Åtgärder

Tidvattenkraftverk

Från Skolbok

Varför tidvattenkraftverk?

Det finns naturligtvis ett intresse från länder med kuster som påverkas mycket av tidvattnet att kunna använda sig av den energin som finns i havet när så mycket vatten dras fram av månen. Därför har man byggt tidvattenkraftverk på många platser i t.ex. Kanada, Frankrike och England.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Hur ett tidvattenkaftverk fungerar

Övre bilden visar vad som händer när det blir flod, och den undre vad som händer vid ebb. Vid flod ökar havsnivån och vatten pressas in i dammen. När det passerar genom tunnlar i dammen finns en turbin som roterar/snurrar (propellern på bilden). När den snurrar skapas elström. När ebb kommer och havsnivån sjunker vill vattnet ut och det utströmmande vattnet driver runt samma turbin. Turbinbladen vänds så att den roterar åt samma håll hela tiden.


I sin enklaste form dämmer man upp en trång vik. När tidvattnet kommer, det blir flod, öppnar man luckor i dammen så att vattnet tillåts att fylla upp viken. Under tiden vattnet rinner in genom dammluckorna driver det en turbin som snurrar runt och i sin tur driver turbinen en generator som skapar el. Ungefär som en dynamo som satt på cyklars framhjul förr som skapade elström till cykelbelysningen. När sedan tidvattnet vänder, det blir ebb, tvingas det att rinna tillbaka förbi samma turbin kopplad till samma generator som skapar elektricitet. Det är alltså skillnaden i nivån på vattnet i dammen, jämfört med havet utanför dammen, som skapar energin. Ju större skillnad desto mer energi kan man få fram. På det här sättet skapar tidvattenkraftverket ”ren” energi utan att det förvärrar växthuseffekten.


Nackdelarna

Nackdelarna med den här sortens tidvattenkraftverk är främst:

  • Det är väldigt dyrt att bygga så stora fördämningar och miljön förändras på väldigt stora ytor. Många olika djur, och speciellt olika sorters fåglar som t.ex. tranor, är beroende av tidvattenzonerna för att hitta mat. När man bygger tidvattenkraftverk försvinner tidvattenzonerna och då kan inte de djuren överleva där längre utan måste flytta eller dö.
  • Bygger man ett tidvattenkraftverk i en flodmynning förhindras fiskar att ta sig upp i floden för att leka.
  • Ett tidvattenkraftverk ger bara ström ungefär 10 timmar per dag när vattnet kommer eller försvinner. Resten av tiden är det för liten skillnad mellan nivån i dammen jämfört med havet utanför för att driva runt turbinerna.
  • Det finns inte speciellt många vikar i världen som man kan bygga ut på det här sättet.


Andra varianter

En annan variant av tidvattenkraftverk som man inte alls använder lika mycket ännu är ”tidvattenkraftverksfarmar” på havsbottnen. Du har säkert sett ”vindkraftsfarmar”, områden där vindkraftverk står sida vid sida. Idén är att man bygger liknande kraftverk på havsbottnen och låter tidvattnet driva runt propellerbladen (eller rotorbladen som de egentligen heter). Fördelen med den sortens kraftverk är att de kan placeras överallt där det finns tidvatten, man är inte tvungen att ha en vik att dämma upp. Dessutom är de osynliga för oss människor så de påverkar inte miljön ovanför ytan på samma sätt som t.ex. en damm kan göra.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Film från Greenpeace om undervattenskraftverk


Källor

http://www.darvill.clara.net/altenerg/tidal.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_power <!!-- Bild på tidvattenkraftverk:

technologystudent.com/images5/tidal1.gif

Bild på kraftverkspark:

http://wordlesstech.com/wp-content/ -->

Åter till geografibokens register