Åtgärder

Nordirland och IRA

Från Skolbok

Map of Ireland's capitals.png

Republiken Irland med Dublin som huvudstad och Nordirland med Belfast som huvudstad, nutida karta


Svåra ord och termer i den här texten

Lojalist = en som är lojal mot brittiska kronan
Unionist = en protestant i Nordirland som vill att Nordirland ska tillhöra Storbritannien
Nationalist = en katolik i Nordirland som slåss för Irländsk frihet
Republikan = en som ger sitt stöd till att hela Irland ska vara en republik utan brittisk inblandning
Ulster = Den region i norra Irland där hela Nordirland ingår. Ulster sträcker sig även ut till delar av Republien Irland.


Bakgrunden

Från vikingatiden till medeltiden styrdes Irland samtidigt av både irländska och utländska kungar. Från den engelske kung Henrik VIII:s tid blev hela Irland erövrat, samtidigt som kung Gustav Vasa härskade över Sverige.

Irlands befolkning är främst katolsk, medan de erövrande engelsmännen var protestantiskt kristna. En skillnad som orsakade många problem i Irland då de härskande ledarna både misslyckades med försöken att omvända befolkningen till protestantismen, samtidigt som de såg misstänksamt på det faktum att katoliker anser att påven i Rom är viktigare än kungen.

Detta syntes främst genom Oliver Cromwells behandling av irländarna. De gjorde uppror mot Cromwell under det engelska inbördeskriget i mitten av 1600-talet, ett uppror som slogs ner. Som straff beslagtogs all mark som ägdes av katoliker. Den gavs sedan till protestantiska nybyggare från England. Som extra salt i såren förbjöds dessutom katoliker att bosätta sig i städer och att gifta sig med protestanter.


1800-talet

Ireland Park Statue 1.JPG

Mellan 1845 och 1852 drabbades Irland av sjukdomen potatispest. Den dödar potatisplantorna innan de kan skördas, och orsakade en svältkatastrof, då potatis var den vanligaste grödan eftersom den trivs så bra i det svala, fuktiga klimatet på Irland. Problemet på Irland var ändå inte att det var brist på mat, mycket stora mängder mat exporterades från Irland till bland annat Storbritannien under svälten, utan att bönderna var tvungna att betala skatterna med den lilla skörd de hade tillsammans med de sparpengar som fanns. Skatten till de engelska markägarna skulle drivas in, även om befolkningen drabbades av svält då. De engelska, protestantiska, storgodsägarna gick synnerligen hårt fram vid skatteindrivningarna hos de katolska småbönderna. Något som skapade ökad fiendskap mellan katoliker och protestanter, samtidigt som miljoner irländare tvingades att emigrera till USA för att överleva.

Detta var grunden till "Home Rule Movement", en folkrörelse som ville ha ett irländskt parlament tillsammans med de brittiska för att motverka den här sortens orättvisor från storgodsägarna i framtiden.


Påskupproret 1916 - 1921 och bildandet av IRA

A Black and Tan on duty in Dublin.jpg

Black and tan på vakt, Dublin 1921

Under första världskriget, när brittiska trupper slogs i skyttegravarna i Europa, gjorde irländska ungdomar som vägrat gå med frivilligt i Storbritanniens armé, uppror. Upproret började i Dublin påsken 1916. Även om upproret slogs ner snabbt spred sig oroligheter över Irland. Vid krigsslutet 1918 kom hemvändande irländska soldater tillbaka, och blev en del av oroligheterna. 1919 grundades Irish Republikan Army, eller IRA, som slogs mot polisen och de brittiska säkerhetsstyrkorna. Målet var ett enat Irland och att britterna skulle drivas tillbaka till sin egen ö.

IRA:s attacker mot polisers och soldaters kaserner och stationer gjorde att det blev allt svårare att locka frivilliga brittiska soldater att tjänstgöra på Irland. En lösning på problemet kom 1919 när britterna förstärkte sina ställningar i Irland med arbetslösa soldater som kämpat i första världskriget. De totalt 8000 krigsvana, hänsynslösa veteranerna sattes in för att slåss mot IRA, republikanerna och även deras familjer. De här soldaterna struntade i politik, de slogs enbart för pengar. Väl på Irland insåg myndigheterna att de uniformer som fanns i lager inte räckte till alla. Istället tilldelades de en blandning av militära uniformer som var bruna, och irländska polisuniformer som var svarta. Därför fick de öknamnet Black and Tans'. Deras hårdhänta behandling av lokalbefolkningen, främst katolikerna, gjorde att många gick med i IRA istället, för att hämnas på de orättvisor de tvingats uppleva. Mest ökänd är Black and tans attack 1920 när de urskillningslöst öppnade eld mot åskådare på en fotbollsmatch, som hämnd för en tidigare attack mot dem. Händelsen kallas "Bloody Sunday 1920" i historieböckerna. Det kom en 1921 och en annan 1972 också.

Upproret avslutades 1921. Då hade upprorsmännen fått britterna att gå med på att skapa två lokala parlament för Irland, ett för Nordirland i Belfast och ett för resten av Irland i Dublin. Däremot låg hela Irland fortfarande under brittisk kontroll.

Kampsång från IRA mot britterna


Irländska inbördeskriget 1922-23

Michael Collins 1922.jpg Éamon de Valera 02.jpg

Michael Collins, IRA:s representant, talar 1922, samt Éamon de Valera, som representerade de som inte ville ha ett delat Irland

Många irländare var missnöjda med avtalet, främst över att irländska soldater fortfarande måste svära lojalitet till Storbritanniens kung, och ville att hela Irland skulle bli irländskt. Detta trots att Irland fått så pass mycket frihet att det nästan gick att betrakta det som en egen nation. Det missnöjet drev fram oroligheter mellan de som var nöjda med avtalet och de som ville att hela ön skulle vara en enda nation, fri från britterna. Oroligheter urartade till ett inbördeskrig när irländska trupper i Dublin, lojala mot landets ledning, var tvingade att öppna eld mot irländska republikaner som stängt in sig i "Four Courts" huvudbyggnad, Irlands högsta domstol, och vägrade komma ut eller ge sig.

Oroligheterna spred sig över Irland, mellan IRA, som kunde tänka sig en delad ö under delvis brittisk kontroll, ledda av Michael Collins, och de som inte kunde tänka sig något annat än en fri republik, under Éamon de Valera. Storbritannien skickade inte in några större truppstyrkor, det var helt och hållet ett irländskt krig.

Inbördeskriget avslutades 1923. De Valera, som tillhörde den förlorande sidan, sattes i fängelse. Michael Collins, som tillhörde sidan som behöll makten, stupade i striderna, dödad i ett bakhåll av de Valeras män 1922. Det skulle dröja mer än 20 år till innan Irland blev en helt fri republik. Inbördeskriget hade inga vinnare, bara förlorare.

Det finns en spelfilm, Michael Collins som tar upp inbördeskriget: https://www.imdb.com/title/tt0117039/


1930-1949

Under mellankrigstiden och andra världskriget fortsatte motsättningarna mellan katoliker och protestanter i det neutrala Irland och i Nordirland, som stod på Storbritanniens sida i kriget. Katolikerna gav vanligtvis sitt stöd till republikanerna och drömmen om ett fritt Irland, medan protestanterna gav sitt stöd till unionisterna och en dröm om att hela Irland någon gång åter skulle stå under brittiska kronans kontroll. Detta ledde till mängder med trakasserier och mindre attacker mot främst katolska familjer som levde i den Nordirländska delen av landet. 1949 gavs slutligen Irland, utom Nordirland, status som fri republik. Under årtiondet därefter blev oroligheterna mellan katoliker och protestanter ständigt allt allvarligare, för att urarta helt i slutet av sextiotalet.

The Coventry Bombing 1939, mördare eller hjältar?

1939, bara några dagar före krigsutbrottet, sprängde IRA medlemmarna James McCormick och Dominic Adams en bomb lastad i en cykelkorg i den engelska staden Coventry, som det påstår för att visa sitt stöd för Tyskland, mot britterna. Fem oskyldiga människor dödades, varav en var en 21 årig flicka på väg att välja vigselring inför bröllopet och en var en ung tidningspojke, Bägge medlemmarna hängdes som straff för dådet. Efter kriget fraktades kropparna tillbaka till Irland där de gavs en hjältebegravning.

Bild tagen strax efter sprängningen


The Troubles 1968-1998

Shankilltroubles.jpg

The Shankill road, Belfast, 1970 ca

Perioden 1968-1998 kom att kallas för "The troubles". Katoliker som demonstrerade mot hur de behandlades i Nordirland mötte hårt motstånd från både polisen och unionister i Nordirland. Många katoliker ansåg att de blev orättvist behandlade av de som styrde i Nordirland, vilket gjorde att kravaller och oroligheter riktade mot protestanter bröt ut. Protestanter och Unionister krävde i sin tur hjälp från England. Storbritannien skickade tusentals soldater till Nordirland och de sågs till en början som hjälpare av både katoliker och protestanter. Soldaterna hade inte rätt att upprätthålla lagen, utan placerades under polisens kontroll, som styrdes av unionister. På det viset blev militären ett verktyg för protestanterna i Irland, mot katolikerna, och stridigheterna mellan de två grupperna blev snabbt omöjliga att kontrollera. Åtskilliga attacker mot brittiska mål genomfördes av IRA, samtidigt som brittiska armén gjorde allt för att stoppa oroligheterna genom att använda mer och mer våld mot IRA medlemmar, deras familjer och de irländare som gav dem sitt stöd. Undantag i lagen gjorde det möjligt att fängsla de som antogs stödja IRA utan rättegång. Mer än 3600 personer dog i stridigheterna, ungefär hälften var civila.

Omskrivna händelser under perioden är:

 • Mars 1972, den blodiga söndagen, när en handfull av 15 000 demonstrerande nationalister kastade sten på brittiska fallskärmsjägare som besvarade provokationen genom att öppna eld med maskingevär laddade med skarp ammunition. 15 demonstranter dödades, men det skulle ta 47 år innan någon soldat hamnade inför rätta för händelserna. 1972 var det blodigaste året under The Troubles och inte mindre än 480 människor dödades i Nordirland under oroligheter det året.

U2 musikvideo om händelsen 1972'

 • 1973 sprängde IRA en bomb i London och två i andra engelska städer, något som för första gången sedan mellankrigstiden väckte engelsmännens oro för terrordåd i hemlandet p.g.a. händelser i Nordirland.
 • 1976 dödade unionister två familjer, utan att de hade någon tydlig koppling till IRA, vilket skapade nya demonstrationer och oroligheter. IRA hämnades genom Kingsmill Massacre" där 10 unionister i en buss dödades, men den katolska chauffören fick leva.
 • 1976 startar Betty Williams och Máiread Corrigan en irländsk fredsrörelse, efter Attacken i Andersonstown, en förort till Belfast. En mamma med tre barn dödas av misstag av IRA medlemmar som skadats efter en attack av brittiska soldater och därigenom tappade kontrollen över sin bil, som träffade familjen. De två kvinnornas engagemang dämpade stridigheterna en tid och bägge tilldelades Nobels fredspris för insatserna.
 • 1979 genomfördes Warrenpoint Ambush, där IRA slog ut både en militärkonvoj och den förstärkning som kom till platsen. 18 soldater dödades i attacken. Efter det började militären använda sig mer av helikoptrar än av patrullbilar.

Filmen "En fiende ibland oss" bygger på att IRA försöker skaffa luftvärnsrobotar för att skjuta ner helikoptrarna

 • Från 1980 genomdrev fängslade IRA medlemmars matstrejker där de svalt ihjäl för att få världens uppmärksamhet på hur katoliker behandlades i Nordirland. Totalt 10 fångar svälte sig till döds, mest känd var parlamentsledamoten Bobby Sands. Dödsfallen skylldes på Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher och hennes stenhårda politik mot IRA.

(Det finns en separat uppgift i svenskan, en novell om IRA och hungerstrejkerna, Jamie Cormack's kvarleva)

 • 1984 placerades en bomb på hotellet Grand Hotel i den engelska orten Brighton, där Margaret Thatcher och andra medlemmar av parlamentet bodde under en konferens. Thatcher klarade sig genom att lämna badrummet där bomben var placerad, endast två minuter före explosionen, men fem andra dog. Efteråt sa representanter för IRA: "Idag hade vi otur, men kom ihåg, vi behöver bara ha tur en gång. Ni måste ha tur varje gång."
 • 1985 gjordes ett första försök till medling mellan unionister och nationalister. Det misslyckades, men man lärde sig av misstagen.
 • 1987 började unionister avrätta personer som misstänktes ha en koppling till IRA. Mordvågen besvarades med en attack mot protestanter som hade en minnesstund vid ett krigsmonument. Merparten var pensionärer från första världskriget. Dådet gav IRA dåligt rykte och många som tiidigare gav IRA sitt stöd, vände dem ryggen.
 • 1989 använd IRA granatkastare i London i ett försök att döda Storbritanniens premiärminister John Major i bostaden på 10 Downing Street, det misslyckades.

1993 dödades två barn av en bomb från IRA i Warrington, Cheshire. Händelsen inspirerade gruppen The Cranberries till låten Zombie.

 • 1994 gick bägge sidor med på en tillfällig vapenvila. Den avbröts i februari 1996 genom "The Docklands Bombing"- Bara två personer dödades av den kraftiga bomben från IRA, men material för 150 miljoner pund förstördes. Kort därefter sprängdes en liknande bomb i den engelska staden Manchesters centrum. Bomberna var inte tänkta att döda människor. Istället skulle de göra så stor materiell skada som möjligt. Bombningarna var en bidragande orsak till att Labour/Arbetarpartiet vann över Tories/de konservativa i 1997 års val i Storbritannien och Tony Blair blev ny premiärminister. En man som inte hade lika fasta åsikter kring frågan om Nordirland som hans företrädare.


Långfredagsavtalet - Good Friday Agreement 1998

No to terrorism.jpg

År 1998 kom man slutligen överens om ett fredsavtal bägge parter kunde acceptera. Det kallas Good Friday Agreement efter den långfredag det undertecknades. Äntligen skulle det bli fred på Irland.

Det officiella IRA lade ner vapnen efter avtalet och IRA:s politiska del grundade partiet Sinn Fein som fortfarande är en del av Irlands parlament. Däremot bildades en liten ny grupp med anhängare till republiken som utfört enstaka terrordåd i både Nordirland och inne i England. Senast våren 2019 när en bilbomb hittades i en polisbil innan den hann detonera. IRA tog på sig skulden.


Brexit och Irlands framtid

Inte ens i Nordirland är stödet för Brexit särskilt stort


Den mur av stängsel och taggtråd med bara 20 bevakade genomfarter som fanns längs gränsen mellan Nordirland och Republiken Irland började inte monteras ner förrän efter fredsavtalet 1998, trots att både Republiken Irland och Storbritannien gick med i EU redan 1973. Många irländare är rädda för att stridigheterna mellan IRA och Unionister ska ta ny fart om murar och taggtrådsstängsel byggs upp längs gränsen igen, eftersom muren är ett tydligt bevis på att Storbritannien fortfarande har överhöghet i delar av Irland. En oro som definitivt inte är obefogad. Fredsavtalet har bara funnits i drygt 20 år av mer än 800 år av strider och oroligheter. En ny generation, som inte drabbades av striderna under 80-90 talen, är alltför villiga att ta över där IRA slutade förra gången, med samma mål i sikte. Att Irland ska bli en ö med en enda nation, och att britterna ska tvingas bort.

I 1998 års avtal finns ett undantag; om mer än 50% av befolkningen i Nordirland skulle rösta för att gå med i Republiken, kommer Nordirland automatiskt att sluta tillhöra Storbritannien och samtliga medborgare bli Irländare. När undantaget skrevs in var majoriteten i Nordirland unionister, många fler än nu. Om dessutom befolkningen i Nordirland drabbas av ekonomiska problem genom Brexit, är det inte alls otroligt att en sådan folkomröstning genomförs. Då är det inte heller säkert att Storbritannien bara låter Nordirland försvinna. Risken finns att britterna går in med vapenmakt i Nordirland för att ändra beslutet.

I dagsläget har de konservativa Tories i Englands parlament så litet stöd av den engelska befolkning att de är helt beroende av det stöd de får från unionisterna i Nordirland för att kunna behålla makten i parlamentet. Ytterligare en anledning till att inte släppa Nordirland utan kamp.

Mural Commemorating Ulster Volunteers - Along Shankill Road - Belfast - Northern Ireland - UK (28731250527).jpg

Även om det inte är några strider just nu, finns det inget som säger att de inte kan blossa upp igen. Känslorna finns kvar under ytan

Muralmålning till minne av stridande unionister, Belfast 2018


Arbetsuppgifter till texten

A förberedelse:

1: Innan du börjar läsa, vad vet du om:
* IRA
* Nordirland
* Brexit


B läsförståelse:

1: Ungefär hur många hundra år har England härskat över hela- eller delar av Irland?
2: Varför var protestanter misstänksamma mot katoliker i början av invasionen?
3: Varför tyckte inte irländarna om Olivier Cromwell?
4: Varför tvingades flera miljoner irländare emigrera till Nordamerika under 1800-talet?
5: Varför grundades IRA
6: Vilka var Black and Tans?
7: Varför bröt Irländska inbördeskriget ut 1922-23?
8: Hur var Republiken Irlands och Nordirlands ställning under andra världskriget?
9: Mellan vilka år var The Troubles?
10: Vad hände Blodiga söndagen 1972?
11: Varför matstrejkade IRA-medlemmar på 1980-talet?
12: Vem var måltavla för bomben i Brighton 1984?
13: Vad innebar Långfredagsavtalet 1998?
14: Varför är många rädda att Brexit kan innebära nya strider i Nordirland?


C: Diskussionsfrågor

1: Black and Tans framfart gjorde att IRA fick många nya medlemmar. Vad borde de gjort istället?
2: Michael Collins dödades av andra Irländare. Kan du komma på något annat tillfälle en ledare dödas av sitt eget folk?
3: Var de som sprängde cykelbomben i Coventry mördare eller hjältar?
4: Var det rätt att ge Betty Williams och Máiread Corrigan Nobels fredspris när det ändå inte blev fred?
5: Norge har ingen bevakad gräns mot EU, måste Nordirland ha det?


D: Sammanfattning, efterskrift

1: Välj IRA, Konflikten i Nordirland eller Brexit i Nordirland och sammanfatta det du vet nu i max 20 meningar.


E: Överkurs

1: Ta red på mer om Bobby Sands och vad som hände de hungerstrejkande.
2: Ta reda på mer om vad Betty Williams och Máiread Corrigan gjorde som gav dem fredspriset.
3: Sök på Youtube efter filmtrailers eller musik/musikvideos som tar upp kampen mellan britter och Irländare.


Källor

https://www.britannica.com/event/The-Troubles-Northern-Ireland-history

The IRA: The Irish Republican Army av James Dingley 2012

The Oxford Handbook of Modern Irish History av Alvin jackson 2014


Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=SJv8QVRT09s

https://www.youtube.com/watch?v=itU6dp5tlAc

The troubles:

https://www.youtube.com/watch?v=61JisaFGHFY

https://www.youtube.com/watch?v=fKneNsy8aF8


https://www.youtube.com/watch?v=k9ayLHPLROg

https://www.youtube.com/watch?v=dQvaGt9B6H0

https://www.youtube.com/watch?v=p8M0016Vs_Y

https://www.youtube.com/watch?v=1cfI5on5n84

SLI, om Betty Williams och Máiread Corrigan: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR208568