Åtgärder

Första världskriget, svarta veckan

Från Skolbok

Svarta veckan

Man brukar kalla den första veckan som inledde första världskriget för ”Svarta veckan” för att visa att det är något hemskt som händer. I början av veckan var det fred, men i slutet av veckan är det ett världskrig. Vad var det egentligen som hände?

28 juli 1914

Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien och Ryssland mobiliserar sin armé längs gränsen mot Österrike-Ungern.
(mobilisera = att få soldaterna färdigutrustade och på rätt ställen)

29 juli

Tyskland blir oroliga för att de skall vara tvungna att starta Schlieffenplanen. De ber Ryssland att avbryta mobiliseringen av sina miljoner soldater, men Ryssland vägrar.

1 augusti

Tyskland förklarar krig mot Ryssland. Det innebär att Frankrike dras med i kriget och man skickar ut en första mobiliseringsorder i Frankrike.

3 augusti

Tyskland sätter Schlieffenplanen i verket och förklarar krig mot Frankrike. De första tyska soldaterna tågar in i Belgien.

4 augusti

Eftersom Belgien anfalls förklarar England krig mot Tyskland.


Källor

Levande historia, Högstadieboken ver. II, NoK 1988 ISBN: 91-27-74965-7


Åter till registret för första världskriget