Åtgärder

Lag och rätt - domstolen

Från Skolbok

När en brottsling ska dömas sker detta under en huvudförhandling, ett annat namn för en rättegång, i en domstol. I vårt rättssystem har vi tre olika rättsinstanser när det gäller brottmål:

Tingsrätten, där alla brott som ska dömas i en domstol tas upp
Hovrätten, dit endera brottslingen eller åklagaren kan överklaga om de tycker att det var något fel i den första rättegången. Då tas exakt samma rättegång upp en gång till, med samma bevis och vittnen.
Högsta domstolen, det finns bara en och den ligger i Stockholm. HD, som Högsta domstolen förkortas, väljer själva vilka fall de vill ta upp och det är främst prejudikat. Att de dömer kring något som det aldrig dömts om tidigare så att de andra domstolarna får se hur nya lagar ska tolkas.


personer som medverkar vid en rättegång'

DOMAREN Domaren kallas även rättens ordförande. Domaren är utbildad i lagar och juridik. Till sin hjälp har domaren nämndemän.
NÄMDEMÄN De är vanligtvis tre stycken och kan även vara kvinnor. Av tradition är de politiker och är kopplade till olika politiska partier. De behöver inte ha juridisk utbildning och ska "tycka" kring domarens dom. Varje nämndemans röst väger dock lika tung som domarens.
FÖRSVARET: ADVOKAT OCH DEN TILLTALADE Den som står åtalad, brottslingen, kallas för den tilltalade innan den dömts. Personen kan ju vara oskyldig och kan alltså inte kallas för brottsling, ännu. Till sin hjälp har den tilltalade ett juridiskt ombud eller en försvarsadvokat, beroende på hur allvarligt brott det är. Försvarsadvokatens uppgift är att försöka få den tilltalade frikänd från brott.
ÅKLAGARSIDAN: ÅKLAGARE OCH MÅLSÄGARE Den som är brottsoffer kallas målsägare - den som äger målet. Åklagaren är en person med samma utbildning som en advokat och det är åklagarens uppgift att föra fram bevis och vittnesmål som grund för åtalet. Det är viktigt att åklagaren inte tar i för mycket. Om inte bevismaterialet räcker för det brott åklagaren lägger fram, är risken stor att den tilltalade frikänns helt.
NOTARIEN Det finns alltid en notarie med i salen som ordagrant skriver ner allt vad som sägs under rättegången så att det är möjligt att gå igenom anteckningarna vid ett eventuellt överklagande i framtiden.
VITTNEN (OM DE FINNS NÅGRA) ofta finns det personer som sett olika saker i samband med ett brott. De kallas vittnen. Vittnena får svära en ed i domstolen och sedan avlägga vittnesmål där de berättar vad de sett. Om ett vittne ljuger efter att det svurit sin ed kallas det för mened och det är straffbart.
PUBLIK ofta är rättegångarna öppna för allmänheten. Vem som helst får gå in och lyssna på dem. Släktingar och vänner till både den tilltalade och målsägaren brukar sitta med. Ibland sker dock rättegången inför lyckta dörrar. Man stänger dörrarna och ingen utom rättens medlemmar får vara i salen. Det är vanligt om det är unga människor som åtalas eller är brottsoffer.