Åtgärder

Om grundskoleboken

Från Skolbok

"Att ha tillgång till ett läromedel är ytterst en demokratifråga. Elever som inte får den möjligheten kommer ha svårare att klara sin skolgång på samma sätt som de som får möjligheten”, säger Mikael Bruér.

Jag vet att jag hela tiden bestämt att "Grundskoleboken" ska vara befriad från reklam men det är faktiskt jag som har skrivit geografiböckerna för år 7 och 8. Boken för år 9 skriver jag under sommarlovet 2020. Alla böckerna i Fundament serien är bra, och idén att sälja böcker i historia, religion, samhällskunskap och geografi för högstadiet för så mycket lägre pris än konkurrerande förlag innebär att alla elever har en rimlig möjlighet att få en helt egen bok i SO-ämnena av sina lärare.

Tipsa gärna dina lärare om att de kan beställa gratis provexemplar i alla SO-ämnen för både år 7 och år 8 här: https://tukanlaromedel.se/utvarderingsexemplar/

//Ingemar Wiklund
"Varför får jag en varning om att sidan är osäker?" - Hela idén med wikin är att använda andras, fria bilder på Internet till texterna. De ligger ofta på "http" sidor. För att en sida ska vara säker krävs numera att sidan kommer från säkra, krypterade sidor, dvs. "https" sidor. Om jag skulle göra om Grundskoleboken till en säker, "https" wiki, skulle man inte kunna använda alla fantastiska bilder som finns på äldre "http" sidor. Det är alltså inte farligt att använda sig av Grundskoleboken. Varningen får du eftersom så många olika bilder som möjligt används på sidorna, även bilder från "http" sidor.

Om du inte ser filmklippen på vissa sidor utan endast ett vitt fält får du ändra i webläsarens inställningar tillbaka till http://www.grundskoleboken.se/ och ändra webläsaren så att den godkänner flash på grundskoleboken.se. Filmerna ändras från flash till html5 från och med juli 2018 och alla länkar till filmklipp har inte ändrats ännu.Det är ett pågående arbete.

Tills vidare är wikin låst för anonyma redigeringar. Vill du bli medlem och kunna skapa egna artiklar, eller redigera existerande artiklar, skickar du ett mail med önskemål om användarnamn, adressen finns här: Mailadress till Ingemar Efter det skapar jag ett konto till dig. IW (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 18.30 (UTC)

Titta hit!

Vill du veta mer om gratis skolböcker?

Vill du ha gratis material i din skola eller klass?

Vill du skapa läroböcker som passar just dig om de inte finns hos förlagen?

Vänta inte! Använd det du vill och skapa det du saknar!Filosofin för grundskoleboken.se i korthet:

Varför inte göra samma sak med alla skolans läroböcker? Ge ut dem i ständig betaversion 
och tryck den upplaga som behövs för nästa läsår varje sommar. Låt alla lärare,
elever, föräldrar och besserwissrar kommentera, förbättra och diskutera. 
Dra nytta av gymnasieelevernas specialarbete och låt dem bli en del av läroböckerna för
högstadiet. Om många elever har problem att förstå ett kapitel i en lärobok så kan läraren 
som använder den läroboken förbättra kapitlet. Då kan läroböckerna bli ett
levande dokument som ständigt förbättras och hålls aktuellt. Speciellt om man med tiden 
går ifrån tryckta böcker helt och hållet och kanske bara har tillgång via internet 
och via utskrivna kapitel på speciellt intressanta delar. Skoldatanätet + Wikipedia + Betatestande etc etc.

Källa: https://www.mashup.se/blogg/betaversioner-av-skolans-laeroboecker (Andreas Krohn)


Nu finns vi på facebook, gilla så får du alla uppdateringar: https://www.facebook.com/grundskoleboken