Åtgärder

Lag och rätt - påföljder

Från Skolbok

Olika brott ger olika påföljder, vilket bara är ett finare ord för att beskriva olika straff en brottsling kan tilldelas.

Om en brottsling är under 15 år är brottslingen inte straffmyndig. Det blir den först när den fyllt 15 år. Är någon under 15 år och begår brott finns det något som kallas LVU, LVU = lagen av vård av unga. Socialtjänsten tar hand om ungdomar enligt LVU.


1. FOTBOJA Brottslingen kan leva som vanligt fast utan att lämna ett visst område. Har brottslingen begått brottet mot en familjemedlem utdelas aldrig fotboja som straff. Inte eller om strafftiden är längre än sex månader.
2.BÖTER Bötesbeloppet kan vara en fast summa, vilket är vanligast för enkla brott som fortkörning. Eller så kan det vara dagsböter. En dagsbot är lika mycket pengar som personen tjänar på en dags arbete. Detta innebär att en fast bötessumma är värre för en fattig än för en rik, medan dagsbot är värre för rika än för fattiga.
3.SKYDDSTILLSYN Den som får skyddstillsyn måste anmäla sig hos en övervakare. Övervakaren kontrollerar att personen sköter sig och inte fortsätter med kriminalitet. En brottsling kan maximalt dömas till övervakning i tre års tid.
4.VILLKORLIG DOM Brottslingen slipper fängelse men om ett nytt brott begås, även ett enkelt som snatteri, omvandlas den villkorliga domen automatiskt till en fängelsedom.
5.SAMHÄLLSTJÄNST Den som får samhällstjänst får arbeta med uppgifter i samhället utan lön. Det kan vara att klippa gräs på fotbollsplaner eller arbeta extra inom åldringsvård eller på förskolor.
6 FÄNGELSE I Sverige är alla fängelsestraff tidsbestämda, med undantag för mord. För mord kan en brottsling få fängelse utan tidsgräns, men mord kan också ge tidsbegränsat fängelsestraff. Det normala är att om en fånge på ett fängelse sköter sig, blir den fri efter 2/3 av strafftiden. Den tid brottslingen suttit anhållen eller häktad dras dessutom ifrån fängelsetiden. Har brottslingen redan suttit ett år i häkte, och får en fängelsedom på tre år, kommer den ut efter 2/3 av två års tid. Det finns dessutom olika fängelser. Kumlabunkern i Kumla anses som rymningssäker och där placeras landets värsta brottslingar. I Hinseberg finns Sveriges enda kvinnofängelse, och där placeras alla kvinnliga brottslingar. I Härnösandsfängelset finns en speciell avdelning för pedofiler. De blir annars väldigt illa behandlade i vanliga fängelser. Slutligen finns det även öppna anstalter. Där lever brottslingarna ungefär som vanligt, fast de har ett stängsel runt anläggningen och får inte lämna området, och där jobbar de med enklare arbetsuppgifter som att spika lastpallar eller sy postsäckar.
7 VÅRD Vissa brott begås av människor som inte mår så bra psykiskt. Dessa människor får vård istället. Det finns ingen tidsgräns för hur länge en patient är inlåst på en psykiatrisk klinik. Den kommer ut först när läkarna anser att den är frisk.