Åtgärder

Diskussion

Stadens framväxt och roller

Från Skolbok

Passar till gymnasiet geografi 1: Kursen skall behandla:

  • Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring.
  • Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan.


Passar till gymnasiets mål i geografi A:

  • 8: Eleven skall ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och

konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och kontakter mellan områden.