Åtgärder

Tema - Sverige

Från Skolbok

Version från den 7 april 2023 kl. 13.54 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Så unga elever som de i år 4 har svårt att lära sig fakta genom att läsa texter eller titta på kartor. Därför är det bättre med en arbetsbok där bild och korta texter kombineras med arbetsuppgifter samtidigt som längre texter om samma sak hittas i läroboken. Eftersom det finns så många olika läroböcker, kan det vara en bra idé att istället koppla arbetsboken till filmserien "Geografens testamente" i första hand och klassens lärobok, oavsett vilken det är, i andra hand.

Sedan kommer så klart diskussionen om vad i det centrala innehållet som ska ingå i undervisningen i geografi i år 4. Så här skulle en arbetsbok kunna se ut:

Framsida

Framsidan ska visa en bild kopplad till ämnet men som också innehåller någon i elevens ålder samt djur. Nåhgon som klappar ett rådjurs kid, tittar på kossor, tittar på en skattkarta med en hund bredvid sig, eller liknande.

Faktasida

Hör finns en kort text om Lgr22 och information till läraren.

Karta över Norden och Östersjön, med etiketter

Kartan ska ha textrutor och eventuellt flaggor som visar alla länder runt Östersjön och dessutom bör Island finnas inklippt i kanten. Eleven förväntas fylla i namnen på de olika länderna samt Östersjön.

Karta över Sverige, med de största städerna utsatta som prickar

Eleven ska fylla i namnen på Sveriges största städer


De stora sjöarna

Bild över en glaciär med ändmorän, sidomorän, flyttblock, dödisgrop, osv

Repetition av vad istiden var och hur glaciärer förändrar marken under dem med en ort text om glaciärer. Textrutor att fylla i olika spår från glaciärer.

Bild över Norden, ända bort till Kolahalvön med streck som sammanfogar de stora sjöarna med förklaring till hur de skapats av inlandsisen

Namnskyltar vid sjöarna eleverna ska fylla i

Bild över Vänern, men tomma textrutor på de två halvorna, samt viktiga städer runt sjön, Kållandsö och Djurö skärgård. Text med förklaring över Vänerns betydelse.

Namnskyltar som ska fyllas i. Arbetsuppgift om Vänerns betydelse för sjötrafik förr. Något om Trollhättans forsar och Vänersborgs omlastningshamn.
Läckö nämns i filmen och är viktig, liksom Lidköping.
Dalbosjön och Värmlandssjön nämns i filmen
Att det fiskas nämns i filmen
Djurö i Djurö skärgård omnämns
Vintervägar, hur hjortar kan finnas på Djurö

Bild över hav, sjö och älv

Förklara skillnad mellan saltvatten, bräckvatten, sötvatten och färskvaten. Olika frågor till bilder där något passar, men aldrig sötvatten.

Bild på sextant och på jorden med utritade latituder

Visa hur sextant används för att mäta solhöjd mitt på dagen.

Bild på sjökort

Förklara vad en fyr är och hur man navigerar runt fyrar.

Bild över Vättern, men tomma textrutor för viktiga orter liksom Visingsö. Inskjuten bild som förklarar förkastning. 3D skiss av Vättern i genomskärning.

Frågeblad om Vätterns viktigaste platser.
Visingsö finns i filmen och är viktig.

Bild över Hjälmaren med tomma rutor vid Hjälmarens städer liksom Hjälmare kanal. Insprängd bild över Göta kanal.

Tomma textrutor att fylla , Frågor om Göta kanals byggande och betydelse.

Bild över Mälaren med alla städer runt.

Textrutor för stadsnamn. Stockholm med slussen beskriven.

Storsjön och Frösösn med Östersund

Frågepapper med textrutor. Frågor om Storsjöns betydelse. Nordligaste runstenen, väg till Norge.


De stora slätterna

Karta med Sverige efter istiden.

Namnskyltar vid Sydsvenska höglandet, Höga kusten och Kilsbergen.
Sydsvenska höglandet, Småländska skogarna, nämns i filmen.

Karta över Sverige i nutid med pilar på de olika slätterna och förklaring att de är gammal havsbotten.

Urval av namn på olika slätter.
Bilder på olika grödor man kan odla på slätterna.

De djupa skogarna

Den långa kusten

De stora öarna

De höga fjällen

De tusentals öarna

De stora städerna


Källförteckning

Källor kan förslagsvis placeras längst bak, efter sista sidan i arbetsboken, för att det ska vara lätt att utelämna dem vid utskrift av arbetsboken. Det finns ingen i år 4 som tycker det är intressant att läsa dem i vilket fall som helst.


Google tour över hur de färdas.

1 Start i Ystad, Skåne, enligt kartboken - Visingsö - Vänerns södra strand nära Lidköping - Djurö/Kempes sommarhus - Djurö fyr.