Åtgärder

Hinduism

Från Skolbok

Hinduismens centrala innehåll i år 6 och 9


6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3, 8, 9)

6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i hinduismen (kap 3, 6, 9)

9: Centrala tankegångar och urkunder i hinduismen (kap 2, 3, 6, 8)

9: Varierande tolkningar och bruk inom hinduismen i dagens samhälle. (kap 11)

9: Huvuddragen i hinduismens historia. (kap 1, 2, 3, 4, 5)

9: Sambandet mellan samhälle och hinduism i olika tider och på olika platser. (kap 1, 2, 3, 4, 5)

9: Hinduismens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. (kap 5)

9: Konflikter och möjligheter till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. (kap 4)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i hinduismen. (kap 6)

9: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Vad hinduismen kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. (kap 3, 11)

9: Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. (kap 3, 12)

9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom hinduismen (kap 9)

6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (kap 3, 12)

9: Etiska frågor samt människosynen i hinduismen (kap 3)

6: Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. (kap 6)


Kapitel:


1: Hinduismen och Induskulturen - se Induskulturen (Flodkultur)

2: Hinduismen under Veda-tiden och Vedaskrifterna

3: Kastsystemet

4: Var hittar man hinduer idag?

5: Konflikten mellan hinduismen och islam

6: Hinduismens syn på liv och död

(7: Hur man uppnår Moksha) - utgår, inlagd som del av 6

8: Brahman, templen och gudarna

9: Hinduiska högtider

10: Hinduismen i populärkulturen

11: Varianter av hinduism

12: Kvinnans och mannens traditionella roller i hinduismen


Åter till religionsbokens register,