Åtgärder

Slutet på Jugoslavien, skolbok

Från Skolbok

Från 1990 till 1999 genomgick Jugoslavien totalt fyra krig. Det började i Slovenien längst i norr 1990 för att sluta i Kosovo längst i söder 1999.

Detta kan återspeglas genom ett temaarbete på sex lektioner som avslutas med ett formativt prov den sjunde lektionen. Här nedanför kommer dels lämpliga länkar till resurser, dels länkar till lärobokssidor för varje lektion inom temat. Jag hoppas du kan ha nytta av det.


Fölande sidor används:

Lektion 1/6
Partisaner, ustasja och chetniks - om Jugoslavien under andra världskriget (lektion 1/6)
Slutet på Jugoslavien - vägen till kriget - Jugoslavien fram till brytningen 1990 (lektion 1/6)
Lektion 2/6
Slutet på Jugoslavien - Kroatien rustar (lektion 2/6)
Lektion 3/6
Slutet på Jugoslavien - Slovenien och Kroatien (lektion 3/6)
Vukovar 1991 -fördjupning
Lektion 4/6
Slutet på Jugoslavien - Bosnienkriget till Sarajevos belägring (lektion 4/6)
Lektion 5/6
Slutet på Jugoslavien - Bosnienkrigets andra del (lektion 5/6)
Srebrenica 1995 -fördjupning
Lektion 6/6
Slutet på Jugoslavien - Kosovo (lektion 6/6)


Tanken är att "Slutet på Jugoslavien" ska vara en serie på sex lektioner från skapandet av Jugoslavien efter första världskriget, till slutet på kriget i Kosovo 1999.

Materialet bygger till stor del på BBC:s filmserie på sex avsnitt om krigen i Jugoslavien. Fördelen där är att många personer som var inblandade är intervjuade och kan redogöra för vad som skedde och hur de tänkte när det skedde. Nackdelen är att filmernas innehåll inte lämpar sig att föra över direkt till lektionsplaneringar i grundskolan. Därför finns det fyra sidor om slutet på Jugoslavien där första sidan handlar om Jugoslavien under världskrigen fram till Titos död 1980 och övriga sidor har innehållet från två filmer på varje sida.

Till varje lektion finns ett bildspel med både fördjupning och extra förklaring till sidornas texter. Tanken är att de som sitter med bildspelet ska kunna uppnå godkänt betyg enbart från dessa.

Till varje lektion följer också en serie instuderingsfrågor med samt förslag på svårare frågor kopplade till kunskapskraven i högstadiet utifrån den lektionens innehåll. Instuderingsfrågorna har en direkt koppling till följden av bilder i bildspelen.

Det kan vara en fördel om eleverna repeterar forna Jugoslaviens länder och huvudstäder på Seterra:. Det går att göra egna kartor där man tar bort länder och städer tills enbart de i Jugoslavien finns kvar. Enda problemet är Banja Luka som tillkom i samband med skapandet av delrepubliken Srpska,

Europas länder: https://online.seterra.com/sv/vgp/3007
Europas huvudstäder: https://online.seterra.com/sv/vgp/3051

Överkurs

Det finns ett fåtal överkursuppgifter ute på nätet.

Novellen "Ändå återvände jag" som utspelar sig i Sarajevo under kriget, med insprängda textfrågor: https://www.grundskoleboken.se/wiki/%C3%84nd%C3%A5_%C3%A5terv%C3%A4nde_jag_-_l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else - med facit till frågorna i slutet.
Levande historias diskussionsunderlag "Offer för historien": https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kriget-i-forna-jugoslavien/nationalism-och-historiebruk/offer-historien-exemplet (är väldigt omfattande och tar många lektioner att genomföra)

Lämpliga böcker och noveller på biblioteket:

Novellen "Hetta och vitt" av Mare Kandre, handlar inte specifikt om Jugoslavien men går bra att använda
Boken "Balkan Express" av Slavenka Drakulić innehåller krönikor om kriget i Kroatien, från kroatiskt perspektiv, där flera kan användas ungefär som noveller.
Delar ur Boken "Blackout" av Johanne Hildebrandt kan användas som läsläxa under tiden arbetet fortgår. Hon var svensk krigsreporter i tio år i Jugoslavien, under kriget, och skriver om sina upplevelser.


Sammanfattning av Jugoslavienkrigen

En schematisk översikt i kronologisk ordning där bara de absolut viktigaste händelserna som man förväntas kunna är med:

A: Andra världskriget - Kroater ger sig på serber. Tito blir ledare.

B: Tito dör 1980, federationen börjar lösa upp sig

C: Slobodan Milošević tar serbernas parti i Kosovo 1987, Han blir populär och i förlängningen Serbiens bresident

D: 1990 hotar Slovenien och Kroatien att lämna federationen under partistämman. 25/6 1991 gör de slag i saken

E: Kroatiens president Franjo Tuđman förutser krig och smugglar in vapen i stora mängder.

F: Första kriget, i Slovenien, varar tio dagar, sedan är Slovenien fritt

G: Kroatien drabbas av etnisk rensning när Jugoslaviens armé med serbisk milis anfaller- och sprider ut sig i Kroatien. Det slutar med en stor strid vid staden Vukovar. Kroatien tappar 1/3 av sin yta till Serbien. Kroatien blir fritt efter att EU-länder hotat Milošević.

H: Mars 1992, Kriget i Bosnien börjar. Jugoslaviens armé i landet får soldater utbytta så att den helt består av bosnienserber. Etnisk rensning på bosniaker av serbisk milis i muslimska byar vid Serbiens gräns. Bosniska krigsfångar sätts i koncentrationsläger..

I: Bosnien-serberna får en ny militär ledare i Ratko Mladić.

J: Bosnienserber försöker erövra Sarajevo, men misslyckas och en flera år lång belägring av huvudstaden börjar

K: Srebrenica utses som skyddad zon för bosniaker av FN, men ändå anfaller serber under ledning av Mladić staden. Det blir ett folkmord på manliga muslimer och det finns en speciell minnesdag efter händelsen.

L: Bosnienkroaterna vänder bosniakerna ryggen och skickar in dem i koncentrationsläger, precis som bosnienserberna gjorde.

M: NATO börjar bomba den serbiska delen av Bosnien samtidigt som bosnienkroater anfaller på marken. Milošević tvingas till förhandlingsbordet. Man delar Bosnien i två delar: Republiken Srpska och Bosnien-Hercegovina

N: Innan förhandlingen är klar driver Franjo Tuđman ut så många som möjligt av kroatienserberna ur Kroatien, trots stora protester i utlandet.

O: Daytonavtalet skrivs under 1995, Bosnienkriget är över.

P: I Kosovo behandlas kosovoalbaner (majoritet) illa av kosovoserber. Till sitt försvar bildas KLA/UCK. KLA stjäl vapen, först från kosovoserbiska poliser, sedan från vapenförråd, och blir en kosovoalbansk armé. Som motåtgärd kommer serbiska militären till kosovoserbernas hjälp. En etnisk rensning mot kosovoalbanerna börjar.

Q: Världen ser på, USA , med NATO hjälper kosovoalbanerna genom att bomba i främst Serbien till Milošević tvingas till förhandlingsbordet och kriget är över 1999. Trots det står fortfarande FN-trupper i Kosovo.

R: 2008 utnämner Kosovo sig som självständigt. Många länder, som Kina, Ryssland och Serbien, har inte godkänt detta.


Aktörer

Slobodan Milošević (Serbiens president)
Ratko Mladić (bosnien-serbisk general, ansvarig för folkmordet vid Srebrenica)
Franjo Tuđman (Kroatiens president)
- Sedan fanns även Radovan Karadžić, bosnienserbernas politiska ledare, men han är lite överkurs.

De olika folkgrupperna:

bosniak = muslim i Bosnien
bosnienserb = etnisk serb bosatt i Bosnien
bosnienkroat = etnisk kroat bosatt i Bosnien
kosovoserb = etnisk serb bosatt i Kosovo
kosovoalban = etnisk alban bosatt i Kosovo
Osmaner = de som styrde över Balkan förr och förde in islam på Balkan

Politik

Etnicitet = att man har ett språk och en kultur kopplad till en viss folkgrupp
Nationalism/etno-nationalism = att man tycker att det egna landet och den egna kulturen är bättre än andras
Etnisk rensning = att bara döda eller jaga bort de som är av en särskild etnicitet i ett samhälle
Milis = en grupp människor med uniformer och militära vapen som inte ingår i den ordinarie militären

Andra världskriget

Ustasja/Ustaša = den nazistiska kroatiska organisation som styrde i Kroatien och hade en vit-rödrutig symbol
Chetnics = serbernas frihetskämpar
Partisan = i det här sammanhanget är det kommunistiska frihetskämpar


Instuderingsfrågor

Sitt parvis och förhör varandra omväxlande. Rätt svar står i parentes.

Lektion 1 (av 6)

1 Välj struktur eller aktör, vad tillhör:

Titos död (struktur)
Hög arbetslöshet (struktur)
Slobodan Milošević (aktör)
Lag om nästan självständighet (struktur)
Josip Broz Tito (aktör)

2 Passa ihop dröm med person, Tito eller Milošević:

Ett Storserbien där serber bestämmer (Milošević)
Ett Jugoslavien där alla har samma värde (Tito)

3 Vad passar in på: ustasja, chetniks och partisaner:

kommunister mot nazister (partisaner)
rojalister (serber) mot nazister (chetniks )
kroater med nazister (ustasja)

4 passa ihop begreppen, passar det in på: kommunister, nationalister eller rojalister:

Anser att alla har samma värde (kommunister)
Anser att en kung ska styra landet (rojalister)
Anser att de egna är bättre än alla andra (nationalister )

5 Varför gick de små rikena ihop med Serbien efter första världskriget?

Av rädsla för att ockuperas av Italien (rätt)
Av rädsla för att ockuperas av Frankrike
Av rädsla för att ockuperas av Ryssland

6 Vem styrde Jugoslavien under mellankrigstiden?

En diktator
En president
En kung (rätt)

7 Vem tog över Bosnien under andra världskriget?

Italien
Kroatien (rätt)
Albanien

8 Vad hände med kroatien- och bosnienserberna under andra världskriget?

De gick med i ustasja
De avrättades eller skickades till koncentrationsläger (rätt)
De utvandrade till USA

9 vilka använde symbolen med vit-rutigt mönster?

Partisaner
Chetniks
Ustasja (rätt)

10 I vilken av organisationerna fanns flest judar?

Partisaner (rätt)
Chetniks
Ustasja

11 Varför accepterade Sovjet Tito som ledare för Jugoslavien efter kriget?

Han betalade en stor avgift varje år till Sovjet
Jugoslaviens armé var så mäktig att Sovjet inte vågade annat
Tito var kommunist och därför likadan som Sovjet (rätt)

(Slut, tiden före Jugoslavienkrigen)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Varför reste Slobodan Milošević till Kosovo april 1987?

För att medla mellan serber och albaner (rätt)
För att bestraffa albanerna
För att ta ut den speciella skatten Kosovo måste betala till Belgrad

13 Vad gjorde Milošević istället?

Slängde ägg på albanerna
Slog en polis med batong
Lovade serberna beskydd från albanerna (rätt)

14 Vad hände med Serbiens president Stambolić när han kritiserade Milošević för det?

Han avrättades
Han tvingades avgå (rätt)
Han bytte religion till islam

15 Hur gjorde Milošević för att få rösterna från Vojvodina och Montenegro för att bli president?

Han mutade dem med pengar före valet
Han mutade dem med mat och dryck före valet (rätt)
Han hotade dem med kulsprutor före valet

16 Varför blev det demonstrationer i Belgrad?

Sloveniens president gav sitt stöd till kosovoalbanerna (rätt)
Kosovoalbanerna vägrade att arbeta
Nationalistiska kosovoserber fick inte komma in i Kroatien

17 Vad hände dagen efter demonstrationerna?

Kosovoalbanerna började jobba igen
Serbiska pansarvagnar under Milošević rullade in i Kosovo (rätt)
Kosovoserber började återvända till Kosovo från de andra republikerna

18 Hur försökte Sloveniens president Milan Kučan motarbeta Jugoslaviens militär?

Genom att minera gränserna
Genom att utrusta en egen armé som kan slåss mot Jugoslaviens
Genom att ändra Sloveniens konstitution (rätt)

19 Vad hände på den extrainkallade kongressen januari 1990?

Slovenien och Kroatien lämnade kongressen (rätt)
Kroatien och Vojvodina lämnade kongressen
Vojvodina och Kosovo lämnade kongressen


Lektion 2 (av 6)

1 Varför hade Serbien all tung militär utrustning, och ingen annan republik?

Serbien hade köpt flygvapen, pansarvagnar osv de andra hade inte råd
Serbien var kompis med Sovjet och hade fått den
1990 var det Serbiens tur att ha kontrollen över den (rätt)

2 Vad hette Kroatiens president?

Franjo Tuđman (rätt)
Slobodan Milošević
Josip Broz Tito

3 Vad ville Kroatiens nya ledare 1990?

Döda alla kroatienserber
Ha ett Storkroatien där även Bosnien och delar av Serbien ingår (rätt)
Slå ihop Kroatien och Slovenien till ett större land

4 Vad hette huvudstaden för kroatienserber i södra Kroatien?

Knin (rätt)

5 Varför strejkade kroatienserberna?

De gillade inte det röd-vitrutiga emblemet (rätt)
De tyckte de hade för dålig lön
De ville ha snyggare uniformer

6 Hur gjorde kroatienserberna för att ta kontrollen?

De köpte in pansarvagnar
De byggde vägspärrar runt kroatienserbiska städer (rätt)
De dödade alla kroatiska polismän

7 Vilka inkomster försvann från Kroatien genom kroatienserbernas handlingar?

Pengar från metallindustrin
Pengar från turisterna (rätt)
Pengar från mejerier och osttillverkning

8 Vad hände när kroaterna skickade en helikopter med soldater för att rensa upp?

Jugoslaviskt flyg stoppade den, på order från Serbien (rätt)
Jugoslaviskt flyg stoppade den, på order från Albanien
Jugoslaviskt flyg stoppade den, på order från Slovenien

9 Hur fick kroaterna automatvapen till polisen?

De smugglade in vapnen från Ungern (rätt)
De smugglade in vapnen från USA
De smugglade in vapnen från Bosnien

10 Vad gjorde Tuđman när han avslöjades?

Lovade att straffa alla vapensmugglare (rätt)
Lovade att genast sluta smuggla in vapen (rätt)
Lovade att förstöra alla insmugglade vapen

11 Vad gjorde Tuđman när han kom hem till Zagreb igen?

Avrättade alla vapensmugglare
Lovade alla vapensmugglare straffrihet (rätt)
Belönade alla vapensmugglare för lång och trogen tjänst

12 Fick Milošević anfalla Kroatien?

Ja
Nej (rätt)

13 Vad gjorde Milošević när USA hotade att blanda sig i?

Han ingick avtal med EU
Han ingick avtal med NATO
Han ingick avtal med Sovjetunionen (rätt)

14 Vad gjorde Milošević och Tuđman på mötet 15/4

Delade upp Slovenien mellan sig
Delade upp Bosnien-Hercegovina mellan sig (rätt)
Delade upp Makedonien mellan sig

15 Varför sa Serbien inget när Makedonien blev en egen stat?

Det fanns många kroater i Makedonien
Det fanns många albaner och inga serber i Makedonien (rätt)
Det fanns bara kommunister i Makedonien

16 Hur planerade Milošević att erövra Kroatien utan att USA kunde lägga sig i eller armén säga nej?

(alla tre stegen är rätt)
Få kroatienserberna att att bråka med den nya kroatiska armén, som slår tillbaka.
Rädda de “oskyldigt anfallna” kroatienserberna med Jugoslaviens krigsmakt.
Erövra Kroatien samtidigt.


Lektion 3 (av 6)

1 Vad hette Kroatiens president som utropade självständighet 25/6 1991?

Slobodan Milošević
Franjo Tuđman (rätt)
Milan Kučan

2 Vad hette Sloveniens president som utropade självständighet 25/6 1991?

Slobodan Milošević
Franjo Tuđman
Milan Kučan (rätt)

3 Vad var det första Slovenien gjorde efter att ha utropat sig självständigt?

Tog bort gränskontrollerna (rätt)
Anföll Serbien
Gick med i NATO

4 Vad gjorde Serbien och Jugoslaviens armé som motdrag?

Försökte besätta Sloveniens radiohus
Försökte besätta Sloveniens gränsposter (rätt)
Försökte besätta Sloveniens generalstab

5 Hur länge varade kriget i Slovenien?

10 dagar (rätt)
10 veckor
10 månader

6 Varför gav Slobodan Milošević upp så lätt och skänkte Slovenien frihet nästan utan strid?

Slovenien var så fattigt land
Slovenien ligger så långt bort från Serbien
Slovenien har ingen serbisk befolkning (rätt)

7 Vad hette den jugoslaviska, bosnienserbiska, general som ledde attacken mot Kroatien?

Ratko Mladić (rätt)
Radovan Karadžić
Slobodan Praljak

8 Vilka utförde den etniska rensningen av kroater inom kroatienserbiskt område?

Serbisk milis (rätt)
Jugoslaviska armén
Slobodan Miloševićs livvakt

9 Vem hade befäl över milisen?

Milisens egna ledare (rätt)
Jugoslaviska arméns generaler
Kroatiska arméns generaler

10 vilka hade vad?

(svar: Serbien hade allt av detta, Kroatien ingenting)
Kroatiens armé / Serbien (Jugoslaviens armé)
Flygvapen
Artilleri
Flotta
Pansarvagnar

11 Vilken stad valde Kroaterna att möta fienden i?

Vukovar (rätt)

12 Varför erövrades inte Kroatiens huvudstad Zagreb av serberna trots att de hade chansen?

Det hade gjort Ryssland till Serbiens fiende
Det hade gjort USA till Serbiens fiende
Det hade gjort Tyskland till Serbiens fiende (rätt)

13 Varför misslyckades EU:s fredsplan, den första?

Montenegro vägrade vara med (rätt)
Vojvodia vägrade vara med
Kosovo vägrade vara med

14 Vad hände vid Grisfarmen vid Ovcara, i slutet av kriget i Kroatien?

Oskyldiga och krigsfångar slaktades av serbisk milis (rätt)
Oskyldiga och krigsfångar slaktades av NATO
Oskyldiga och krigsfångar slaktades av Lord Carrington och EU:s utsända

15 Vad var speciellt med den kroatiska kuststaden Dubrovnik?

Den bombades med napalmbomber och brändes till aska
Italienska marinen skyddade den så serberna vågade inte anfalla
Den medeltida stadsdelen sköts sönder trots ett UNESCO-världsarv (rätt)

16 Varför ville inte Milošević fortsätta med större slag i Kroatien efter Vukovars erövring?

Kroatien hade gått med i NATO
Serbien hade tappat stödet från Ryssland
Kroatien fick stöd från EU och FN (rätt)

17 Milošević hade tagit 1/3 av Kroatien, och kunde inte ta mer. Vilken del av Jugoslavien tänkte han erövra härnäst?

Makedonien
Bosnien-Hercegovina (rätt)
Vojvodina


Lektion 4 (av 6)

1 Vad hette den nybildade serbiska republiken i Bosnien-Hercegovina?

Serbokroatien
Srpska (rätt)
Slavonien

2 Vad hette presidenten i den nybildade serbiska republiken i Bosnien-Hercegovina?

Ratko Mladić
Radovan Karadžić (rätt)
Slobodan Milošević

3 Vad hette den bosnienserbiska general som tog över efter den misslyckade attacken på Sarajevo?

Ratko Mladić (rätt)
Radovan Karadžić
Slobodan Milošević

4 Vad är en "bosniak"?

En bosnisk muslim som en gång tillhörde Osmanska riket (rätt)
En bosnisk muslim som en gång tillhörde Albanien
En bosnisk muslim som en gång tillhörde Kosovo

5 Varför deltog inte bosnienserberna i valet om självständighet 1/3 1992?

De ville inte splittra Jugoslavien (rätt)
De hade inte rösträtt
De ville hellre starta ett krig

6 Vad utlöste kravallerna i Sarajevo som delade staden i en bosniakisk mitt med bosnienserbiska förorter?

En bosnienserbisk attack på en begravning
En bosniakisk attack på ett bröllop (rätt)
Ett bosnienkroatiskt mordförsök på presidenten

7 Vad placerade bosnienserberna ut på bergstopparna ovanför Sarajevo?

Kanoner (rätt)
Raketer
Atombomber

8 Vem får vilken hjälp?

Bosniaker => Får ingen hjälp utifrån
Bosnienkroater => Får hjälp av Kroatien
Bosnienserber => Får hjälp av Serbien

9 Varför struntade Tuđman och Milošević i att Bosnien-Hercegovinas president försökte få landet självständigt?

De trodde inte att FN skulle ta försöket på allvar
De tänkte ändå erövra de bosniakiska delarna tillsammans (rätt)
De kunde få Ryssland att anfalla bosniakerna åt dem

10 Hur gjorde Milošević för att få en så lojal bosnienserbisk armé som möjligt i Bosnien-Hercegovina?

Soldaternas löner dubblades
Soldater som inte lydde order avrättades
Alla soldater i Jugoslaviens armé i Srpska var bosnienserber (rätt)

11 Vilka stod för den etniska rensningen i Bijeljina?

Jugoslaviska armén
Bosniakerna
Serbisk milis (rätt)

12 vad krävde demonstranterna i Sarajevo?

Att våldet måste upphöra (rätt)
Att alla muslimer skulle dödas
Att Karadžić skulle flytta från Sarajevo

13 Vad hände med merparten av Zvorniks muslimska befolkning?

De sköts
De skickades till koncentrationsläger (rätt)
De tvångsflyttades till Slovenien

14 Vilket bosnienserbiskt koncentrationsläger var värst?

Omarska (rätt)
Keraterm
Trnopolje

15 Varför fungerade inte andra fredsplanen?

De litade inte på Lord Carrington
Kroaterna kom aldrig för att förhandla med serber och bosniaks
Varken bosniaks eller bosnienserber ville ha fredsförhandlingar (rätt)

16 Varför fungerade inte bosnienserbernas attack på Sarajevo maj 1992?

Det var molnigt så bombplanen såg inte staden
Soldaterna gick över till bosniakernas sida
Gatorna var så trånga att stridsvagnarna lätt kunde förstöras (rätt)

17 Vad var Mladićs första order som general för Srpskas styrkor?

Att skjuta med kanoner på bosniakerna tills de nästan blev galna (rätt)
Att anfalla bosnienkroaterna istället för bosniakerna
Att sluta fred med bosniakerna.


Lektion 5 (av 6)

1 Vem var den president i USA som fick stopp på kriget i Bosnien-Hercegovina?

George W Bush
Bill Clinton (rätt)
Barack Obama

2 Vad gjorde FN:s general Philippe Morillon i Srebrenica?

Samlade ihop alla muslimska män och sköt dem.
Döpte om staden till Banja Luka
Utnämnde staden till skyddad zon (rätt)

3 Vad var kravet från Mladićs sida?

Att Srebrenicas befolkning skulle lämna ifrån sig alla vapen (rätt)
Att Srebrenicas befolkning skulle sluta med alkohol
Att Srebrenicas befolkning skulle godkänna serberna som sina ledare

4 Vilka sa nej till tredje fredsplanen, "Vance Owen planen"?

Serberna (rätt)
Bosniakerna
Kroaterna

5 Vad gjorde bosnienkroaterna med bosniakerna när samarbetet avbröts?

Bosniakerna skickades hem igen
Bosniakerna avväpnades och sattes i koncentrationsläger (rätt)
Bosniakerna gasades i gaskammare och brändes i ugnar

6 Vem hade byggt bron i Mostar?

Österrike-Ungern
Rysslands tsar
Osmanerna (rätt)

7 Vilka sköt sönder den? (påstods kräva 60 granatträffar)

Bosnienkroaterna (rätt)
Bosnienserberna
Bosniakerna

8 Vilka medlade USA:s president mellan

Bosniaker och bosnienserber
Bosnienserber och bosnienkroater
Bosnienkroater och bosniaker (rätt)

9 Viken händelse fick NATO att flyga in och bomba bosnienserberna?

En marknad i Sarajevo som besköts med kanoner (rätt)
Två bussar med poliser som dödades i Sarajevo
Beskjutning av presidentpalatset i Sarajevo

10 Vilket land stoppade NATOS bombningar?

Tyskland
Sverige
Ryssland (rätt)

11 Vad gjorde general Mladić vid Goražde?

Dödade alla muslimska män
Besköt FN:s personal med kanoner (rätt)
Mötte USA:s president

12 Vad gjorde general Mladić vid Srebrenica?

Dödade alla muslimska män (rätt)
Besköt FN:s personal med kanoner
Mötte USA:s president

13 Vad är det för speciellt med datumet 11/7?

Det är förintelsens minnesdag
Det är minnesdagen efter Bosnien-Hercegovinas självständighet
Det är minnesdagen efter Srebrenicas 8000 dödade (rätt)

14 Passa ihop land med huvudstad, enligt den fjärde fredsplanen.

Federationen Bosnien-Hercegovina => Sarajevo
Republiken Srpska => Banja Luka

15 Vad skyndade sig Kroatien att göra när ledarna hörde talas om den nya fredsplanen?

Anfalla bosnienserberna
Anfalla serberna
Anfalla kroatienserberna (rätt)

16 Viken händelse fick NATO att flyga in och bomba bosnienserberna ännu en gång?

En marknad i Sarajevo som besköts med kanoner (rätt)
Två bussar med poliser som dödades i Sarajevo
Beskjutning av presidentpalatset i Sarajevo

17 Varför ville bosnienserberna ha vapenstillestånd?

De bombades av USA
De bombades av USA och anfölls av bosniakerna
De bombades av USA och anfölls av både bosniakerna och bosnienkroaterna (rätt)

18 Vad heter det avtal som skrevs under 1995 och avslutade kriget i Bosnien-Hercegovina och Kroatien?

Daytonavtalet (rätt)
Atenavtalet
Mostaravtalet


Lektion 6 (av 6)

1 Vad hände vid Kosovo Polje 1989?

Slobodan Milošević höll tal på 600-årsdagen för slaget (rätt)
Slobodan Milošević startade krig mot kosovoalbanerna
Slobodan Milošević utropade Kosovos självständighet

2 Vilket land godkände den muslimska självständighetsförklaringen i Kosovo1992?

Slovenien
Makedonien
Albanien (rätt)

3 Vem blev ledare för kosovoalbanerna?

Ibrahim Rugova (rätt)
Slobodan Milošević
Radovan Karadžić

4 Vad var "UÇK", även kallat KLA?

Kosovoserbernas befrielsearmé
Kosovoalbanernas befrielsearmé (rätt)
Bosniakernas befrielsearmé

5 Varifrån fick UÇK sina vapen?

Insmugglade från Albanien (ja)
Från Ungern (nej)
Stulna ur vapenförråd (ja)
Från mördade polismän (ja)
Överskott köpt från serbiska armén (nej)

6 Vilka började med etnisk rensning i Kosovo?

Kosovoalbanerna
Kosovoserberna (rätt)

7 Varför fick kosovoalbanerna ingen hjälp från NATO:s stridsflygplan?

De vägrade samarbeta med Serberna
De vägrade förhandla med serberna (rätt)
De ville inte ha någon hjälp

8 Vad var "Lewinskyaffären"?

Serbiens president hade en affär med en 22-årig praktikant, och ljög om det
Frankrikes president hade en affär med en 22-årig praktikant, och ljög om det
USA:s president hade en affär med en 22-årig praktikant, och ljög om det (rätt)

9 Varför ville inte NATO/USA gå in med trupper i Kosovo för att få slut på folkmordet?

UÇK ville inte samarbeta med NATO
Kosovo var en del av Serbien, och NATO ville inte anfalla Serbien (rätt)
NATO hade avtal med kosovoserberna om att inte blanda sig i konflikten

10 Vilka mördade 45 oskyldiga, flera barn, i byn Račak?

Serberna (rätt)
UÇK
NATO

11 Vilken stad bombade USA först i Serbien?

Banja Luka
Novi Sad (rätt)
Belgrad

12 Hur gjorde Serbien för att hindra bombningarna?

De sköt ner USA:s bombflygplan med robotar
De placerade civila kosovoalbaner vid förväntade bombmål (rätt)
De skickade upp sina egna jaktplan och motade bort USA.s plan

13 Hur många kosovoalbaner var på flykt när striderna upphörde?

Nästan 9000
Nästan 90000
Nästan 900 000 (rätt)

14 vad hände juni 1999?

Serbiska pansarvagnar rullade in i Kosovo
NATO:s pansarvagnar rullade in i Kosovo (rätt)
Albaniens pansarvagnar rullade in i Kosovo

15 Vilken förkortning har den internationella fredsbevarande styrkan i Kosovo?

KFOR (rätt)

16 Vilken flagga är kosovoalbanernas nationsflagga?

Den vänstra
Den högra (rätt)


BBC:s filmer, alla sex (engelsk text, automatöversatt), samlade i en enda filmfil på mer än fyra timmar:

https://www.youtube.com/watch?v=bVUg-VoPAeA


De finns även på Vimeo (otextade), men uppdelade i sex olika avsnitt, om de skulle tas bort från Youtube.:

https://vimeo.com/578940343

https://vimeo.com/578941066

https://vimeo.com/578941288

https://vimeo.com/578941470

https://vimeo.com/578941610

https://vimeo.com/578941792


Åter till registret för modern historia