Åtgärder

Tour i Google Earth

Från Skolbok

Instruktionerna passar bäst för elever i år 6 eller äldre. Detta är ett förslag på hur det går att använda funktionen med "Tour" i Google Earth. Saker att tänka på:

* En Tour fungerar inte i Google Maps, eftersom det krävs att en fil läses in och det går inte att ladda in filer i Google Maps.
* Det är bara i Google Earth alla funktioner finns med. I tex. Open Streetmaps går det att läsa in filen, men alla bilder försvinner. Det blir inte en "Tour" det går att klicka sig fram genom, utan platserna markeras bara ut med kartnålar. Kartnålarna som används är dessutom de som är standard i Open Streetmaps och ser därför annorlunda ut än i Google Earth. Däremot visas all text som det är tänkt även i Open Streetmaps.
* KML-filen som skapas måste vara åtkomlig för användarna/eleverna över Internet eller lokalt nätverk.
* Har eleverna Googlekonton är det bästa att låta dem vara inloggade på Google innan de startar ett projekt och välja både att skapa och spara projektet på Google drive. Då skapas automatiskt en folder på Google drive som heter "Google Earth" där alla KML-filer sparas. Delningsinställningarna kan ändras till allmän och sedan räcker det med att dela länken, istället för att dela filen.
* Mina egna elever har varit tydliga med att de vill ha annan information på de olika platserna, än den som redan står i läroboken, när de genomför en Tour.

Exempelfil - Napoleons väg till Frankrikes kejsarkrona

Jacques-Louis David - The Coronation of Napoleon (1805-1807).jpg

Napoleons och Josephines kröning till kejsare och kejsarinna

Här finns länken till en exempelfil (NapoleonsUppgang.kml 25MB). Du kan använda den för att testa hur en "Tour" fungerar på din eller på elevernas datorer, eller Chromebooks. Jag skapade den till min egen år 7 när vi läste om franska revolutionen och Napoleon, för att utvärdera hur en "Tour" i Google Earth fungerar i klassrumssituationen. Touren är bara 13 platser lång, ändå är den aningen seg på elevdatorerna, vilket visar ungefär maximal längd på en Tour. Den innehåller inga filmer, bara text och bilder.

https://grundskoleboken.se/skolboken/images/NapoleonsUppgang.kml


Jag har även lagt upp en länk, inte en KML-fil, om Sveriges industriella revolution på min egen Google drive. Om din dator, Chromebook eller mac är inställd på att visa KML-filer i Google Earth som standard ska det räcka med att klicka på länken. I en mobil öppnas den i en app men i alla fall i Android är det igen nackdel. Google Earth appen fungerar väldigt bra för att visa en Tour.

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221YJlfITrm6-rr9NciwTg8tCpTIrnxKJRJ%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22111007557988354706092%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing


Läs in en KML-fil i Google Earth

KML-filen är bara en enkel textfil som beskriver en Tour som du eller någon annan gjort. Innan den kan användas av Google Earth måste den sparas ner där du kommer åt den. Enklast är att spara den lokalt på hårddisken på din dator eller Chromebook.

1: Starta Google earth, endera som app eller så surfar du till https://earth.google.com/ . Alla instruktioner bygger på att du använder web-versionen.

2: Klicka på menyn överst till vänster (ser ut som en liten stege).

3: Välj Projekt.

4: Välj pil ner bredvid knappen Öppna,

5A: Välj Importera KML-fil från dator om du har sparat ner KML-filen till din dator. (bästa alternativet om du inte har ett Googlekonto)

5B: Har du sparat KML-filen på Google Drive väljer du det alternativet istället, men då måste du vara inloggad på Google innan. Annars öppnas inte Google Drive och inget annat händer heller.

6: Det tar upp till en minut innan KML-filen laddats färdigt, det är normalt.

7: Tryck på knappen med texten Presentera. Då startar din Tour och den fungerar visserligen som ett bildspel, men du kan också använda alla funktioner i Google Earth samtidigt.


Skapa en KML-fil i Google Earth

Skriv all text till de olika platserna innan i ett eget dokument. Projekt i Google Earth har en otrevlig vana att krascha och då har du i alla fall kvar allt du skrivit.

1: Starta Google earth, endera som app eller så surfar du till https://earth.google.com/ . Alla instruktioner bygger på att du använder web-versionen.

2: Klicka på menyn överst till vänster (ser ut som en liten stege).

3: Välj Projekt.

4: Välj pil ner bredvid knappen Skapa,

5A: Välj Skapa KML-fil. (bästa alternativet om du inte har ett Googlekonto)

5B: Har du Google konto kan du välja Skapa projekt i Google Drive istället, men då måste du vara inloggad på Google innan. Annars kan inte projektet sparas.

6: Byt texten "Namnlöst projekt" till det namn du hellre vill ha genom att först klicka på symbolen av en penna. Lägg gärna till en beskrivning också.

7: Det finns tre olika sätt att lägga till nya delar i din Tour. Du får fram dem genom att välja pil ner bredvid knappen Ny funktion:

7A: Sök för att lägga till en plats, är den funktion som är lättast att använda. Ska du lägga till en känd plats, tex. kungens slott "Drottningholm", skriver du Drottningholm i sökrutan längst upp. Då tas du till Drottningholm och du får även upp en kartnål i textrutan på höger sida med texten Lägg till i projekt. Sedan får du alternativet att ändra rubrik, men gör inte det.

Vill du lägga till egen information klickar du sedan på knappen Redigera plats. Vill du ha egen text, eller egen bild, eller en egen kartnål, klickar du på Ersätt knappen. När du skriver ny text behöver du inte välja någon annan storlek på textrutan, den anpassas automatiskt efter hur mycket du skriver. Vill du byta bild klickar du på ikonen av en kamera med ett + tecken. Sedan lägger du till bilder som du brukar göra i alla Google appar. Det går att lägga till fler än en bild. Bilden sparas inte i dokumentet utan på Google, om du är inloggad på ett Googlekonto vilket gör KML-filen liten även om du lägger in många bilder..

7B: Ibland vill man ha en punkt som inte har ett namn. Gå på kartan tills du hittar den platsen. Klicka sedan på kartnålen längst ner till vänster. Den uppmanar dig att klicka på rätt plats på kartan. Klicka på den platsen och skriv in namn på platsen.

Du kan göra likadant genom att välja alternativet Lägg till platsmärke under Ny funktion menyn, men det blir lätt struligt om du går den vägen. Detta är enklare.

7C: Slutligen går det att dra streck och markera olika former med hjälp av en linje. Det kan vara för att visa ut en genväg eller för att ringa in en sjö eller gårdsplan. Då gör du exakt likadant som när du lade till en punkt utan titel men använder knappen med en zick--zack linje på. Linjen skapas genom att du klickar på varje knutpunkt. Linjen blir alltså kantig. Om du avslutar på samma punkt som du började bildas en sluten figur som kan ha en fyllnadsfärg.

7D: Det nedersta alternativet är ikonen med en ram längst ner bland alternativen i menyn. I dagsläget fungerar inte den funktionen så bra, bilderna får alltid dålig upplösning och blir gryniga,, även om originalbilderna är stora. Det som händer är helt enkelt att den som ser din Tour får upp en helskärmsbild över något du tycker är extra viktigt. Det finns ingen koppling till Googles kartor, det är bara en bild. Bilden sparas dessutom i själva KML-filen vilket gör den onödigt stor om den tex. ska skickas med e-mail.

Ett annat alternativ är att du istället lägger in en länk till originalbilden i beskrivningen av platsen genom att använda ikonen som ser ut som en kedjelänk när du redigerar uppgifterna om en plats. Eller så är du nöjd med den bild du kan välja själv till texten. Klickar du på den bilden förstoras den upp och syns tydligt.

Du kan testa din Tour när du vill utan att innehållet ändras genom att klicka på Presentera knappen.


Ändra ordningen

Ibland kommer man på att ordningen borde ändras på något vis. Då är det bara att placera muspekaren över den del som ska flyttas. När muspekaren blir en hand trycker du ner vänster musknapp och drar den till en annan position i Touren.


Använd HTML

Kan du koda HTM-kod kan du använda den istället för den text och bild du annars får upp för olika platser. Nu är det nog troligast att du fått fram HTML-kod av misstag. Då klickar du längst ner på: Växla till mall så återfår du allt som det var innan. HTML- läget får du fram om du klickar på de tre prickarna ovanför textrutan där du skriver in information om en plats. Genom det ska det gå att länka in annan multimedia, som tex. Youtubeklipp eller speakerröst, men det har jag inte testat ännu.


Exportera en KML-fil från Google Earth

Längst upp på den panel där du redigerar din Tour finns ikonen av en soptunna samt tre prickar. Klickar du på prickarna finns ett enda alternativ i menyn under, Exportera som KML-fil. Klicka på den. Det kommer inga förslag på plats på din dator eller Chromebook där du vill spara KML-filen, utan den hamnar automatiskt i samma mapp om standardmappen för nedladdningar.

Den KML-filen kan du sedan tex. skicka med e-mail till släkt och vänner som sedan i sin tur kan ta del av din Tour.