Åtgärder

Iran från shahen till Khomeini

Från Skolbok

Farah Diba 1967, Irans sista kejsarinna. En gång kallad "Världens vackraste kunglighet", och Ayatolla Khomeini som tog makten 1979.


Irans moderna historia är en historia om gamla gubbar som kämpar om vem som ska få makt över befolkningen och kontrollen både över landets kvinnor och oljetillgångar.

I samband med andra världskriget avsattes den sittande shahen av Iran och hans son Mohammad Reza Pahlavi sattes in i stället i ett samarbete mellan Storbritannien, Iran och Sovjetunionen. Efter andra världskriget fick Iran ökad självständighet. I samband med detta ökade USA sitt intresse för Iran. Iran hade stora tillgångar på olja och det var viktigt både för USA och Storbritannien att rätten till Irans olja fortsättningsvis hamnade i oljebolag i USA och England.

Dr Mohammad Mosaddeq.jpg

Mosaddegh eller Mosaddeq

1951 ändrades detta. Irans premiärminister Mohammad Mosaddegh tog över ledningen av Iran från Shahen och förstatligade oljefälten, vilket innebar att utländska oljebolag fråntogs rätten till oljan. Mosaddegh ville att vinsten från all försäljning av Irans olja skulle stanna i Iran. Främst brittiska oljebolag, som investerat mest i Iran, drabbades hårt. Britterna övertalade USA att hjälpa till i en statskupp i Iran och med amerikanska CIA:s hjälp störtades Mosaddegh 1953, och Pahlavi, som var mer vänligt inställd till USA, Storbritannien och deras oljebolag, återinsattes som högste ledare, eller som shah, över Iran. Från 1971 drog sig Storbritannien sig helt ur Irans politik vilket lämnade total kontroll över Iran till shahen, och i realiteten till USA.


Iran under shahen

Mohammad Reza Pahlavi.png

Shahen 1973, shah betyder ungefär "Kungarnas kung"

Shahen av Iran, Pahlavi, hade utbildat sig i Schweiz och var synnerligen västvänlig, framförallt mot USA. Genom flera reformer förändrade han det iranska samhället så det blev allt mer likt det i Västvärlden. Den mest berömda reformen var Den vita revolutionen på 60-talet där ett modernt vägnät mellan landets större städer byggdes, lantbruket moderniserades, dammar för elförsörjning byggdes och utbildningsnivån ökades rejält för att få bort analfabetismen i landet.

Mrpschool.jpg

Shahen besöker en nybyggd skola under den "Vita revolutionen"

Ekonomin blomstrade. Landet fick in pengar från oljeindustrin samtidigt som exportinkomster från både jordbruket och industrin ökade. Det skapade en rik medelklass som aldrig funnits tidigare i Iran. Medelklassen levde som medelklassen gjorde i andra länder i Västvärlden. Det var ingen skillnad mellan att gå genom en villaförort, bada på en sandstrand eller shoppa i ett shoppingcenter i någon av de större städerna i Iran, jämfört med att göra samma sak i USA, Frankrike eller Storbritannien. Men det fanns också en mycket stor, fattig arbetarklass som inte hade en chans att få samma levnadsstandard som medelklassen - eller för den delen shahen och hans vänner, som levde i ett lyx och ett överflöd få människor ens kunde drömma om.

Badstrand i Iran under shahens tid

De som inte höll med shahen drabbades istället av Savak, shahens hemliga polis. Den skapades av amerikanska CIA och utbildades av Israelis hemliga polis. Savak följde inga lagar. Vid minsta misstanke om att någon var mot shahen, hans sätt att styra landet eller hans vänner, slog Savak till med både fängelse och tortyr, utan någon rättegång innan.


Den demokratiska revolutionen

Shahens hälsa blev allt sämre i takt med att cancer spred sig i hans kropp. Samtidigt blev muslimska extremister allt mer högljudda i sina demonstrationer och protester mot shahens förtryck av oliktänkande och den vulgära, västliga livsstil många rika iranier hade.

När en tidning i Teheran skrev en elak artikel om Khomeini, en islamistisk ayatolla som tvingats i landsflykt av shahen, slutade det i demonstrationer och upplopp på Teherans gator. Istället för att skapa splittring mellan olika samhällsgrupper, vilket var artikelns syfte, enades iranier i alla samhällsklasser mot den sjuke shahen. Ett hat mot honom som han inte kunde förstå.

Mass demonstration in Iran, date unknown.jpg

Demonstration för Khomeini, ofta använde polisen skarp ammunition mot demonstranterna

Våren 1979 lämnade shahen Iran för vård utomlands och lämnade istället makten till den nytillträdde premiärministern Shapour Bakhtiar under president Abolhassan Banisadr som med "fria händer" fick göra vad han kunde för Irans bästa. I praktiken abdikerade shahen till förmån för sin premiärminister. Bakhtiar genomförde flera reformer. Framförallt gav han den fattigare, mer extremistiska muslimska delen av befolkningen större lagliga rättigheter. Många i medelklassen tyckte att Bakhtiar gjorde ett bra jobb och förväntade sig att hans styre var samma sak som Irans framtid. Medelklassen förstod inte kraften i förhoppningarna om en bättre, islamistisk värld som fanns i den fattiga delen av befolkningen


Den islamistiska revolutionen

Government soldiers in 1979 Revolution.JPG

Militär, styrd av Bakhtiar, försöker stoppa upprorsmakare 1979

Att Shahen inte längre styrde landet, och att Bakhtiar fått den, utlöste en våg av oroligheter i Iran. Bakhtiar försökte få stopp på problemen men det var för lite, för sent. Folket ville inte ha Bakhtiar eller Banisadr som Irans ledare, folket ville ha Ayatolla Khomeini.

Iranian Republic officials 1980s.jpg

Ayatolla Khomeini, i mitten, med sin nya regering. 1980

Khomeini landade på Teherans flygplats 1:a februari 1979 och sattes snabbt in som ledare för landet. Medelklassens vulgära livsstil byttes mot en som passade sharialagarna i Koranen bättre. Iran fick behålla en premiärminister istället för Bakhtiar, men han lydde under ayatollorna och mullorna och fick inte ta beslut som gick mot Koranens bud. Khomeini inrättade en speciell religiös polis liknande shahens Savak, men med namnet Savama, som fick rätten att bestraffa folk som bröt mot Koranens bud, direkt vid vägkanten, utan någon rättegång innan. Antalet iranier som torterades och dödades ökade i en rasande fart, eftersom det räckte med att hävda att de inte levde som det stod i Koranen, innan de fängslades eller avrättades.

1979 Iranian Women Day's protests against Hijab.jpg

Kvinnor demonstrerar mot det nyinförda tvånget att bära hijab. Internationella kvinnodagen 1979

Den grupp i samhället som drabbades hårdast av omställningen till landets nya ledning var ändå kvinnorna i medelklassen. Från att ha varit respekterade och ha ett fritt liv, för att leva i ett muslimskt land, blev de fråntagna merparten av sina rättigheter, tvingades in i hemmet för att sköta familjen och var tvungna att klä sig strikt enligt shiamuslimernas tolkning av koranen. Den islamistiska revolutionen blev en kalldusch för många i medelklassen. Därför var det främst medlemmar ur den välutbildade medelklassen och de rikaste vännerna kring shahen som flydde först ur Iran. När merparten av landets välutbildade elit försvann lämnades deras arbetsplatser till iranier som tog över arbetsuppgifterna. Inte för att de egentligen kunde dem, utan för att de var islamister som var lojala mot ayatollorna.

I samband med den islamistiska revolutionen drog merparten av världens länder bort sin hjälp och stöd från Iran som i praktiken bara samarbetade med Libanon och Syrien efter att Khomeini tagit över makten i Iran.

Shahen återvände aldrig till Iran. Juli 1980 dog han av cancer i Egypten.


Kriget mellan Iran-Irak

Iran-Iraq War, color photos – Defapress (05) (cropped).jpg

Du kan läsa mer om Kriget mellan Iran och Irak här.

Under Khomeinis tid vid makten blev Iran anfallet av grannlandet. Iran försvarade sig tappert. landet hade tillgång till moderna vapen som köpts in av shahen från USA, även om tillgången till reservdelar för reparationer av dessa var begränsad. I kriget utnyttjades speciellt fattiga människor på landsbygden. Deras barn skickades iväg först över minfälten och deras äldre söner gavs ett gevär och användes som kanonmat, när de skickades fram mot fienden för att mjuka upp den innan de reguljära, utbildade soldaterna skickades in. De som oftast sattes i främsta leden var minoritetsfolk i Iran, som armenier och kurder. Det var även därför de som tillhörde den andra flyktingvågen från Iran i första hand inte bestod av iranier, utan av medlemmar av minoritetsgrupper i Iran.

När kriget väl tog slut hade ingenting vunnits. Gränserna mellan Iran och Irak ändrades inte av kriget. Däremot dog mängder av människor, oljeindustrins infrastruktur var sönderbombad och både Iran och Irak lämnades med enorma underskott i ekonomin.


Iran efter Khomeini

Homosexuella hängs offentligt i Iran, 2010

Ayatolla Khomeini dog sommaren 1989. Genom sin extrema islamism hade han skapat ett land baserat på sharialagar där förtryck mot de som inte ville leva som Koranen bestämt var vanligt. Iran är till exempel ett av få länder i världen med dödsstraff för homosexualitet. Dubbelmoral, där män och kvinnor inte behandlas likvärdigt, är vanligt. Kvinnornas roll har blivit hemmet, där de ska ta hand om sin man, sina barn och sin mans familj. Kvinnor har svårt att få ett arbete utanför hemmet och än värre är det för dem att få en högre utbildning i landets universitet.

Från 1989 har posten som främste imam, president och premiärminister slagits ihop till en enda. Den innehas av Storayatollah Ali Khamenei.

Women Police in Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran.jpg

Kvinnliga poliser, Teheran 2019


Källor

https://www.britannica.com/event/Iranian-Revolution

https://www.britannica.com/summary/Mohammad-Reza-Shah-Pahlavi

https://www.information.dk/2007/07/shahen-khomeini

https://www.businessinsider.com/how-the-shahs-cancer-may-have-changed-history-2014-10?r=US&IR=T

https://www.dailystar.co.uk/pics/pictures/gallery/life-under-shah-pre-revolutionary-18344744

http://www.seniorreligion.com/new_page_292.htm


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

Farah Diba: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Farah_Pahlavi_with_crown.jpg

Ayatolla Khomeini: fotografia.islamoriente.com/sites/default/files/image_field/Imam_Jomeini_(Khomeini)-23-islamoriente.com_.jpg

Badstrand i Iran: i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article19409453.ece/ALTERNATES/s1227b/0_httpscdnimagesdailystarcoukdynamic122photos155000900x7381192155

Hängda homosexuella: barbadosfreepress.files.wordpress.com/2010/11/gay-hanging-iran.jpg


Åter till "Kriget mot terrorn".