Åtgärder

Diskussion

Moses

Från Skolbok

varför beordrade farao att alla nyfödda pojkar skulle kastas till krokodilerna?

För att israels folk hade blivit för stort.