Åtgärder

Abraham och hans söner

Från Skolbok

Vilka var Abraham och Sara

stacks_image_1652.jpg

Abrahams väg från Ur till Kanaans land


Enligt både Bibeln och Koranen levde en man för länge sedan, litet mer än 4000 år sedan, som hette Abraham. Han kom från staden Ur i det som numera är Irak. Hans fru Sara var samtidigt hans halvsyster då de hade samma pappa men olika mammor.


Han reste västerut från Ur tillsammans med sin fru efter att Gud sagt åt honom att resa iväg för att bli stamfar för ett stort folk. De tog med sig alla sina tjänare, sina djur och allt de ägde för att ta sig till Kaanans land.


Väl framme bosatte de sig i Hebron där Abraham byggde ett stenaltare för att kunna bränna djur som offer till Gud som tack för att Gud lett honom tryggt till målet.


Vad hände i Kanaan?

296px-Schnorr_von_Carolsfeld_Bibel_in_Bildern_1860_024.png

Gud pekar ut stjärnorna för Abraham


Trots Guds löfte fick Abraham inga barn. När han klagade lockade Gud ut honom ur tältet och visade natthimlen för honom. Därefter lovade han att Abrahams ättlingar skulle bli lika många som stjärnorna på himlen. Gud talade om för Abraham att han och Sara skulle få en son tillsammans och att deras barn och barnbarn skulle bli början till ett stort folk, Guds eget folk. Som ett tecken på att Abraham och hans släkt var ett folk utvalt av Gud skulle alla pojkar omskäras när de var åtta dagar gamla.


Hur gick det till när Ismael föddes?

Bildserie: http://www.freebibleimages.org/illustrations/hagar-ishmael/


Åren gick men de fick inga barn. Då fick Sara idén att Abraham kunde skaffa barn med Saras slavinna Hagar. Så blev det och Abrahams första son fick namnet Ismael.


När Hagar fött pojken började hon känna sig mer värdefull för Abraham än sin ägarinna Sara, något som gjorde att Sara arg. Hon ångrade hela idén och ville helst jaga bort både Hagar och Ismael ut i öknen.

387px-Foster_Bible_Pictures_0032-1.jpg

Abraham, Sara och Hagar, gammal bibelillustration


Hur gick det till när Isak föddes?

Så plötsligt blev Sara gravid, trots att hon var så gammal att hon inte borde ha kunnat bli med barn. Hon födde sonen Isak. Sara och Abraham ordnade en stor fest till Isaks ära men när Sara såg hur Ismael sprang omkring och roade sig blev hon återigen avundsjuk och sade till Abraham att jaga bort både Ismael och Hagar. Abraham gillade inte den idén, Ismael var ju också hans son. Först när gud lovat honom att även Ismael skulle bli ledare för ett stort folk gjorde han som hans fru bad honom.

Muslimerna anser att deras folk har Ismael som stamfader.


Hur testade Gud Abraham?

Bildserie: http://www.freebibleimages.org/illustrations/abraham-isaac/


En dag utsatte Gud Abraham för ett svårt prov. Han skulle ta med sig sonen till toppen av berget Moria. Där skulle han bygga ett stenaltare och offra Isak som brännoffer till Gud.


Abraham tog med sig två tjänare, en åsna och Isak och vandrade under tre dagar. Han tyckte att uppdraget var fruktansvärt, men ville inte trotsa Gud.


När de kom fram till berget fick tjänarna stanna kvar med åsnan och Isak bära veden till sin egen offereld på sin lilla rygg. Isak undrade var fåret de skulle offra var, men Abraham lugnade honom genom att tala om att Gud skulle skick ett får till dem.


Uppe på toppen byggde han ett stenaltare, lade upp veden på altaret, band sin son och lade honom på veden. Han drog fram sin kniv för att skära halsen av pojken när en röst hördes. Det var en ängel som ropade hans namn och fick honom att stanna upp i sitt offer.


Abraham hade bevisat sin lojalitet inför Gud. Istället hittade han en vädur som fastnat med sina horn i ett buskage som han kunde offra till Gud. Gud lovade Abraham att hans släkt i framtiden skulle bli till välsignelse för alla folk.

413px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_035.jpg

Abraham stoppas från att offra sin son Isak av en ängel


Hur slutade det?

sarah_burial.jpg

Sara begravs i Hebron

Sara dog vid 127 års ålder och begravdes i Hebron. Abraham och Isak sörjde henne djupt. Abraham utsåg en lämplig fru åt Isak och det var Rebecka som kom från Abrahams gamla hemland. Som gåva inför giftermålet gav Abraham Isak allt han ägde. Därefter dog även Abraham efter ett långt liv och hans två söner begravde honom bredvid Sara.


Vem var Abraham för muslimerna?

Berättelsen om Abraham finns också i Koranen, muslimernas heliga bok. Berättelsen är inte riktigt likadan. I Koranen var det Ismael som skulle offras till Gud av Abraham och inte Isak. I Koranen står det också att Ismael och Abraham byggde Kaban, muslimernas heliga byggnad i Mekka.


Vem fick egentligen landet Israel?

Enligt muslimerna härstammar araberna från Ismael. Araberna säger därför att Palestina, dagens Israel, också är deras land, eftersom Ismael var Abrahams son. I Koranen sägs dessutom att Ismael inte alls tvingades iväg utan i stället var Abrahams älsklingsson.

Judarna hävdar bestämt att Isak var Abrahams ende och rätte arvinge. Gud sa dessutom uttryckligt till Abraham: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat ... och Israel ligger inom det området. Därför anser judarna att de har rätten till Israel.

I staden Hebron finns i dag en stor gravbyggnad, där Abraham och Sara sägs vara begravda. Det är en helig plats för både judar och araber.


Källor

Bibeln: http://www.bibeln.se/

Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5


Åter till registersidan för judendomen