Åtgärder

Hinduism Kastsystemet

Från Skolbok

Kastsystemet

Kastsystemet


Under vedisk tid delade arierna upp befolkningen i fyra klasser. Just ordet för kast på sanskrit är varna vilket betyder färg. Varje kast har en särskild färg: vitt för brahminerna, rött för krigarna, gult för köpmännen och svart för arbetarna. Kasterna var olika mycket värda.

  • Det var brahminerna eller prästerskapet som var den högsta och viktigaste kasten
  • Sedan kom kshatriya som var adel och krigare
  • Sedan vaishya som var köpmän
  • Sist kom shudrer som är arbetare. Servitörer, bärare och liknande tjänare.

Kastlös kvinna 1942

Kastlös kvinna 1942


Utanför kastsystemet finns daliterna, de kastlösa. De har de smutsigaste jobben som slaktare, sophanterare eller latrintömmare. De kallades oberörbara förr, men kallas hest förtryckta numera..

Arierna såg till att de var medlemmar av de tre övre kasten, medan Draviderna, det folk som bodde i Indien innan, blev medlemmar av det lägsta kastet, eller blev kastlösa.

De fyra ursprungliga kasterna har delats upp under årtusendena. Idag räknar man med att det finns runt 3000 kaster och ytterligare ungefär 25000 olika underkaster.

Kastsystemet påverkar hela det indiska samhället än idag även om det är helt och hållet förbjudet att diskriminera något på grund av vilket kast den tillhör enligt den indiska lagen sedan år 1950. Man föds in i sitt kast, gifter sig inom sitt kast och stannar i det kastet för resten av sitt liv. Varje kast har en egen uppgift och plats i systemet och man strävar efter att göra bra ifrån sig medan man lever för att komma upp sig. Ett bra liv kan innebära att man återföds i en högre kast i nästa liv. Många indier försvarar kastsystemet som en del av den eviga lagen - "dharma".

En kvinna kan gifta sig mellan de tre övre kasten, men aldrig till ett kast under sitt eget. Kvinnorna flyttar till makens familj efter hon gift sig. Hon stannar i den familjen även om hon skulle bli änka. Det finns inte skilsmässor i hinduismen.

Ett sätt för både kvinnor och män att visa vilken kast de tillhör är genom att måla sig i ansiktet, från en liten prick i pannan till en ansiktsmålning, vilket är vanligast bland brahminerna.

Kvinna med kastmärke Baba - helig man

Kvinna med kastmärke och Baba - helig man


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kastv%C3%A4sen

http://www.isme.se/index.html

http://runeberg.org/nfbm/0642.html

Åter till religionsbokens register,