Åtgärder

Arbetshäften med ordklasserna

Från Skolbok

Bäst lämpade för högstadiet

2010-2011 när jag arbetade på Ellös skola på Orust (och grundade den här wikin) skapade jag fem olika arbetshäften om svenska språkets ordklasser till de sexor och åttor jag undervisade då i svenska. Dessa häften lade jag sedermera upp på lektion.se, där de finns kvar ännu. Tiden har dock gått och vissa ordval, som vuvuzela, har blivit föråldrade. Dessutom smög det med några mindre fel i texterna.

Nu, när jag återigen undervisar om ordklasserna i högstadiet, har jag uppdaterat samtliga häften. Dessutom har jag skapat det sista, det om adverb och konjunktioner som aldrig blev skapat 2011, då eleverna hann få sommarlov innan vi kom till de sista ordklasserna.

Här finns i alla fall samtliga sex häften för nedladdning i pdf-format. Två häften innehåller mer än en ordklass. Alla nio ordklasserna är med. Det blir snyggast att skriva ut dem på färgskrivare, fast kanske inte billigast.

Samtliga arbetshäften har facit längst bak.

Arbetsbok - substantiv
Arbetsbok - pronomen
Arbetsbok - adjektiv
Arbetsbok - verb
Arbetsbok - konjunktioner och adverb
Arbetsbok - prepositioner, räkneord och interjektioner