Åtgärder

Romarriket

Från Skolbok

Romarriket

Varför skall vi läsa om något som hände för så länge sedan? Orsaken är att romarriket har påverkat hela Europas utveckling. Det är svårt att förstå mycket annat i senare historia om man inte har kunskap om allt som romarna gav till Europa. Beroende på hur man räknar fanns det romerska impriet mellan 500-2000 år, något inget annat imperium överlevt och det är inte konstigt att romarna gjort så stort avtryck på vår historia. En lista över allt de åstadkommit skulle bli lång men det viktigaste är:

  • Städerna: många av Europas storstäder började som romerska militärförläggningar, t.ex. London, Paris, Köln och Strassbourg.
  • Byggnadsverken: romarna byggde flervåningshus, akvedukter, viadukter och andra byggnadsverk på ett sätt som dagens arkitekter imponeras av. Deras arkitektur, och deras vilja att skapa vackra byggnadsverk, är ett arv som fortfarande lever kvar.
  • Vägarna: romarna byggde ett vägnät genom hela imperiet för att soldater snabbt skulle kunna marschera till den plats där de behövdes bäst. När Rom tappade sin betydelse blev vägarna kvar och var grunden till handel genom Europa i århundraden efteråt.
  • språket: genom romarna spreds deras språk latin till alla delar av riket. Det gjorde också att man kunde tala med människor var som helst i hela det romerska riket om man bara lärde sig det enda språket latin. Det är först nu på 2000 talet som något liknande håller på att uppstå med engelskan. De latinska språken: spanska, portugisiska, italienska och franska, har alla sitt ursprung i latinet och är så närbesläktade att det räcker att man kan ett av språken för att kunna gåra sig förstådd på de övriga.
  • Alfabetet: romarna skrev visserligen bara med versaler (stora bokstäver) men det var ett alfabete som var lätt att lära sig och är grunden till alla skrivna språk i Europa idag.
  • Lagarna: den romerska lagstiftningen blev grunden för all modern lagstiftning i Europa. Redan år 451 f.kr. hade man 12 stora bronstavlor för allmänheten där lagarna stod så att alla skulle kunna läsa dem och veta vad som gällde. Tanken att samma lagar skulle gälla i hela riket var unik och har ännu inte lyckats återskapas i Europa.
  • Valutan: genom att ha samma valuta i hela riket kunde man klara sig med en sorts mynt var man än befann sig i riket. Något liknande håller på att skapas numera genom de länder som beslutat sig för att använda euro.
  • Styrelseskicket: sättet att styra landet med guvernörer, vald ledare och senatorer har kopierats och i dagens värld är det ett liknande sätt som bl.a. USA styrs på.


Åter till historiebokens register,

Källor

http://www.roman-empire.net/children/achieve.html