Åtgärder

Till ****, Hedvig Charlotta Nordenflycht - dikttolkning

Från Skolbok


Hedvig Nordenflycht by Pasch.jpg

Läs texten och besvara frågorna.

Hedvig Charlotta Nordenflycht, (1718 -1763 ) räknas som en svensk upplysningsförfattare. Hon anses ibland ha varit Sveriges första feminist och betraktas som en av 1700-talets främsta svenska poeter, även om hon även skrev prosa. Dikterna beskriver känslor, natur och upplevelser. Nordenflychts mest lästa dikt, Öfver en Hyacint, 1762 är en kärleksförklaring till en nästan 20 år yngre man vid namn Johan Fischerström, Dikten finns i flera varianter och slutversen skrevs ursprungligen separat. Det är den som finns här. Hon tog livet av sig året efter den skrevs. Av olycklig kärlek, sägs det. Då var hon endast 44 år gammal.   Till ****

   Den lågan, som mig tär och bränner,
   till kärleks elden icke hör,
   dock oro i ett hjärta gör,
   som starkt och ömt och häftigt känner.
   Det är en vänskap, som mig rör,
   som ej är gjord för tidens vänner.Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Till_****

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

tär =

rör =

tidens vänner =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad hör inte kärlekens eld till? =

B: Vilken sorts vänskap känner hon? =


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad är det egentligen som tär och bränner henne? =


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Vem är kär och vem vill vara en vän? =


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Detta är en kärleksdikt om olycklig kärlek, vems namn finns bakom stjärnorna i titeln tror du?

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

tär = förtär, slukar

rör = berör, vidrör

tidens vänner = vän för stunden, att bara vara vänner


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad hör inte kärlekens eld till? = den låga som bränner

B: Vilken sorts vänskap känner hon? = en vänskap som rör/berör henne, gjord för tidens vänner.


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad är det egentligen som tär och bränner henne? = kärlek men en kärlek som är kopplad till vänskap


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Vem är kär och vem vill vara en vän? = Hon är kär, men föremålet för kärleken vill bara vara vän med henne.


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

Åter till registret för läsförståelsetexter