Åtgärder

Buddism - Den första tiden

Från Skolbok

Sanchi King Ashoka with his Queens, South Gate, Stupa no. 1.jpg

Ashoka med sina hustrur


Hur spreds det buddhistiska budskapet?

Till en början spreds inte Buddas budskap särskilt långt. Det höll sig inom de kungariken i norr där buddisterna fick beskydd. Nu var buddismen inte så unikt, det fanns många andra heliga män som vandrade omkring med lärjungar i sitt följe. Hade inget annat hänt skulle troligen buddismen också glömts bort på samma sätt som vi glömt de flesta andra visa personer från den här tiden. Men så blev det inte.


Vem var kung Ashoka, och varför var han viktig för buddismen?

Precis som kristendomen troligen slutat som en okänd sekt runt Jerusalem om det inte varit för att Paulus spred läran, skulle troligen buddismen slutat som en okänd filosofi i norra Indien om det inte varit för kung Ashoka, och vem var då han?

Ashoka var en hinduisk kung som härskade över Mauryan-riket ungefär 200 år efter Buddas död, Mauryan-riket var ett av dåtidens största imperier, där även norra Indien ingick. År 261 f.vt. anföll han staten Kalinga, numera Orissa i nuvarande Indiens nordöstra del. Kalinga försvarade sig ända till slutet. Man tror att så många som 300 000 av båda sidors soldater låg döda och skadade på slagfältet efteråt. När Ashoka såg vad hans krigande orsakat ångrade han sig. Han sände ut ett meddelande i hela sitt imperium att från och med nu skulle han hjälpa människor och inte döda och förslava dem.

Ashoka bytte religion till en mer buddistisk tro och skrev ner edikt, eller lagar, för sitt rike på stenar och pelare för alla att läsa och följa. På några platser finns Ashokas lagar kvar att läsa än idag. Under resten av Ashokas tid som kung blev hans imperium välmående och fred rådde, från Himalaya och Afghanistan i norr, nästan ända ner till Indiens sydspets i söder. Men det viktigaste var att buddismen samtidigt spred ut sig i hela Ashokas imperium. Ashoka förvandlade buddhismen till en statsreligion och uppmuntrade den buddhistiska missionen till andra länder. Det påstås att buddistiska missionärer skickades så långt som till Grekland, Egypten och Syrien.

Ashoka mauryan empire.png Delhi-Topra pillar Brahmi and Nagari.jpg

Ashokas imperium där buddismen spred ut sig, en av Ashokas pelare med lagar i nutid


Vad hände efter Ashoka?

Uppdelningen finns mer i detalj här Buddism - Delningen i olika varianter.

Även efter Ashokas död fortsatte buddismen att sprida sig. En gren spred med den ursprungliga buddismen sig i Sydostasien. Runt 200 e.vt. spred sig en annan gren norrut, in i Kina och vidare upp till Japan. Runt 700 e.vt. spred sig en gren bland de små kungarikena i Himalaya, Dessa grenar utvecklades till tre olika varianter av buddism.

Buddhism Map.png

Buddismens spridning


Varför finns det nästan inga buddhister i Buddhas födelseland Indien?

När hinduismen började sprida sig in i de buddistiska områdena fanns inget direkt motstånd. Buddismen hade blivit en munkreligion, av munkar och för munkar, där klostren blivit ofantligt rika samtidigt som vanliga människor kände att de inte riktigt hade någon plats i religionen. Därför var det ingen som kom till klostrens försvar när hinduiska furstar anföll och plundrade dem.

På 600-talet e.vt. grundades en ny religion, islam. Den spred sig från den Arabiska halvön och på 1200-talet trängde muslimska trupper in i de områden som traditionellt var buddistiska, som Afghanistan och norra Indien. De muslimska kungarna i Indien kallades moguler. Mogulernas arméer fortsatte att erövra Indien bit för bit och på 1700-talet var i princip hela Indien erövrat. Från nu hade inte längre buddismen någon plats inom de muslimska områdena.

The Great Mughal Jahangir’s Darbar.jpg

Samtida målning av mogul, ca år 1620


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://www.ancient.eu/Ashoka_the_Great/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism

https://rlp.hds.harvard.edu/religions/buddhism/expansion-buddhismn


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons, utom:Åter till religionsbokens register,