Åtgärder

Kalla krigets tid, sju olika spår på sju lektioner

Från Skolbok

Detta arbetsområde är ett exempel taget ur verkligheten. Tanken är inte att du, som lärare, ska kopiera texten rakt av, utan du ska ändra upplägget så att det passar din egen klass. Upplägget bygger på att eleverna använder Google Classroom, men det går lätt att ändra. Krigen i Jugoslavien brukar jag ta i ett eget moment, men Irland kan bytas ut mot Jugoslavien, alternativt kan Jugoslaviens sammanbrott läggas in som ett åttonde spår. Ifall du inte undervisar om krigen i Jugoslavien som ett separat moment.

Originaldokumentet på Classroom som jag använde till mina nior: https://docs.google.com/document/d/1-2SFbb-QlqZ3stmMgW1eKg6cWsnwcchTKTJaWBo07rQ/edit?usp=sharing

Bildspel till introduktionen: https://docs.google.com/presentation/d/1ub-y4tqIuzOd28iHUFzNE_YNpW-xOzv2d6-BRXGXsvk/edit?usp=sharing


Välj ett skeende under kalla kriget

 • Du ska välja ett av sju spår som du ska fördjupa dig i.
 • Tanken är att du ska välja det spår som intresserar dig mest.
 • Du har totalt sju lektioner på dig.
 • Du ska skriva/bearbeta i skolan. Hemma kan du läsa, se på filmer och skaffa dig inspiration. Ingenting annat


Kalla kriget - introduktion

Du ska välja ett av följande skeenden, eller spår, under det kalla kriget. I samtliga skeenden ska du ta ställning till om det viktigaste som driver skeendet framåt är strukturerna (det som händer runt omkring) eller aktörerna (enskilda personers påverkan på historien).

Ni ska söka information endera i böcker (jag tar in historieböcker du kan låna i klassrummet), siten SO-rummet eller valfri annan site på Internet.

Söker du t.ex. efter information om Sovjetunionen under kalla kriget kan du söka på SO-rummet genom Google med söksträngen:

site:so-rummet.se "kalla kriget" Sovjetunionen [sökord]

Söker du mer precist efter Sovjetunionens roll under Pragvåren 1968, skriver du alltså:

site:so-rummet.se "kalla kriget" Sovjetunionen “Prag 1968” Pragvåren

eller bara

site:so-rummet.se "kalla kriget" “Prag 1968” Pragvåren


Stöter du på ord du inte förstår, kan du pröva med:

Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida
Synonymer: https://www.synonymer.se/
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida


Redovisninig

Du kan redovisa ditt skeende på ett av tre olika vis:

1: Uppsats, väljer du uppsats följer det med ett färdigt malldokument (mallen finns i slutet av detta dokument).
2: Hemsida med undersidor, skapas här: https://sites.google.com/new
3: Bildspel, skapas här: https://docs.google.com/presentation/

Källor hanteras olika. I en uppsats ska de ligga i slutet tillsammans med källkritiken, en hemsidesite kan ha en helt egen sida med bara källor och källkritik, ett bildspel bör ha källor och källkritik som sista bilderna i bildspelet, men glöm inte att ange källor i slutet av ditt arbete så jag vet vilken sida du tagit information från.


Arbetsområden - skeenden

1: Sovjetunionens roll och fall

Följande ord/begrepp bör finnas med: FN, Sovjetunionen, järnridån, Warszawapakten, kommunism, planekonomi, kapprustning, Ungern 1956, Prag 1968, Mikhail Gorbachev, glasnost, perestrojka, Berlinmuren, Berlinmurens fall 1989, Statskuppen 1991 (kriget i Afghanistan)

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = uppdelning av Tyskland och Berlin. FN och Sovjets vetorätt.
3 Upptrappning exempel = Konflikter fram till Kubakrisen, t.ex Berlinblockaden (luftbron till Berlin), Sovjets sprängning av atombomb, kapprustningens början, Berlinmurens byggande, NATO och Warszawapakten.
4 Ungern 56 och Pragvåren 68
5 Mikhail Gorbachev, glasnost, perestrojka
6 Berlinmurens fall 89, Statskuppen 1991 (kriget i Afghanistan)
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


2: USA:s roll som världspolis

Följande ord/begrepp bör finnas med: Trumandoktrinen, Marshallplanen, FN, Berlinblockaden, Berlinmuren, NATO, Koreakriget, kapprustning, Kubakrisen, spionplan, INF avtalet (Reagans Star Wars, mordförsöket på Reagan), Berlinmurens fall, sammanslagningen av DDR och Västtyskland

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = uppdelning av Tyskland och Berlin. Marshallplanen, FN och USA:s vetorätt.
3 Upptrappning exempel = Konflikter fram till Kubakrisen, t.ex Berlinblockaden (luftbron till Berlin), Sovjets sprängning av atombomb, kapprustningens början, berlinmurens byggande, koreakriget, NATO och Warszawapakten.
4 Kubakrisen och kriget i Vietnam
5 Spionplan, INF avtalet (Reagans Star Wars och mordförsöket på Reagan)
6 Berlinmurens fall, sammanslagningen av DDR och Västtyskland
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


3: Rymdkapplöpningen (lätt)

Följande ord/begrepp bör finnas med: Sputnik, Lajka, Gagarin, Tereshkova, Kennedy, raketer och kärnvapenmissiler, Apollo 11, månen, Apollo 13 (14-17), rymdfärjorna och Challengerkatastrofen 86, (Skylab och Mir)

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = Nazitysklands raketer, USA:s övertagande av Hitlers forskning. Första satelliten.
3 Upptrappning exempel = Alla Sovjets framgångar ( Gagarin, Tereshkova), USA:s misslyckade försök
4 Apollo 11, den lyckade månlandningen
5 Apollo 13 och olyckan (Apollo 14-17, sista månlandningen )
6 Rymdfärjorna och Challengerkatastrofen 86 (rymdstationerna Spacelab och Mir)
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


4: Vietnamkrigen

Följande ord/begrepp bör finnas med: Ho Chi Minh, Dien Bien Phu, FNL, Viet Cong, Dominoteorin, Tonkinbukten, Rolling Thunder, demonstrationer, Têt-offensiven, My Lai-massakern, Nixon, USA lämnar Vietnam, Nordvietnams erövring av hela landet

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = Fransk koloni före andra världskriget, Frankrikes försök att återta kolonin efter kriget.
3 Upptrappning exempel = USA blir del av kriget, dominoteorin, Tonkinbukten
4 Rolling Thunder i Vietnam, USA 1968, demonstrationer mot kriget
5 Têt-offensiven, My Lai-massakern, Nixon
6 USA lämnar Vietnam, Nordvietnams erövring av hela landet
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


5: Israel-Palestinakonflikten (lätt)

Följande ord/begrepp bör finnas med: FN 1948, brittiskt mandat, Västbanken, Gazaremsan, palestinska flyktingar, Suezkrisen 1956, sexdagarskriget, Yom-Kippurkriget, oljekrisen 1973, erövringen av Libanon, massakern i Sabra och Shatila 82, PLO, Yassir Arafat, första intifadan, självständigt Palestina.

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = Förintelsen, FN:s beslut att ge judarna Israel och palestiniernas behandling efter kriget 48-49.
3 Upptrappning exempel = Krigen t.o.m. Sexdagarskriget
4 Oljekrisen 1973, Kriget i Libanon, massakern i Sabra och Shatila 82
5 Första intifadan 87, PLO:s självständiga Palestina 1988
6 Vad hände sen? (Hamas i Gaza och PLO i Västbanken, nybyggarna)
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


6: Kampen mot rasismen

Både USA och Sydafrika ska vara med. Följande ord/begrepp bör finnas med: (USA) Jim Crow lagar, medborgarrättsrörelsen, Rosa parks, Martin Luther King (Sydafrika) apartheid, raslagar, Sharpevillemassakern, P W Botha, ANC, Nelson Mandela.

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = 1800-talets slaveri i USA och motrörelser som Ku Klux Klan när slaveriet förbjöds. De vita sydafrikanernas behandling av svarta före 1900-talet.
3 Upptrappning exempel = Vad händer i USA, tom 1968
4 Vad hände i Sydafrika? Sharpevillemassakern, P W Botha, ANC
5 Nelson Mandela från fängelse till president
6 Blev det bättre? Rodney King, Rasismen och “Black Lives Matter” - rörelsen
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


7: Nordirland och IRA (svår)

Följande ord/begrepp bör finnas med: Påskupproret 1916, Irländska inbördeskriget 1922, Éamon de Valera, IRA, Nordirland, unionister, nationalister, The Troubles 1968, blodiga söndagen 1972, Betty Williams och Máiread Corrigan, matstrejkande 1980, Bobby Sands, Margaret Thatcher, Good Friday Agreement 1998.

1 (Introduktion, val av spår, översiktsläsning av material)
2 Bakgrund = Påskupproret 1916 och orsakerna till det.
3 Upptrappning exempel = Irländska inbördeskriget,
4 The Troubles 1968, Bloody Sunday 72, Betty Williams och Máiread Corrigans nobelpris
5 Matstrejkande 1980, Bobby Sands, mordförsöket på Margaret Thatcher
6 Slutet, Good Friday Agreement 1998.
7 (Fixa till ditt arbete och lämna in det)


Överkurs

Är du klar innan sju lektioner använts? Se någon av dokumentärfilmerna för ditt spår eller någon annans, som står längre ner, eller se filmserien på Youtube om kalla kriget.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=WFWbU7l57No
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=nRn5V7lzjG4
Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=nHgaPPJlh70
Del 4: https://www.youtube.com/watch?v=3cO8IvyvzJY


Hitta information

Läroböcker i klassrummet (står på bokvagnen)

SO-direkt, historia

 • Kalla kriget i allmänhet s. 416 - 425
 • 1960-talet s. 428 - 433
 • Vietnamkrigen s. 434 - 439
 • 1970-talet s. 440 - 445
 • Apartheid s. 447 - 449
 • Israel och Palestina s. 454 - 457
 • 1980-talet 458 - 463

Sol 3000 levande historia 9

 • Kalla krigets början s, 521 - 523
 • Europa reser sig s. 524 - 525
 • Kriser under kalla kriget s. 530 - 537
 • 1989 revolutionernas år s. 538 - 541
 • Sovjetunionens fall s. 542 - 545
 • Arabstaterna och Israel s.546 - 548

Gleerups on-line


Filmer till din hjälp att förstå den tid som var

Generellt om kalla kriget

SLI


Om USA/Sovjetunionen under kalla kriget

SLI


Om rymdkapplöpningen

SLI


Om vietnamkriget


Om Israel - Palestina konflikten

SLI


Om rasism

SLI-filmer


Om Nordirland

SLI


Bedömningsmmatris för historia och svenska

 • HI KK2
 • Orsak och konsekvens av samhällsförändringar
 • I detta ingår att du tydligt visar vad som påverkats av strukturer och vad som påverkats av aktörer i skeendet

E = Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

C = Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

A = Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar


 • HI KK4
 • Människors levnadsvillkor
 • I detta ingår jämförelser med det skeende du valt och nutid, och hur skeendet påverkar de som lever nu.

E = Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

C = Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

A = Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.


 • SV KK6
 • Beskrivande text

E = Du kan skriva en faktatext med viss språklig variation, enkel textbindning.

C = Eleven kan skriva en faktatext med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.

A = Eleven kan skriva en faktatext med god språklig variation, välutvecklad textbindning


 • SV KK6
 • Skrivteknik

E = Texten har i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

C = Texten har relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

A = Texten har väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.


 • SV KK8
 • Söka information från olika källor samt värdera källorna

E = Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C = Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

A = Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Andra mål kan uppfyllas beroende på ditt upplägg av arbetet.


Mall för skriftligt arbete

Exempel på hur en uppsatsmall kan utformas för det här momentet. Mallar för bildspel och sites kan byggas upp på liknande sätt.

1 Rubrik, (fin bild), Namn klass, Historia VT 202x
2 Innehållsförteckning
3 Bakgrund
4 Början/inledningen, (strukturer och/eller aktörer)
5 Det viktigaste, de viktigaste händelserna
6 Avslutning och konsekvenser
7 Hur gick det sen? Vilka spår av skeendet syns i vår tid?
8 Källor och källkritik


Källor till den här sidan

Bildkälla, flaggor: cdn.vox-cdn.com/thumbor/wj9qHXubfaaIz3oWswMjtBbwAX0=/0x0:507x338/1200x800/filters:focal(214x129:294x209)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/58856815/184282094.0.jpg


Åter till kapitel om tiden 1945-