Åtgärder

Björnstad - skrivuppgift 3 valfria skrivövningar

Från Skolbok

I medföljande dokument finns olika texttyper du ska kunna när du slutar grundskolan.

Du ska välja (minst) en annan texttyp och använda dig av handlingen i "Björnstad" i din text.Argumenterande/debatterande text/artikel-

Är en text där en tes (åsikt om något) lyfts fram. Med hjälp av argument försöker personen övertyga andra om att tesen är rätt. Till skillnad från insändare och krönika, är denna mer formell och saklig (=sann). Skrivs ofta av politiker eller experter av olika slag.
Språk: formellt språk.
Syfte: att påverka.
Struktur: rubrik, inledning med tes, argument, motargument och avslutning.


Skriv gärna en artikel med en tes för- eller mot att bo kvar i Björnstad eller flytta till annan ort.


Krönika-

Handlar oftast om en persons tankar och åsikter. Kan vara både allvarlig och underhållande. Är en reflekterande (argumenterande) text. Språket är allmänt (levande, bildspråk, metaforer, liknelser).
Syfte: att roa.
Struktur: rubrik, inledning, huvuddel (argumentation- varför? vem? vad?) och en avslutning (slutsats, uppmaning eller knyta an till inledningen).


Skriv en krönika t.ex. om hur det är att vara en tjej som hellre spelar gitarr än hockey i Björnstad - eller något liknande.


Poesi/ dikter/ lyrik-

Är ofta korta texter som vill förmedla en känsla, tankar, händelse och drömmar. Skrivs oftast med bildspråk och upprepningar. En del följer regler med rytmer och rim. Flera rader som håller ihop kallas strof eller vers.
Syfte: att beröra.


Är du poet? Skriv då en dikt om en händelse du själv väljer ut ur boken. Det behöver inte vara våldtäkten, det kan vara Amats känsla när han får spela i juniorlaget, eller hur det är att ha en alkoholiserad pappa, som Ana.


Formella brev-

Skrivs ofta till någon man inte känner, tex ett företag, organisation eller myndighet. I ett formellt brev kan man tex ansöka om ett arbete, klaga på en vara eller säga upp en prenumeration.
Språk: formellt språk, undvik slangord, ironi och skämt.
Syfte: att informera.
Struktur: längst upp i vänster hörn skrivs avsändarens namn och adress, under detta skrivs mottagarens namn och adress, längst upp till höger skrivs ort och datum. Sedan skriver man en rubrik, som tydligt talar om ärendet, efter detta förklarar man sitt ärende och till sist en avslutning. Alltså- datumangivelse, namn och adress, hälsningsfras, inledningsfras och en avslutningsfras.


Skriv ett brev till styrelsen där du förklarar varför du är nöjd med David, vill att Sune stannar eller vill ha bort Bengt. Eller skriv som Amats mamma över din arbetssituation, beskriv den och kom med förslag till förbättringar, eller liknande.


Insändare-

Kort text om ett aktuellt ämne. Den som skriver vill påverka andra att tycka som den själv. Ofta upprörda läsare som skriver för att klaga på företeelser.
Syfte: att påverka.
Struktur: rubrik som sammanfattar vad insändaren handlar om, presentera åsikt och argument, avsluta med en upprepning och gärna en uppmaning och allra sist din signatur (behöver inte vara ditt riktiga namn, tex ”Ordentliga Lisa”)


Skriv en insändare om Björnstad och något du vill ska förändras i staden. Du måste ha något du är missnöjd med tillsammans med ett lösningsförslag.


Reportage-

En längre tidningstext som berättar ingående om en person, en plats eller en händelse. Skillnaden mellan reportage och artikel är att reportage är personligt skrivet och innehåller miljö- och personbeskrivningar. Tex: personreportage, resereportage, nyhetsreportage. Sakligt innehåll. Skrivs i presens- nutid.
Språk: Lekfullt språk, sinnesbeskrivningar- syn, lukt, hörsel, smak och känsel vid beskrivning av personer, platser och händelser.
Syfte: att roa, beröra, informera.
Struktur: rubrik, inledning, fördjupning (beskrivningar, fakta och intervjuer) och en avslutning.


Tänk dig att du var med på någon av matcherna och skriv ett reportage om matchen.

Eller någon liknande större händelse i Björnstad som läsare av en tidning kan tänkas vara intresserade av att betala för att få läsa.


Nyhetsartikel-

Förmedlar fakta, något som hänt, är objektiv (saklig) och opersonligt skriven. Vad? När? Vem? Varför? Hur? Var?
Struktur: rubrik, inledning (ingress) och huvuddel (brödtext). Rubriken ska tala om vad texten handlar om, inledningen ska sammanfatta huvuddelen och huvuddelen ska vara mer ingående i ämnet.


Samma som artikeln du läste om Kevin. Till skillnad från reportaget ska detta vara en nyhetsartikel, kortare och mer slagkraftig. Välj en nyhet ur boken du tror folk vill betala för att läsa i en tidning.


Notis-

Snarlik en nyhetsartikel, men skiljer sig i omfång. Består endast av rubrik och brödtext. Texten är mycket kortfattad och saklig. Beskriver bara det viktigaste och hoppar över detaljer. Svarar på frågorna vad? när? vem? varför? hur? var?


Skriver du ett reportage eller en nyhetsartikel kan du skriva en notis till den också.


Blogg-

En webbsida på internet där en person reflekterar över sitt liv eller aktuella händelser. Kan liknas med en offentlig dagbok. Den är interaktiv, alltså andra kan kommentera till skribenten.
Språk: talspråk eller vardagligt språk riktat till sin tänkta målgrupp av läsare.
Syfte: att påverka, att roa, att beröra, att informera, att uppröra, att sälja.
Struktur: titel, som ofta säger något om innehållet i bloggen, sedan görs kontinuerliga inlägg av bloggaren.


Skriv en blogg med flera inlägg som täcker tiden från semifinalen till finalmatchen. Du väljer själv om du är utomstående eller någon som står nära någon i laget och därför har mer information än resten av staden. Du kan tom. vara Mayas lillebror Leo.


Recension-

En text som berättar vad en person tycker om ett verk. Ett verk kan vara en bok, en film eller ett musikalbum. Kan vara både bra och dålig kritik.
Syfte: att informera, att beröra, att sälja.
Struktur: rubrik, som säger något om kritikerns åsikt och locka till vidare läsning. Inledning, innehållet i boken och en avslutning.


Detta är det traditionella sättet att avsluta en bok i skolan. Du har säkert skrivit mängder av recensioner genom åren så välj hellre något annat alternativ och lär dig något nytt.


Novell-

En kort skönlitterär text, ofta om endast en händelse och några få personer. Viktigt med en ”röd tråd”. Har en tydlig konflikt och slutar oftast med en knorr eller oväntad händelse. Välj ett tempus- nutid eller dåtid. Berättarperspektiv- allvetande berättare, tredje person eller jag-form.
Syfte: att beröra.
Struktur: rubrik, inledning (vem? var? när?), upptrappning, höjdpunkt (=peripeti) och avslutning.


Verkligen? Gärna! men…

Det är möjligt att skriva “fan fiction” i novellform, tänk dig att du följer någon annan i Björnstad som inte är huvudperson. Vad tycker och tänker han/hon? Kanske Miras jobbarkompis i Hed? Eller Kevins pappa?

Det finns inte tid att skriva en novell på den lilla tid vi har i klassrummet utan du får ställa in dig på att skriva hemma.Beskrivningen av texterna är kopierade ur ett dokument på Facebook "Åk 9, sv, texttyper, genre- mall.docx" i gruppen Svenska i åk 6-9, av Hannah Öberg


Tillbaka