Åtgärder

Franska revolutionen, skräckväldet

Från Skolbok

Danton

Revolutionens ledare var Georges Jacques Danton. En advokat med drömmar om ett Frankrike utan adel och kung. En extrem republikan som inte tvekade att använda våld för att nå sina mål. Det visade han bland annat genom att vara med om att döma kung Ludvig XVI till döden.

Att kungen avrättades skapade en chockvåg genom Europas kungahus. Hur var det möjligt att simpla bönder och borgare kunde ta makten på det viset och avrätta en kung? Fler länder blev fientligt inställda till revolutionärerna i Frankrike. Vad skulle man göra?


Vad gjorde Danton?

Under Dantons ledning ändrade man lagarna för utskrivning av soldater. Det vanliga var annars att man skrev ut en viss mängd unga pojkar från varje kyrksocken. Men Danton behövde fler soldater än utskrivningarna gav, och han behövde billiga soldater. Normalt sett fick soldater lön, men det hade han inte råd med.

Danton införde värnplikt. Att varje ung man i Frankrike skulle skrivas in i armén och slåss för sitt land utan någon egentlig ekonomisk ersättning. På det viset fick han snabbt ihop Europas, till antalet, största armé av soldater.


Vad var "'skräcken"? eller "skräckväldet"?

Trots att Frankrike hade många soldater, var de unga och oerfarna och dessutom dåligt utrustade. Många flydde från sin tjänst som soldat. De deserterade, och det brottet bestraffades med döden. Dessutom stupade mängder med franska soldater när de mötte Preussens välutrustade och välutbildade soldater. På den här tiden hade Preussen Europas tuffaste elitsoldater. Bönderna ville inte skicka sina söner in i döden och kontakten mellan bönderna och de revolutionärer som kom för att hämta ungdomarna blev snabbt kärv och fientlig, på gränsen till inbördeskrig.

För att driva igenom besluten införde man allt hårdare straff. Snart var det dödsstraff på rätt simpla brott. Efter att kungen avrättats 1793 blev straffen för politiska brott allt hårdare. Att t.ex. tycka att det var bättre i landet när kungen levde räckte för att man skulle hamna under giljotinens vassa klinga, utan någon rättegång innan.

Avrättningen av Marie Antoinette

Avrättningen av Marie Antoinette


Kungen var död, men vad skulle ske med resten av familjen? Drottningen anklagades för högförräderi, slöseri och en påhittad sexuell relation med sin egen son för att övertyga domarna om att dödsstraff var det enda rättvisa straffet. Hon avrättades i samma giljotin som kungen, drygt nio månader senare. Inget av de fyra barnen avrättades.

Den här perioden, när man inte längre vågade säga emot revolutionens ledare utan risk för att avrättas, kallas för skräcken, eller skräckväldet. Siffrorna går isär, men någonstans mellan 10 000 och 40 000 personer halshöggs under åren 1793-1794. De flesta utan någon rättvis prövning i en domstol innan.


Vad hände med revolutionens ledare?

379px-Robespierre.jpg

Robespierre

Danton var den främsta ledaren i början av skräckväldet, men han utmanades snart av Maximilien de Robespierre, Han var utnämnd till riksåklagare i Frankrike och den som var tydligast i sitt tal när det gällde att döma kungen till döden.

En annan ledare var Jean Paul Marat. Han var inte jurist som Danton och Robespierre, utan hade en egen tidning. I tidningen skrev han hatiska artiklar mot revolutionens motståndare, att kungen skulle avrättas och att de som svek revolutionen skulle dömas till döden.

Marat hade en hudsjukdom som gjorde att han ofta satt i badet och arbetade. En dag fick han besök av en ung adelsdam, Charlotte Corday. Marat visste inte att hon var rojalist och kunde inte värja sig i sitt badkar när Corday högg honom till döds med en kniv hon smugglat med sig in i badrummet. Hon halshöggs i giljotinen för mordet men visade ingen ånger. Henne sista ord var "Jag har dödat en människa för att rädda hundratusen.".

När Robespierre senare dömde kungen till döden sa han Ludvig borde dö hellre än hundra tusen rättfärdiga medborgare. Ludvig måste dö, så att nationen kan få leva..

'Marats död', tavla av Jacques-Louis David, målad 1793

I samband med mordet på Marat blev lagarna ändå strängare och en utrensning av folk som kanske var lojala mot adeln påbörjades. En intern maktkamp i partiet började och det slutade med att Danton avrättades april 1794 på Robespierres order. Dantons sista ord till bödeln var "visa upp mitt huvud för folket. Ett sådant ser de inte varje dag".

Utrensningarna fortsatte. Bara en månad senare hamnade även Robespierre på schavotten och halshöggs i giljotinen. Varför? I juni och juli 1794 avrättades 1 376 personer. i Paris. Det var fler än under hela 1793. Man tyckte att Robespierre gick för långt i sina utrensningar och många i Nationalförsamlingen var rädda för att själva bli halshuggna. Efter Dantons avrättning var det uppenbart för dem att ingen gick säker längre.

Robespierre arresterades på Nationalförsamlingens order och dömdes till döden. Ledamöterna i Nationalförsamlingen kunde andas ut. Skräcken var över.

Robespierre placeras i giljotinen

Robespierre placeras i giljotinen


Hur slutade revolutionen?

Det finns ett ordspråk: "Revolutionen äter upp sina egna barn". Så var det verkligen. Alla revolutionens stora ledare dödades av den.

De som trodde på demokrati fick se hur en diktatur ledd av en kung ändrades till en diktatur ledd av revolutionärer.


Revolutionen fortsatte fram till 1799. Då fick Frankrike en ny grundlag som sa att landet skulle styras gemensamt av tre konsuler. En kortväxt, populär general som hette Napoleon, utsåg sig själv till överkonsul. De som protesterade slängdes ut av hans soldater. I praktiken blev Napoleon Frankrikes nya kejsare. Revolutionen var över.

Napoleon

Napoleon


Källor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons

SOL 3000 Levande historia 8, Natur & Kultur Läromedel 2006

Perspektiv på historien 1b, Gleerups 2011


Åter till register för franska revolutionen