Åtgärder

Irakkriget

Från Skolbok

Amerikansk sjukvårdare med övergivet irakiskt barn, från 2003 års strider


När USA anföll Irak fanns inte alls samma uppbackning som under Kuwaitkriget. I princip den enda västnationen som gav fullt stöd till USA:s krig var Storbritannien. Orsaken var att det inte fanns några bevis alls för att Irak skulle vara inblandat i attackerna den 11:e september. Istället valde många att peka på det faktum att oljeförsäljningen från Irak efter Kuwaitkriget främst gått till oljebolag i Kina och Frankrike, och att USA egentligen inte var ute efter att hitta terrorister utan var ute efter att få tag på billig, irakisk olja.


Bakgrund

Skolungdomar demonstrerar i sympati för Saddam Hussein, 2001

När talibanerna besegrats i Afghanistan vände USA blicken mot Irak. Det var känt sedan kriget mellan Iran-Irak att Irak hade haft giftgas. Gas de använt både mot iranier och mot den egna kurdiska befolkningen. Det var samtidigt gas som Iraks regering påstod att de förstört efter Kuwaitkriget och att inga gaslager fanns kvar. Andra amerikanska specialister hävdade att Irak hade laboratorier där deras forskare experimenterade med olika dödliga sjukdomar, som mjältbrand, som skulle kunna användas i terroristattacker. Slutligen fanns det de som påstod att det fanns klyvbart material för tillverkning av atombomber i Irak. Problemet med de olika teorierna var att Irak varit hårt kontrollerat sedan förlusten i Kuwaitkriget och knappast hade haft de resurser som krävs för att forska om sjukdomar, utveckla kärnvapen eller tillverka nya gaslager.


Vapeninspektörerna

Hans Blix (03010855).jpg

Hans Blix, den svenske ledaren för vapeninspektörerna

Nu var det trots allt USA, en stormakt, som kom med anklagelserna och FN utsåg vapeninspektörer som var välkomna till Irak för att se om de kunde hitta några spår av tillverkning av giftgas, sjukdomar eller kärnvapen. Ledare för inspektörerna var svensken Hans Blix. De spenderade flera månader i Irak, men kom hem tomhänta. Det fanns inga bevis över huvud taget på tillverkning av massförstörelsevapen. Inte heller gick det att bevisa några kopplingar mellan al-Qaida och Iraks regering. När FN:s säkerhetsråd röstade om ett krig skulle godkännas var enbart USA och Storbritannien för ett krig. Med detta som grund beslutade FN att inte ge något stöd till ett anfall på Irak.


Presidentens ultimatum

George W Bush var president i USA 2001-2009

USA:s president George W Bush gick ut offentligt och varnade Irak och dess befolkning. Om inte presidenten Saddam Hussein och hans fyra söner lämnade Irak skulle USA känna sig tvingat att anfalla. Det var ett krav som varken Saddam Hussein eller landets övriga ledning kunde godkänna.


Kriget

Erövringen av Irak inleddes med bombning av bland annat mål i Bagdads förorter där man misstänkte att Saddam Hussein kunde gömma sig

Mars 2003 gick USA och Storbritannien till gemensam attack söderifrån samtidigt som kurdernas Peshmerga milita anföll Iraks armé från sina områden i norra Irak. Mot dem stod det som fanns kvar av Iraks armé efter Kuwaitkriget. Saddam Hussein hade ju inte haft möjlighet att bygga upp någon ny krigsmakt på grund av alla begränsningar i utrikeshandeln som lades på Irak efter den förlusten.

USA:s styrkor mötte inte stort motstånd. Många irakiska soldater insåg det meningslösa i att göra motstånd. De lade ner vapnen och gav sig i förväg. I praktiken var det bara Saddams "Republikanska garde" som gjorde något större motstånd. Redan efter tre veckors strider rullade de första amerikanska pansarvagnarna in i Bagdad. Regeringen flydde och en ny ledning av landet kunde utses av USA.

USA:s överlägsenhet gjorde kriget impopulärt eftersom världen såg det som onödigt. USA:s rykte i både Västvärlden och Mellanöstern blev allt sämre och i många större städer i både USA och Europa genomfördes protester mot anfallet på Irak, liknande protesterna och demonstrationerna mot USA under Vietnamkriget. Det blev inte bättre av att det inte hittades några massförstörelsevapen alls, och inte heller några kopplingar mellan Irak och al-Qaida. Kriget hade bevisligen startats på grund av USA:s lögner.

Most Wanted.jpg

Kortlekar med de irakiska ledarna gavs till soldater för att de lättare skulle känna igen dem


Flera av medlemmarna i både Iraks regering och generalstab flydde vid krigsslutet. Amerikanska specialstyrkor påbörjade en jakt efter dem för att hitta dem och fånga in dem eller avrätta dem. Saddam Husseins samtliga söner dödades under den här perioden. Ändå tog det ända fram till december innan specialstyrkorna lyckades hitta Saddam Hussein. Han dömdes till döden och avrättades med hängning bara två veckor efter att han hittats.

"Bagdad Bob" (Muhammad Saeed al-Sahhaf) var en annan eftersökt gestalt. Han var Iraks informationsminister under kriget och gjorde sig känd för att in i det sista, när amerikanska styrkor rullade in i Bagdad, fortfarande stå i TV och hävda att Irak var på väg att vinna kriget och amerikanerna höll på att kastas ut i havet igen av de modiga irakiska försvararna. Han flydde till Dubai efter kriget.

1:a maj 2003 höll USA:s president George W Bush ett stolt tal, på däcket inför trupperna på ett krigsfartyg, om hur det mäktiga USA segrat över Irak och gjort slut på alla stridigheter. Ett tal som kritiserats hårt efteråt, för det var nu de riktigt svåra striderna tog sin början.


Ett Irak i spillror

Saddam Hussein och landets ledare i Baath-partiet var sunnimuslimer i ett land där majoriteten var shiamuslimer. Tidigare i historien har det inte haft någon större betydelse vilken variant av islam folk tillhört, men genom att USA gjorde skillnad mellan medlemmar i sunni och shia, började också olika terrordåd utföras av representanter av de olika grupperna, både mot utövare av islam och mot den amerikanska ockupationsmakten. Under 2003 skedde några hundra attentat i veckan medan det stigit till över 1500 attentat i veckan 2007. Bilbomber var vanligast, men även utplacerade bomber, minerade vägar och självmordsbombare förekom.

Car bomb in Iraq.jpg

Bilbomb i Bagdad 2005

2005 hölls första fria valet i Irak efter kriget, som väntat vann shiamuslimerna, eftersom de var, och är, flest i Irak. Ju mer makt shiamuslimerna fick, ju fler rättigheter förlorade sunnimuslimerna, som ständigt fick det allt sämre i Irak.

USA:s största misstag var dock troligen att avskeda alla höga militärer och förbjuda dem att ta något välavlönat arbete inom statsapparaten. Något som gjorde att de enda riktigt bra jobben i Irak gick till shiamuslimer och deras kompisar och släktingar. Korruptionen spred sig lavinartat och mutor blev ett krav även vid obetydliga affärsuppgörelser. När sedan ISIS, en sunnimuslimsk terrororganisation, började växa fram i Irak efter 2010 var det naturligt att dessa stolta, erfarna yrkesmilitärer, som slagits mot USA i två krig, skulle bli den spjutspets av kunskap och erfarenhet som omvandlade ISIS från en samling av glada idealister till en välsmord krigsmaskin.

Saddam Hussiens hängning 2006

Saddam Hussein gömde sig efter kriget, hittades i en jordkällare efter några månader och fängslades. 2006 föll domen mot honom: dödsstraff. Han hängdes kort därefter.

Saddam Husseins avrättning filmades, till skillnad från Usama bin-Ladins


Nya trupper 2006

Flickr - The U.S. Army - Eastern Baghdad.jpg

Amerikanska soldater på patrull i Bagdad 2009

De amerikanska soldaterna i Irak var på väg att tappa kontrollen över landet. Regeringen gick inte att lita på, attentat skedde dagligen i Iraks stora städer, folk hade inga jobb och korruptionen blomstrade. Irak var på väg att bli ett nytt Vietnam för USA och inget gick som George W Bush tänkt sig. Presidentens nya taktik var att skicka ännu fler soldater, mer än 20 000 stycken, där de flesta skulle placeras i Bagdad. Till arméns hjälp fanns legosoldater som hyrts in av USA:s regering för uppdrag som föll utanför lagens riktmärken, där "Blackwater" var största aktören.

Med många soldater, hårda tag, olagliga metoder och möjlighet att placera fångar i fängelset "Guantanamo Bay" på Kuba utan rättegång, minskade våldet i Irak och mängden soldater i landet kunde gradvis trappas ner.


USA åker hem

"You have lived through the fires of war, and you will be remembered for it, and honored for it - always."

Obama talar till de återvändande soldaterna, 2011

Barack Obama gick till val på frågan att ta hem de amerikanska soldaterna och han blev ny president 2009. Som president lovade att ta hem soldaterna från Irak före 2011, ett löfte han höll. 2010 hade USA 142 000 man placerade i Irak, och merparten av dem kunde åka hem före årsskiftet. Övriga stannade kvar till 2011 för att utbilda irakisk polis och militär så att de själva skulle kunna försvara Irak från yttre fiender, utan USA:s inblandning. December 2011 lämnade de sista amerikanska soldaterna Irak.


Vilka blev effekterna av Irakkriget?

Hon sörjer sin fästman, som stupade i Irak

Som väntat ändrades försäljningsavtalen för irakisk olja från bolag i Kina och Frankrike, till oljebolag i USA och Storbritannien. USA har aldrig påstått att kriget berodde på oljan, men det är lätt att tro det.

Kriget gjorde också att Irans inflytande i Irak ökade rejält. Bägge länderna är shiamuslimska och har en lång, gemensam historia. Sadddam Hussein hade till exempel förbjudit ayatollor i landet, liksom att staden Karbala, helig för shiamuslimer, blev mål för pilgrimsfärder. Något som ändrades efter kriget. Iran blev den stora shiamuslimska motvikten till Saudiarabien, som är den sunnimuslimska stormakten i Mellanöstern.

Totalt 655 000 irakier beräknas ha dödats till följd av striderna eller av effekter från striderna. USA:s förlustsiffror är cirka 4500. Väldigt många irakier har flytt från Irak och irakier blev under en period den största asylsökande flyktinggruppen i Sverige. USA däremot, som orsakade kriget och lidandet, har som mest tagit emot 800 irakiska flyktingar.


Radioaktiv ammunition

Pansarbrytanxde granater med spetsar av utbränt uran

Vid invasionen av Irak 2003 använde USA granater där stridsspetsen bestod av utbränt uran från uranstavar som använts i kärnkraftverk. Det gör granaterna tyngre utan att de blir större, eftersom uran är tyngre än till exempel guld. En tung granat slår lättare igenom pansaret på en pansarvagn. Samtidigt blir granaterna radioaktiva och vid en träff sprids radioaktiva delar som ett moln runt träffpunkten. Efter krigsslutet har det kommit massiv kritik från Iraks regering. Många platser i Irak är så förgiftad av radioaktivt material att folk som bor där blir sjuka. Dessutom tar det flera tusen år innan radioaktiviteten försvinner, något som bidrar till att Irak förblir fattigt.

Under kriget använde främst USA uran i sina granater, och radioaktiviteten skadar barn långt efteråt


USA:s skamfläckar: Guantánamo Bay och Abu Ghraib fängelset

Smygtagna bilder på fångar i Guantánamo Bay

Guantánamo Bay användes lång tid efter krigets slut. Där hölls misstänkta terrorister inlåsta, utan rättegång eller möjlighet till juridiskt försvar, tills USA behagade att släppa ut dem igen. Eftersom man valde just Guantánamo Bay på Kuba fanns ingen möjlighet för medborgarrättsorganisationer eller utsända från FN att kontrollera hur fångarna hade det, om rykten om långvarig tortyr var sanna, eftersom Kuba inte skrivit under samma internationella avtal som USA gjort och fängelset låg på kubansk mark. Trots att Barack Obama beordrade att det skulle stängas senast 2010, används det till USA:s fiender än idag.

Abu Ghraib var ett fängelse i Bagdad dit krigsfångar fördes under kriget. Efteråt kom privata bilder, där irakiska fånga förnedras och torteras av soldater från USA, ut på Twitter och flöden i andra sociala medier. Fängelset stängdes och de som medverkade i fångarnas behandling straffades, fast inte särskilt hårt.

AbuGhraibAbuse-standing-on-box.jpg Abu-ghraib-leash.jpg

Torterade och kränkta fångar i Abu Ghraib fängelset, 2004


Och Blackwater?

Irakkriget är unikt för den stora mängd legosoldater som anställdes, främst från Blackwater. De anställdes för att göra uppgifter som den ordinarie armén inte ansågs lämpade att göra. Som mest fanns cirka 100 000 legosoldater anställda av Bushregeringen, under amerikansk kontroll, i Irak.

Endast fyra legosoldater blev någonsin åtalade för de handlingar de utförde under kriget, trots många bevis för massakrer av befolkningen i hela byar i Iraks inre utförda av Blackwaters soldater, både under kriget och under den efterföljande ockupationen. De blev senare benådade av president Donald Trump.

Legosoldater ur "Blackwater" i Irak


Källor

https://www.britannica.com/event/Iraq-War

https://news.harvard.edu/gazette/story/2002/09/former-weapons-inspector-iraqi-arms-gone-as-of-1998/

https://edition.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-oil-juhasz/index.html

https://www.britannica.com/topic/Guantanamo-Bay-detention-camp

https://www.amnestyusa.org/the-real-story-behind-abu-ghraib/

https://www.brookings.edu/articles/the-dark-truth-about-blackwater/

https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/13/former-blackwater-guards-sentencing-baghdad-massacre

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

Soldat med barn: cdn.theatlantic.com/thumbor/FqxEcncFJthzn5ictUpxoQN2fsQ=/900x628/media/img/photo/2018/03/photos-looking-back-at-the-war-in-i/i04_RTR1ADKJ/original.jpg

George W Bush: images.newindianexpress.com/uploads/user/imagelibrary/2021/1/6/w1200X800/bushettan_roxx.jpeg

Bombning av Bagdad: ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/12384/production/_90282647_f727b42f-3562-4c72-b9f1-e32b401c8501.jpg

Obama talar: media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/111214055811-obama-fort-bragg-troops-event.jpg Sörjande kvinna: cdn.theatlantic.com/thumbor/vLvH8wvNclux86IDrBFel2aK7hA=/1500x965/media/img/photo/2018/03/photos-looking-back-at-the-war-in-i/i27_74345339/original.jpg

Fångar, Guantánamo Bay: welingelicht-welingelichtekri.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/web15-feature-gitmo-prisoners-580x345-750x480.png

Granater med uranspetsar: healtworld.com/wp-content/uploads/2019/09/Depleted-Uranium-Round-696x467.jpg

Barn skadat av uran: s.hdnux.com/photos/10/17/26/2160011/4/ratio3x2_1800.jpg

Blackwatersoldater: www.pilotonline.com/resizer/Q2ZDfwLP37cJm1jT-Mt7MQoNB74=/1200x720/top/arc-anglerfish-arc2-prod-tronc.s3.amazonaws.com/public/JFLQQJEYBFHVZEX5KA75XRE5MA.jpgÅter till "Kriget mot terrorn".