Åtgärder

Flodkulturerna

Från Skolbok

Vad är en flodkultur? Det är ett samlingsnamn för de första kulturerna som började bygga städer. Samtliga fyra låg längs en eller flera floder. De hade mer gemensamt än så:

  • Samtliga hade en mäktig grupp präster
  • Samtliga blev duktiga på att bygga kanaler, hus, palats och liknande byggnader.
  • Samtliga använde sig av konstbevattning för att öka skördarnas storlek.
  • Samtliga hade ett skriftspråk.
  • Samtliga använde brons och andra metaller.
  • Samtliga uppstod när klimatet blev torrare efter senaste istidens slut och man inte kunde livnära sig på jakt och insamling längre i de allt större öknarna och stäpperna runt floderna.

De fyra flodkulturerna är:


Åter till historiebokens register,