Åtgärder

Grekland, slutet

Från Skolbok

I de olika historieböckerna i skolan brukar slutet på Greklands storhetstid beskrivas ungefär som ”de olika stadstaterna började slåss mot varandra och var så försvagade när Alexander den store kom till makten att de inte kunde försvara sig mot honom”. Vill man skapa ett temaarbete över hela antiken eller bara fördjupa sig i vad som faktiskt hände kan man använda följande kapitel som extrauppgift. Det passar bäst i högstadiet.


Karta över länderna när kriget mellan Athen och Sparta började 431 f. Kr.
Karta över Grekland när kriget mellan Athen 
och Sparta började 431 f. Kr.

Rött      = Athen och dess allierade
Blått     = Sparta och dess allierade
Limegrönt = Persien
Grått     = Neutrala grekiska stater
Mörkgrönt = Andra stater utom grekisk kontroll 


Vad hände efter att Sparta besegrat Athen?

När Athen äntligen besegrats 404 f. Kr. fanns det bara en enda stadsstat kvar i Grekland som var tillräckligt stor oh stark för att härska över de andra, och det var Sparta. Det visade sig vara problematiskt eftersom Sparta aldrig någonsin hade härskat över ett större område tidigare och saknade kunskap om hur man egentligen skulle göra.


Vad var Lysanders misstag?

Istället för att befria de olika stadsstater som Athen hade härskat över skapade Spartas kung Lysander ett system där det var de rikaste som kunde köpa sig makten i stadsstaten, så länge de betalade skatt till Sparta. Naturligtvis skapade det här systemet enorma orättvisor och folket i de olika stadsstaterna, som hade hoppats på frihet och demokrati, protesterade hejvilt utan att någon lyssnade på dem.

Flera av de stadsstater som lojalt stött Sparta i kriget mot Athen fick ingen större del av segern och kände dessutom att Sparta inte längre brydde sig om dem efter kriget. Missnöjet pyrde även där. Speciellt i Thebe och Korinth.

För att vända bort blickarna från sin egen inkompetens beslöt sig Sparta för att starta ett krig och återerövra de grekiska kolonier som fanns i det som numera är Turkiet. Problemet var att de kolonierna hade återtagits av perserna under tiden som Sparta och Athen var i krig med varandra och perserna hade ingen lust att låta Sparta över styret. Spartas flotta, som bekostats av perserna för att de skulle kunna besegra Athen, mötte persernas i ett stort sjöslag som perserna vann överlägset. Eftersom Sparta inte hade råd att bygga en ny flotta hade perserna kontrollen över havet tills vidare.

Hur började det korintiska kriget?

Bild på fartyg på keramik

De andra stadsstaterna insåg att Sparta inte var så mäktigt som de trott och de bytte snabbt sida till perserna, mot Sparta. Bland de stadsstater som beslöt sig för att kämpa tillsammans med perserna kan nämnas Athen, Korinth och Thebe. Perserna blev glada och istället för att skicka guld till Sparta för att de skulle kunna besegra Athen, skickade man guld till Athen för att de skulle ha råd att bekosta soldater som kämpade mot Sparta.

Kriget pågick en längre tid och när det såg ut som att Athen och de stadsstater som stödde dem var på väg att vinna, bytte Persien sida och började ge Sparta guld igen så att de skulle ha råd att bekosta nya soldater.


Varför stödde Persien båda sidorna?

Persernas kung ville inte att de grekiska stadsstaterna skulle samarbeta. Det brukade nämligen sluta med att de skapade allianser och gick till attack mot Persien istället. Så länge stadsstaterna slogs mot varandra var det fred i Persien. Persiens kung hade något som saknades i Grekland, stora mängder guld. Det var med det guldets hjälp han kunde se till så att de grekiska kungarna bekostade nya arméer av inhyrda soldater från andra länder så att kriget mellan de grekiska stadsstaterna kunde fortsätta.


Var Sparta omöjligt att besegra?

Även om de olika stadsstaterna i Gekland var utmattade av krigen kunde Athen återigen bygga upp en flotta och Spartas armé var fortfarande känd som oövervinnerlig. De hade ju aldrig förlorat en strid sedan Thermopyle när Leonidas stupade med sina 300 man. Striderna 378-371 f. Kr. ändades det när en samlad armé mötte Spartas trupper som slutligen besegrades av Thebes general Epaminondas, som också blev ledare för Thebe. För första gången blev Sparta besegrat och för första gången steg stadsstaten Thebe ut i rampljuset och blev den stadsstat som styrde över hela Grekland.


Vad hände med Thebe?

Kriget var över och Athen var tvunget att böja sig under Thebes styre, något athenarna inte kunde tänka sig att acceptera. Athen insåg att de inte kunde besegra Thebe ensamt, så man gick i allians med Sparta och tillsammans anföll man Thebe 362 f. Kr. Thebe vann det slaget, men ledaren för Thebe stupade i striden och efter det tappade Thebe mer och mer kontrollen över de stadsstater man styrde över.


Vem tog över ledningen?

Fil:Alexander 01.jpg
Guldmynt med Alexander den stores bild


Situationen var dålig. Spartas ekonomi var i botten efter alla krigen och man hade inte råd att betala för armén. Athen hade skrivit under flera avtal för att ha råd att bygga sin nya flotta, avtal de inte hade råd att uppfylla. Thebes ledare var död och det fanns ingen ledare kvar där som kunde styra vare sig Thebe eller de andra stadsstaterna. Man riskerade ett enormt inbördeskrig där alla stadsstaterna skulle vara som hungriga hundar som slänger sig över varandra i strid över den ynkliga mat som fanns kvar.

Det var när Grekland var i just den här svaga positionen som en ny stark ledare uppenbarade sig. Han kom från en stadsstat i norr som hette Makedonien, där befolkningen var ociviliserad enligt athenarna, och han hette Alexander. År 336 f. Kr. stod han som härskare över hela Grekland och en ny era tog sin början.


Källor

http://www.aroundgreece.com/ancient-greece-history/rise-and-fall-sparta-greece.php

http://www.historynet.com/sparta-the-fall-of-the-empire.htm


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.


Åter till historiebokens register,