Åtgärder

Buddism - Buddismens syn på liv och död

Från Skolbok

Samsara.jpg

Samsara - det eviga kretsloppet av liv och död, ritas oftast som ett hjul i buddismen


Buddismen har sina rötter i hinduismen. Därför finns många av hinduismens tankar i buddismen.

  • Samsara - kretsloppet av liv och död, är samma i hinduism och buddism.
  • Karma - tron på karma, att goda eller dåliga gärningar räknas ihop och avgör vad personen återföds som är densamma.
  • Människan som det viktigaste - att bara människor kan skapa god karma, är gemensam.
  • Nirvana - tron att det går att slippa återfödas är likadan, men den kallas moksha i hinduismen.


Sedan finns det mycket som är speciellt just för buddismen:

  • Tron att det inte finns gudar eller att de är verkningslösa. Att tron på gudar bara är en annan väg att nå Nirvana. Att be eller offra till gudar är helt meningslöst.
  • Tron att det inte finns en själ (anatman), till skillnad från hinduismen som tror att allt levande har en själ (atman).
  • Tron att dålig karma inte går att få bort, till skillnad från hinduismen där all dålig karma kan tas bort genom ett bad i Ganges.
  • Tron att inte själen, utan alla gärningar genom hela livet, går vidare till nästa liv.
  • Tron att det bara finns fem olika former att bli återfödd till: återfödelse som gud, människa, hungrig ande/spöke, djur eller varelser i olika helveten.

Hungrig ande/spöke i buddismen, resultatet av en människa som varit ovanligt girig i livet


Det kan vara svårt att sätta sig in i skillnaden mellan hinduism och buddism på hur man återföds. Ett sätt är liknelsen om stearinljuset:

Hinduer tänker sig att livet är som ett stearinljus. När det brunnit ner går det att samla ihop all stearin som flutit ut och skapa ett nytt ljus från resterna av det gamla. Det är alltså samma ljus som återskapas om och om igen.

Buddister tänker sig även dem att livet är som ett stearinljus. Men när ljuset brunnit ner och är på väg att slockna, tänds ett nytt ljus på det gamla ljusets låga. Det andra ljuset är beroende av det första, det skulle aldrig kunna brinna utan lågan från det första ljuset. Det första ljusets låga avgör om det andra brinner bra eller dåligt, flämtande eller starkt. Men i övrigt är de två ljusen inte beroende av varandra.


Tusen ljus kan tändas på ett enda stearinljus. Lycka minskar inte när den delas.


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism

http://www.catarinariedel.se/religionskunskap/religionskunskap1/buddhism/

https://www.burialplanning.com/resources/religious-funerals-guide/buddhist-funerals-guide/


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

Hungrig ande/spöke: www.learnreligions.com/thmb/hzukvh8zlhJCIXHOP3HIVxZW0Ug=/1156x650/smart/filters:no_upscale()/hungry-58a108a73df78c47585844d1.jpg

Nedbrunnet ljus: eaglerestore.com/wp-content/uploads/2017/11/melted-candle.jpg

Buddacitat om ljus: www.azquotes.com/picture-quotes/quote-thousands-of-candles-can-be-lighted-from-a-single-candle-happiness-never-decreases-by-gautama-buddha-66-92-45.jpg


Åter till religionsbokens register,