Åtgärder

Hinduism Brahman, templen och gudarna

Från Skolbok

Templen

Brahmas tempel

Brahmas tempel


Det finns tempel överallt i Indien. Nya tempel, uråldriga tempel, enorma tempel och små kapell i byarnas utkanter. Det är litet märkligt, eftersom en hindu inte har någon koppling till något speciellt tempel, på samma sätt som kristna är kopplade till en speciell kyrka.

Templen är den plats gudarna bor på. Inne i de större templen arbetar präster med att hålla rent och snyggt. De tänder ljus, antänder rökelse, plockar bort gamla offer så de inte börjar ruttna och tvättar av gudabilderna. Allt detta sker även om ingen kommer och besöker gudarna. Att offra till gudarna anses som en god handling som ger bra karma inför nästa liv.

Vallfärderna

Brahmans tempel

Pilgrim, sikh vid det gyllene templet


Hinduer vallfärdar också till andra tempel, eller till andra heliga män som kan lära dem om de heliga texterna. Man kanske vill till ett speciellt tempel för en speciell gud som inte finns hemma. Eller så kanske man gett ett löfte till gudarna när någon fötts, dött eller gift sig och det krävs en vallfärd för att uppfylla löftet. Att åka på vallfärd är alltså inget konstigt eller ovanligt för en hindu.

Gangesfloden

Ganges, flod i norra Indien

Ganges, flod i norra Indien


Ganges vid Varanasi, den heligaste platsen där guden Vishnu en gång sägs ha bott

Ganges vid Varanasi, den heligaste platsen där guden Vishnu en gång sägs ha bott


Ett givet mål för vallfärderna är den heliga floden Ganges. Hinduerna själva kallar floden för Ganga, "den himmelska floden", och anser att den existerade redan i himlen innan den kom ner till jorden.

Om en hindu badar i Ganges blir den renad från allt ont. All dålig karma försvinner och bara den bra karman blir kvar. Helst vill man bli bränd vid Ganges strand och få askan strödd i vattnet, för att vara säker på att inte dra på sig mer ond karma innan återfödelsen.

En nackdel med tanken att Ganges renar allt, är att många släpper ut avfall och sopor orenat rakt ut i Ganges. Stora industrier låter spillvatten bara rinna rakt ut. Allt med motiveringen att det inte gör något eftersom allt renas i Ganges ändå.

Likbål vid Ganges

Likbål vid Ganges

Gudarna och gudinnorna

Målning med Shiva och Ganesha

Målning med Shiva och Ganesha


Ingen vet riktigt säkert hur många gudar som finns inom hinduismen. En? Tre? Trehundra? Tretusen? Allt beror på hur man räknar. Många byar har en egen liten gud som skyddar dem. Vissa gudar finns i flera olika gestalter och räknas därför flera gånger.

I de abrahamitiska religionerna (islam, kristendom och judendom) finns knappt kvinnor och när de omnämns är de ofta kontrollerade av en man. Så är det inte bland hinduismens gudar, tvärtom. Några av de allra mäktigaste gudavarelserna är gudinnor.


Brahma

Hästguden Hayagriva återlämnar Vedaskrifterna till Brahman

Hästguden Hayagriva återlämnar Vedaskrifterna till Brahma


Brahma är alltings skapare. Allt som finns i vår värld har skapats av Brahma. En del av honom finns i allt levande och allt som dör blir en del av brahma innan de återföds på nytt. Brahma har fyra ansikten för att kunna se i alla fyra väderstrecken samtidigt. Då kan han se och höra allt som händer på jorden. Ändå kan han inte så så mycket för han spenderar all tid inuti guden Vishnus mage.

Brahma är allt, och det är svårt att förstå för enkla människor. Därför är alla andra gudar inget annat än aspekter, delar, av brahma som skapats för att vi människor lättare skall kunna gripa tag i tanken kring vad Brahma är.

Trots att Brahma verkar vara den mäktigaste av alla gudar har han bara ett enda tempel i hela Indien och få människor dyrkar honom.


Vishnu

Vishnu

Vishnu


Vishnu är den gud som upprätthåller ordningen i kosmos. Han är blå. Han kan gå in i en annan levande kropp som då blir en av Vishnus avatarer. För att visa att något är en avatar målas den alltid med samma blå hud som Vishnu. Vishnus två främsta avatarer var Rama och Krishna.

I en hand håller han en stridsklubba för att visa sin makt i världen. I en annan har han en diskus som visar hans makt över solen, livets källa. Lotusbiomman i tredje handen är symbol för renhet och allt spirande liv. I den fjärde handen håller han snäckan, en stridstrumpet. Den är symbol för det heliga tecknet OM. Ljudet från trumpetsnäckan markerar Vishnus närvaro i templet.


Shiva

Shiva

Shiva


Shiva är den dansande förgöraren. Shiva är den som dansar sönder världar och samtidigt den som dansar fram nya världar. Shiva är motsatsen till Vishnu. Han avbildas med tre ögon och det tredje är förgörande. Eftersom han skall förstöra världen håller han elden i sin hand. För att visa att efter det kommer ett nytt liv efter det gamla slingrar det ormar runt honom. Trumman symboliserar ljudet som var det första som hördes när allt skapades.


Många av de som mediterar och ägnar sig åt yoga, har Shiva som sin gud. De visar sin vördnad genom att märka pannan och axlarna med tre vågräta streck som målas dit med aska eller färg.


Ganesha

Shiva och Parvati, Ganesha i knät

Ganesha, med sin råtta vid fötterna


Ganesha är son till Shiva och Parvati. han har huvudet av en elefant men kropp av en pojke. Han fick sitt elefanthuvud efter ett misstag då Shiva kom hem efter en lång resa. Ganesha som under tiden pappan varit borta vuxit från barn till ung man kändes inte igen av Shiva. Shiva trodde att han var Parvatis älskare och högg av honom huvudet. När Shiva sedan upptäckte sitt misstag skickade han ut sina tjänare för att hämta det första huvud de kunde finna. Det råkade vara huvudet av en elefant.

Ganesha dyrkas ofta av skolbarn och de som tänker ge sig ut på en lång resa.


Devi, modergudinnan i alla sina former

Devi är den stora gudinnan som uppträder i olika former. Som Durga eller Kali sprider hon skräck och förstörelse, men som Lakshmi eller Parvati är hon den goda kvinnan som finns för att ta hand om sin make.


Kali

Kali

Kali


Kali är dödsgudinnan. Hennes hud är svart och hon bär dödskallar i ett halsband runt halsen eller i händerna. Men hon är också modergudinnan, det nyas gudinna, för något nytt kan inte komma fram om inte något gammalt dör. Ibland, när hon och Durga ses som samma, avbildas hon alltid som dansande ovanpå Shiva.

Durga

Durga


Durga är en krigargudinna som inte står under någon mans kontroll. När de manliga gudarna inte klarade av att döda en armé av demoner kallade de istället till sig Durga som fick döda dem. Efteråt ansåg de manliga gudarna att hon var den mäktigaste guden. Många anser att Kali är en del av Durga, den vilda delen.


Parvati

Shiva och Parvati, Ganesha i knät

Shiva och Parvati, Ganesha i knät


Parvati är Shivas fru och mor till guden Ganesha, barnens beskyddare som lätt känns igen på sitt elefanthuvud. Hon är också Himalayas dotter och otroligt vacker. Hon är samtidigt naturens moder som världens förstörare, som sin man. Förr offrade man människor till henne. En del anser att hon, i sin förstörande roll, är samma gudinna som Kali.

Sita/Lakshmi

Shiva och Parvati, Ganesha i knät

Sita/Lakshmi


Sita är exempel på den goda hustrun. Hon är ödmjuk, självuppoffrande och hon månar om att det skall gå bra för sin make samtidigt som hon dyrkar honom som en gud. I sin form som Lakshmi är hon Vishnus maka.


Att dyrka djur

Hinduerna har en snäll attityd till djur. Olika djur dyrkas i olika tempel. Råttor har t.ex. ett eget tempel i Calcutta.

Indisk ko

Hanuman

Bland gudarna finns t.ex. apguden Hanuman, son till vindguden. Han har väldig styrka och är snabb. Hanuman är en populär gud med många men små och enkla tempel främst utanför städerna. Att han är helig gör också att man oftast behandlar apor snällt.


Att dyrka kor

Indisk ko

Indisk ko

Kon är en symbol för godhet och moderlighet och den är helig för hinduer. De kan inte tänka sig att skada en ko. Kor som inte ger mjölk längre släpps fria och går omkring som de vill på gator och torg. Sjuka kor tas om hand på speciella kokliniker.

Kon var det mest värdefulla för de ariska nomaderna som kom till Indien och är fortfarande livsnödvändig i det indiska jordbrukssamhället. Kon ger mjölk. Den föder kalvar som blir till nya kor och tjurkalvar kastreras för att bli de oxar som gör allt tungt arbete i jordbruket. Kons kiss anses så rent att man kan tvätta bort allt orent med det. Kons bajs används som växtgödning och blandad med halm blir gödseln bränsle till kökseldarna.

Muslimer och kristna i Indien får hantera kor, men det händer att de blir misshandlade av hinduer som upptäcker dem.

Hinduer anfaller muslimsk man som fraktar kor


Hinduisk slakt

Hinduer dödar inte kor, men när man slaktar andra djur som getter och höns är det viktigt att huvudet huggs av med ett enda hugg, sk. Jhatka. Det anses vara det mest smärtfria sättet att döda djur.

Jhatka

Jhatka


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hinduism

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hanuman


Bildkällor

Alla bilder från wikimedia commons.Åter till religionsbokens register,