Åtgärder

Första världskriget, teknikutvecklingen

Från Skolbok

(Passar bäst för högstadiet)

Under första världskriget insåg man att det var mycket lättare att försvara sig än att anfalla. Detta gällde speciellt på västfronten där man grävde ner sig i skyttegravar och anföll varandra över öppet fält. Detta ledde till att man uppfann nya vapen, som man sedan uppfann nya motvapen emot.


Kulsprutan

Engelska kulspruteskyttar.
Engelska kulspruteskyttar med gasmasker.

Kulsprutan uppfanns inte under första världskriget, men den utvecklades till ett otäckt effektivt vapen. En enda person med en kulspruta som satt i ett skydd kunde enkelt döda hundratals fiendesoldater. Kulsprutorna sköt tio skott i sekunden med en kraft som kunde skjuta igenom en tegelmur på flera hundra meters avstånd.

Långskjutande artilleri

Långskjutande artilleri.
Långskjutande artilleri.

När man använde kanoner i tidigare krig så tittade skytten på målet och siktade med kanonen ungefär som med ett gevär. Under första världskriget byggde man kanoner som sköt så långt att man inte såg var granaterna hamnade. För att kunna rikta in elden på ett bra sätt var man tvungen att ha en ”eldledare”. En person som satt med en telefon vid fronten och som kunde tala om för de som sköt med kanonen om de t.ex. sköt för högt eller för långt till vänster om målet så att skyttarna kunde ändra inställningen av kanonen för att få en fullträff.

Högexplosiva granater

Tidigare sköt man kulor med kanonerna, ungefär som stora järnkulor som man fyllde med skrot. Under första världskriget fyllde man kanonkulorna med sprängämnen och blykulor. När granaten träffade marken exploderade den och skickade iväg blykulorna och annat splitter runtomkring sig med en dödlig effekt.


Handgranater

Man hade använt handgranater tidigare i krig, men de handgranater man använde under första världskriget hade en säkring och en högexplosiv laddning med stålbitar runtomkring, ungefär som de högexplosiva granaterna. Det gjorde att en enda soldat utrustad med handgranater kunde göra lika mycket skada som en kanon gjorde några år tidigare.

Eldkastare

Tyskarna uppfann eldkastarna, ett fruktat vapen som bestod av en tub med komprimerad luft och en oljetank. När man använde eldkastaren spred den ut ett oljemoln som antändes till en lång stråle av brinnande olja. Eldkastarna var effektiva i skyttegravarna men de som bar eldkastarna var lätta att träffa och döda eftersom eldkastarens räckvidd var så kort.

flamethrowers.jpg

Taggtråd

Taggtrådshinder.
Taggtrådshinder.

Taggtråd hade funnits sedan 1870 talet för att stängsla in kor och andra kreatur. Under första världskriget satte man upp stora fält med taggtråd för att stoppa upp fiendens soldater när de anföll så att de var lättare att döda.

Lastbilar

Under första världskriget använde man sig främst av järnvägar för att transportera krigsmateriel, men det är också det första krig där lastbilar kom till användning för att snabbt få fram materiel mellan järnvägsstationerna och fronten.

wwi_truck.jpg

Giftgas

Soldater med gasmasker.
Soldater med gasmasker.

Man använde giftgas under första världskriget, trots att man kommit överens om att inte göra det innan kriget, för att det var ett enkelt sätt att döda soldater som grävt ner sig i bunkrar och skyttegravar. Man använde klorgas som blev till syra i kontakt med fukt och frätte sönder ögon och lungor. Man använde senapsgas som orsakade brännskador på huden och som kunde ligga kvar i gropar flera dagar efter gasattacken. Man använde fosgen, en luktlös gas som dödar om man andas in den genom att lungorna fylls med blod och man kvävs till döds. För att skydda sig utvecklade man gasmasker. De fungerade mot både klorgas och fosgen, men inte mot senapsgas.

Stridsvagnar (tanks)

Stridsvagn.
Stridsvagn som skyddar soldater.

Genom att sätta en tjock ståltank på en bandtraktors underrede och sedan montera in kulsprutor eller kanoner i den byggde man de första stridsvagnarna. Det hemliga kodnamnet för uppfinningen var "tank", ett namn som vi använder än idag. I början var de dåliga och nästan oanvändbara men i slutet av kriget hade man förbättrat dem så mycket att alla större arméer använde dem. Man hade stridsvagnar av flera olika anledningar:

  • De kunde rulla igenom taggtrådshinder som stoppade upp soldaterna
  • De kunde rulla rätt över skyttegravar och andra hinder
  • Soldater som gick bakom stridsvagnarna var skyddade från fiendens kulor
  • Det var ett effektivt sätt att få fram tunga vapen som kulsprutor och kanoner ända fram till fiendens skyttegravar.

Flygplan

Engelska stridsflygplan.
Engelska stridsflygplan.
Engelskt bombplan 1918.
Engelskt bombplan 1918.

Flygplanen uppfanns före första världskriget men utvecklades fantastiskt mycket på de fyra år kriget varade. I början användes de mest för spaning, men efter det att man kommit på hur man skulle montera in kulsprutor som inte sköt sönder propellern när man sköt med dem användes planen även för att skjuta på soldater på marken och andra flygplan. Mot slutet av kriget började man bygga tunga bombplan som kunde flyga långt bakom fronten och bomba mål som inte kanonerna kom åt.

(Datoranimation av stridsflygplan från första världskriget)

Luftvärn

Då flygplan blev allt vanligare uppfann man metoder för att skydda sig mot dem. Flygplanen flög inte snabbt, 100-300 km/h och man kunde skjuta ner dem med ett gevär om man var väldigt skicklig. Annars utvecklade man både kulsprutor och luftvärnskanoner för att få bort flygplanen. Luftvärnskanonerna hade granater som exploderade på en förinställd höjd så att splitter från granaten skulle skada flygplan runtomkring så mycket att de störtade. Ett annat sätt att skydda sig från fientliga flygplan var att skicka upp ballonger som hängde fast i en stålvajer, sk. "spärrballonger". Tanken var att flygplanens vingar skulle skadas och flygplanen störta om de flög in i vajrarna. Spärrballonger användes främst runt viktiga bombmål som fabriker.

Undervattensbåtar (U-båtar)

Tysk U-båt.
Tysk U-båt.

Inte heller undervattensbåtarna uppfanns under första världskriget, men främst tyskarna utvecklade dem så att de blev effektiva nog att vara ett hot mot framför allt Englands flotta. Engelsmännen ville inte satsa pengar på att utveckla U-båtar eftersom man ansåg dem vara "osportsliga".

Källor

en.wikipedia.org/wiki/Technology_during_World_War_I

hubpages.com/hub/World-War-1-Weapons

techcenter.davidson.k12.nc.us/group9/tech.htm

en.wikipedia.org/wiki/Phosgene

en.wikipedia.org/wiki/Mustard_gas

en.wikipedia.org/wiki/Chlorine_gas

Bild på eldkastare: techcenter.davidson.k12.nc.us/group9/flamethrowers.jpg

Kolorerad bild på lastbil: cache.gawkerassets.com/assets/images/12/2010/04/wwi_truck.jpg

Film med stridsvagnar: www.youtube.com/watch?v=iHIp-hyXKWc

Film med luftstrid: www.youtube.com/watch?v=fmmkpFG4wWs

Övriga bilder är från Wikimedia Commons

Åter till registret för första världskriget