Åtgärder

Tomten, av Viktor Rydberg

Från Skolbok

240px-Broken-image-389560.svg.png

Olika motiv ur dikten tomten:

http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/tomten/


Svåra ord i “Tomten”

Här finns en lista med svåra ord att förstå ur Rydbergs dikt tomten.

  • Du har ett 14 sidors häfte med dikten. Skriv in orden på rätt sida i häftet med blyerts.

(Häftet skapas av läraren av bilder och text från http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/tomten/1_tomten.html )

  • Gör ett = tecken efter orden, ta reda på vad de betyder och fyll i förklaringen bakom.


Strof 1: Midvinternattens köld….

enslig =

ban =

fur =


Strof 2: Står där så…

båta =


Strof 3: För sin…

hätta =

pläga =

slika =

spörja =

syssla =


Strof 4: Går till visthus…

visthus =

bås =


Strof 5: Glömsk av sele…

pisk =

töm =

krubba =


Strof 6: Går till stängslet..

(inget)


Strof 7: går till hönsen…

(inget)


Strof 8: Karo i hundbot…

hundbo =


Strof 9: Tomten smyger sig...

husbondfolk =

flit =

nalkas =

kammar(e) =


Strof 10: Så har han sett...

slumra =


Strof 11: Tomten vandrar till...

loft =

(hö)skullen =

näste =

näpen/näpna =


Strof 12: Då har hon...

grubbla =


Strof 13: Tyst är skogen...

nejd =

fors =

varthän =


Strof 14: Midvinternattens köld...

gnistra =

glimma =


Rydbergs “tomten” i original: http://runeberg.org/rydbdikt/tomten.html Originalet har 11 strofer. Texten i uppgiften är uppdelad i fler för att göra texten luftigare. Häftet du gör har en strof på varje papper till ett fjorton sidor långt häfte med en bild till varje strof.


Tomten på youtube