Åtgärder

Hinduism Konflikten mellan hinduismen och islam

Från Skolbok

Hinduerna i Indien har utkämpat många krig. Både mellan riken inom Indien och med erövrare som kommit utifrån.

En sån grupp erövrare var muslimerna. Den första trevande invasionen leddes av den arabiska härföraren Muhammad bin Qasim som erövrade Indusflodens utlopp redan år 712. Islam kom till den indiska halvön med handelsmän och vaktande soldater. Men det var först när mogulrikena bildades som islam fick fotfäste på allvar.

Mogulrikena, med sina otroligt rika härskare, uppstod när muslimska arméer från det som nu är Turkiet kom in från nordväst och ledarna, mogulerna, erövrade stora delar av Indien. De härskade från 1500-talet till 1700-talet. Mogulrikena tynade sedan bort och försvann helt 1858. Även om muslimerna blev besegrade och tappade sin makt blev islam en en viktig religion i norr och sydost. Många hinduer hade nämligen bytt religion till islam under mogulernas tid eftersom mogulerna inte tog ut skatt från muslimer men beskattade hinduer.

Mogul

Mogul

Från 1858 tog Storbritannien över ett handelskompani som hette "Brittiska Ostindiska kompaniet". Det kompaniet hade haft ensamrätt på all handel med Indien men misskött sig och drabbats av flera uppror de slog ner med våld. Mest känt är Sepoyupproret.

Sepoyupproret 1857, upprorsmän dödas med kanoner

Sepoyupproret 1857, upprorsmän dödas med kanoner


Genom övertagandet annekterade (annektering = erövring utan krig) Storbritannien hela Indien. Med den annekteringen sögs också de sista resterna av mogulernas rike med, och britterna blev ensamma härskare. Engelska infördes som språk i Indien. En fördel med detta var att utbildade hinduer kunde resa till andra brittiska kolonier och arbeta där istället. Indier och hinduismen spreds på det viset till olika delar av världen. Samtidigt flyttade rika britter till Indien för att leva ett lyxigt liv på plantager de endera övertagit billigt eller tvingat till sig med våld.

En engelsman får pedikyr av en indisk tjänare

En engelsman får pedikyr av en indisk tjänare


En nackdel med att hinduer och muslimer blandades inom samma rike var att det uppstod svåra slitningar och attacker mellan hinduer och muslimer inom Indien.

Medan britterna styrde Indien uppstod flera frihetsrörelser, både muslimska och hinduiska. Det förekom också uppror mot britterna, men de slogs brutalt ner.

Mogul

Mogulriket 1790,

* grönt = hinduiskt 
* blått = muslimskt 
* rött = brittiskt 
* brunt = nederländernas


Mahatma Gandhi

Ghandhi till höger, Nehru-Indiens första president, till vänster

Ghandhi till höger, Nehru-Indiens första president, till vänster


Mahatma Gandhi var en hinduisk ledare för "ickevåldsrörelsen". Han menade att man kunde frigöra Indien från britterna utan att använda våld. Han insåg att en väg till självständighet var att sluta köpa brittiska varor. Därför fick han indierna att sluta köpa salt och bomullskläder, istället tillverkade de egna kläder och tog fram eget salt.

Ghandhi var först med att använda politiskt ickevåld, även om det inte var hans idé från början. Vid demonstrationer slog Gandhis anhängare inte tillbaka, trots att brittiska poliser använde batonger och gevärskolvar för att stoppa dem. Fredsrörelserna i världen brukar använda sig av ickevåld vid sina demonstrationer, precis som Ghandhi gjorde, genom att hellre t.ex. kedja fast sig vid ett träd än att slåss mot polisen.

Icke-våld i modern tid

Icke-våld i modern tid

Rörelsen spred sig över Indien och 1947 kände sig britterna tvingade att lämna över Indien. Men till vad? Var det hinduer eller muslimer som skulle styra landet? Bägge sidor saknade förtroende för motståndarna. Muslimerna föreslog istället att Indien skulle delas upp. Ett Västpakistan (dagens Pakistan) och ett Östpakistan (dagens Bangladesh). Och så blev det. Gandhi var emot delningen. Han mördades av en nationalistisk hindu 1948.

Delningen

Efter Indiens delning upplevde landet ett blodbad. Bara i delstaten Punjab dödades mer än 600 000 människor. I de muslimska delarna bodde miljoner hinduer, samtidigt som miljoner muslimer fanns i ett Indien där hinduismen blev den viktigaste religionen. Man tror att så mycket som 14 miljoner människor flyttade mellan länderna för att undvika våld och komma till ett land med sin egen religion som statsreligion.

Flyktingar på väg mot Pakistan

Flyktingar på väg mot Pakistan


Kashmir

Jammu och Kashmir

Indiska Jammu och Kashmir i rött


I nordligaste Indien finns en delstat som heter Kashmir. 1947 var det ett eget litet kungarike som styrdes av en hinduisk maharadja (= furste). Befolkningen var däremot muslimsk. Kashmir låg på gränsen mellan Pakistan och Indien så maharadjan fick välja själv i vilket land riket skulle hamna, och han valde Indien. Han bestämde också att det skulle bli en folkomröstning efter hans död och folket skulle då få bestämma vilket land Kashmir skulle tillhöra i framtiden. När Maharadjan sedan dog, vägrade hans släktingar att genomföra folkomröstningen. Ledarna i Pakistan blev väldigt arga över detta och startade krig, ett av flera.

Än idag tillhör kashmir Indien, under namnet Jammu och Kashmir, även om Pakistan fick en del av Kashmir 1966. Och än idag tycker Pakistan att det är fel att kashmir inte tillhör Pakistan eftersom merparten av befolkningen är muslimsk. Samtidigt tycker många hinduer att gränsen från 1966 borde rivas upp så att hela Kashmir blir indiskt igen.

Vatten

Där floden Zanskar rinner ut i Indus, i indiska Kashmir

Där floden Zanskar rinner ut i Indus, i indiska Kashmir


Ett annat problem är floden Indus. Floden är livsviktig för Pakistans befolkning. Utan den går det i princip inte att leva i Pakistan. Men källorna ligger i Himalaya och Indus rinner genom hela indiska Kashmir innan den fortsätter ut i Pakistan. Skulle Indien få för sig att leda om vattnet, eller bygga kraftverk i floden, skulle det ge allvarliga konsekvenser för folket i Pakistan. Så allvarliga att Pakistan mycket väl kan börja ett krig för att försvara vattnet.

För att göra det än mer komplicerat har även Kina intressen i områdets glaciärer för vattenförsörjningen på sin sida av gränsen. Kina gränsar till Indien i Kashmir.


Kärnvapen

Omvärlden tittar oroligt på när det muslimska Pakistan krigar mot det hinduiska Indien. Både Pakistan och Indien är kärnvapennationer och det finns en risk, om än väldigt liten, att en konflikt i Kashmir kan bli så farlig att man använder sina kärnvapen i krig.

Indisk kärnvapenmissil, parad 2004

Indisk kärnvapenmissil, parad 2004

Källor

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mogulriket

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/brittiska-indien

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sepoyupproret

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/icke-v%C3%A5ld

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pakistan

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jammu-och-kashmir


Bildkällor

Alla bilder från wikimedia commons.Åter till religionsbokens register,