Åtgärder

Franska revolutionen, lektionsförslag

Från Skolbok

Skapa en egen bok om franska revolutionen

Ett styrt upplägg jag haft hösten 2017 är att eleverna skapar en egen, enkel lärobok utifrån den ordinarie läroboken. Tanken är inte att de skall göra en kopia av den existerande boken, utan de skall ta fram det viktigaste från varje kapitel och lägga till bilder till kapitlen. Fördelen med Internet är att man kan lägga in hur mycket bilder som helst, vilket man inte kan i tryckta böcker.

Jag har utgått från "SOL 3000" serien, men upplägget går att kopiera till andra historieböcker. Bildspelen, som du hittar på sidan om filmklipp och andra resurser, är upplagda efter kapitlen i SOL 3000 lärobok så då är det osäkert om de går att använda till andra böcker. Bildspelen finns på den här sidan, längst ner

En tanke med arbetet är också att lära eleverna de olika funktionerna i Google docs, som alla elever har tillgång till genom Google Classroom. Elever i högstadiet kan förvånansvärt lite kring ordbehandling trots att de haft tillgång till surfplattor, iPads och liknande sedan lågstadiet.


Förberedelser

Skapa en textfil, t.ex. i Googe Docs. med alla kapitelrubrikerna utlagda, sidnumrering och en innehållsförteckning som är självuppdaterande. Lägg in följande arbetsuppgifter på varje sida:

Titelsida

Det du skall göra:

1: Skriv en titel
2: Skriv en undertitel 
3: Hitta en bra bild. Sök på google med sökorden: 
 “franska revolutionen” eller 
 “french revolution” eller 
 “Révolution Française” 
 - klistra sedan in bilden med “Infoga - bild - via webbadress” i menyn längst upp.
4: Skriv namn och klass på författaren eller om ni är två, författarna.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Huvudrubrik	1
Underrubrik	1
Innehållsförteckning	2
Viktiga begrepp	3
Kronologi över revolutionen	4
Frankrike	5
Bakgrunden	6
Nationalförsamlingen bildas	7
Bastiljen faller	8
Borgarna tar makten	9
Kungen försöker fly	10
Skräcken	11
Fördjupning	12
Källor och källkritik	13
Bedömningsmatris	14

Begreppssida

Viktiga begrepp som finns med i lärobokstexten och som ni måste veta betydelsen av för att förstå texten.

(Slå upp på www.ne.se eller www.synonymer.se eller https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida och skriv ner vad orden betyder så att du förstår lärobokens text)

Revolution = 
Uppror = 
Parlament =
Regering = 
Riksdag = 
Ledamot = 
Envälde = 
Republik = 
Privilegium / privilegier = 
Förtryck = 
Barrikad = 
Upplopp =
Kupp =
Stormning (av fästning) = 
Giljotin = 
Skattelängd = (enb. Wikipedia)
Värnplikt =

Kronologisida

Kronologi över revolutionen

(Sortera händelserna i rätt tidsordning istället för bokstavsordning, använd “klipp ur” och “klistra in” funktionen)


Amerikanska frihetskriget, Frankrike satsade mycket pengar 1775-1783
Axel von Fersen hjälper franska kungafamiljen att fly 20 juni 1791
Bastiljen stormas 14 juli 1789
Danton halshuggs 5 april 1794
Drottning Marie Antoinette halshuggs 16 oktober 1793
Eden i bollhuset, Nationalförsamlingen bildas 20 juni 1789
Första gången som riksdagen sammankallas på 175 år är maj 1789
Gustav III mördas 29 mars 1792 och Gustav IV blir kung - 14 år gammal
Gustav III ryska krig slutar oavgjort 14 augusti 1790
Gustav III son Gustav föds 1 november 1778
Kung Ludvig XVI halshuggs 21 september 1792
Kvinnotåget till Versailles, kungafamiljen tvingas till Paris 5 oktober 1789
Marat mördas i badet av Charlotte Corday 13 juli 1793
Missväxt i hela Frankrike hösten 1788
Napoleon utser sig själv till förste konsul, revolutionen är över 9 november 1799
Nationalkonventet bildas efter allmän röstning, första någonsin i Europa 20 september 1792
Robespierre halshuggs, “Skräcken” avslutas 28 juli 1794
Skaftá-utbrottet på Island orsakar svår missväxt i Frankrike 1784
Slaget vid Valmy, revolutionsarmén segrar för första gången 20 september 1792


Snabbtangenter:

Markera först texten

CTRL + X klipper ut texten
CTRL + V klistrar in texten
CTRL + C kopierar texten utan att ta bort den

Frankrike

Här skall du söka upp en karta över frankrike som visar hur landet såg ut 1789.

Sökord är:

 karta Frankrike 1789
 map France 1789
 carte Française 1789

Paris MÅSTE synas tydligt på kartan.

Klistra in kartan i dokumentet med infoga-bild-från webbadress, från menyraden överst.

Bakgrunden

Läs sidorna 330-331 i läroboken, stycket: Orsaker till revolutionen

 Skriv en kort text som tar upp bakgrunden och de olika orsakerna. 
 Förklara varför kungen beslöt att samla Riksdagen


Klistra in en bild som passar till det du skriver.

Nationalförsamlingen bildas

Läs också sida 332 i läroboken, styckena:

 Fem år av revolution 1789-1794
 Nationalförsamlingen bildas
 Eden i Bollhuset

Skriv en kort text som ger svar på frågorna:

 Varför bildades nationalförsamlingen?
 Vad hände i Nationalförsamlingen?
 Vad innebar Eden i bollhuset?

Klistra in en bild som passar till det du skriver.

Bastiljen faller

Läs läroboken sid 332, stycket:

 Oro och uppror

Läs sedan lärobokens stycken, sid 328-330:

 1. Bastiljen faller
 Vad finns i Bastiljen?
 Bastiljen stormas

Skriv sedan en text som besvarar frågorna:

 Vad var Bastiljen?
 Varför stormades Bastiljen?
 Vad hände med Bastiljen efteråt?
 Vad hände på landsbygden efter Bastiljens fall?
 Stormningen av Bastiljen blev Frankrikes nationaldag. Varför var just den händelsen så viktig tror du? Motivera med egna ord.

Klistra en in passande bild.


Borgarna tar makten

Läs sidorna 332-334, styckena:

 Borgarklassen stärker sin makt
 Kungen hämtas till Paris
 Nya lagar och inre strider

Skriv en text som besvarar frågorna:

 Vad hände med adeln och prästerna?
 Vad hände med kungen?
 Varför struntade bönderna i revolutionen?
 Hade detta kunnat hända i Sverige, just det Gustav III var rädd för? Skriv med egna ord, motivera dina åsikter.

Klistra in en lämplig bild när du är klar.


Kungen försöker fly

Läs sidorna 334-336, styckena:

 Kungen försöker fly
 Frankrike angrips
 Kungen avrättas

Skriv en kort text som besvarar frågorna:

 Varför försökte kungen fly?
 Hur gick flykten?
 Varför anfölls Frankrike av grannländerna?
 Varför halshöggs kung Ludvig XVI?

Klistra in en lämplig bild när du är klar.


Skräcken

Läs sidan 337, styckena:

 Värnplikt och skräckvälde
 Skräckväldets ledare faller

Skriv en kort text som besvarar frågorna:

 Hur kunde Frankrike få så stor armé?
 Vad var “Skräcken”
 Vad hände med drottningen Marie Antoinette?
 Vad hände med revolutionens tre ledare Jean Paul

Marat, George Jacques Danton och Maximilien Robespierre? Ibland säger man att “Revolutionen äter upp sina egna barn”-vad menas med det?

Förklara med egna ord om du tror att “skräcken” kunnat undvikas eller ej. Motivera dina åsikter

Klistra in en lämplig bild när du är klar.

Fördjupning

Blir du snabbt klar, eller om du vill fördjupa dig i den här perioden eftersom du tycker den är intressant, finns det flera olika saker du kan fördjupa dig i.

1: Kvinnorna och revolutionen.

 Läs Lektion 1 Lektion 7 eller Lektion 8 och skriv en text med bild om 
 Kvinnorna som tillfångatog den franska kungen
 eller
 Charlotte Corday som mördade revolutionsledaren Marat
 eller
 Vem var marie Antoinette? Frankrikes drottning, egentligen?

(Du får gärna hitta andra källor att ta information från)

2: Axel von Fersen, svensken som nästan räddade kungafamiljen. Vem var han? Vad gjorde han i Frankrike? Varför ville han rädda kungafamiljen? Hur dog han?

3: Marseljäsen är Frankrikes nationalsång. Var kommer den ifrån? Vad är historien bakom den?


Källor

Källor och källkritik

Vilka källor har du använt? Har du bara använt dig av Läroboken? Om du använt dig av andra källor än läroboken, eller historiska källor som t.ex. samtida konstverk, skriver du här vilka källor du använt, om du tror att det var bra eller dåliga källor och varför du tycker det.


Bedömningsmatris

Bedömningsmatris - Franska revolutionen

Orsaker & Konsekvenser

Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av revolutionen

Jag beskriver inte orsaker och konsekvenser. Jag beskriver någon orsak och någon konsekvens. Jag beskriver flera olika orsaker och konsekvenser.

Jag kan beskriva hur de hänger ihop i något led. Jag beskriver tydligt sambanden mellan flera olika orsaker och konsekvenser.

Jag kan beskriva hur de hänger ihop i flera led. Olika perspektiv Din förmåga att se saker ur olika perspektiv Jag tar upp min egen syn på revolutionen.

Jag beskriver hur en person i min egen situation skulle ha påverkats av revolutionen.

Jag beskriver inte fördelar eller nackdelar med revolutionen. Jag tar upp någon annans syn än min egen på revolutionen.

Jag beskriver hur någon annan kan ha påverkats av revolutionen.

Jag beskriver någon fördel eller nackdel med revolutionen. Jag tar på upp olika sätt att se på revolutionen.

Jag beskriver på ett enkelt sätt hur några olika befolkningsgrupper påverkats av revolutionen.

Jag beskriver både någon fördel och någon nackdel med revolutionen. Jag tar upp olika sätt att se på revolutionen och motiverar varför de olika synsätten är rimliga.

Jag beskriver utvecklat hur några olika befolkningsgrupper påverkats av revolutionen.

Jag beskriver flera olika fördelar och nackdelar med revolutionen. Källhantering Din förmåga att kunna bedöma och använda källor Jag drar inga slutsatser om historiska händelser utifrån historiska källor.

Jag förklarar inte hur jag använder källorna för att dra slutsatser. Jag hämtar information om en historisk händelse genom tydligt uttryckt information i en historisk källa, som t.ex. bilder på samtida konstverk.

Jag förklarar på ett enkelt sätt varför någon källa är trovärdig eller inte trovärdig. Jag hämtar information om en historisk händelse genom att koppla samman information från olika historiska källor.

Jag förklarar på ett enkelt sätt varför några olika källor är trovärdiga eller inte trovärdiga. Jag drar slutsatser om en historisk händelse genom att koppla samman information från olika historisk källor med mina egna kunskaper.

Jag förklarar på ett utvecklat sätt, med flera argument, varför några olika källor är trovärdiga eller inte trovärdiga. Begrepp Din förmåga att använda viktiga historiska begrepp


Jag använder inga ämnesspecifika begrepp. Jag använder några ämnesspecifika begrepp men inte riktigt på rätt sätt. Jag använder några ämnesspecifika begrepp, och de flesta av dem på rätt sätt. Jag använder ofta ämnesspecifika begrepp och visar tydligt genom min användning att jag förstår dem. Historieanvändning Din förmåga att se hur revolutionen används för att uppnå olika saker i vår tid Jag menar att historia bara handlar om sådant som redan har hänt - det kan ju aldrig användas för att påverka eller förändra något i vår tid. Jag kan ge något exempel på hur franska revolutionens verkningar syns än idag. (historielektionerna räknas inte) Jag kan ge något exempel på hur franska revolutionens verkningar syns än idag och resonera om varför den tas upp på ett visst sätt (vilket syfte som ligger bakom). Jag kan ge flera olika exempel på hur franska revolutionen tas upp idag och för varje exempel resonera om vad någon vill uppnå genom det sätt som revolutionen tas upp på.

Jag resonerar kring om de exempel jag tagit upp är effektiva när det gäller att uppnå sina syften.


Åter till register för franska revolutionen