buddhism/The-demise-of-Buddhism-in-India

http://www.catarinariedel.se/religionskunskap/religionskunskap1/buddhism/


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.Åter till religionsbokens register,