Åtgärder

Tematiska kartor

Från Skolbok

Vi är så vana vid de kartor över ländernas natur som man hittar i en kartbok eller de satellitbilder som utgör kartor i Google Earth. Men det är bara ett sätt att visa information i kartform. En karta lämpar sig väl för att visa information i bildform. Våra hjärnor ser lättare skillnader när det presenteras som bilder och färger jämfört med när de visas som olika tal. När vi visar upp en karta över ett tema istället för över naturen kallas det för en "tematisk karta".

Exempel på tematiska kartor är:

  • Politisk karta
Kartor som t.ex. visar ländernas gränser
  • Fastighetskarta
Kartor som t.ex. visar hur olika tomter som ägs av olika människor ligger.
  • Väderkarta
Kartor som t.ex. visar hur vädret ser ut på olika ställen, typiskt för väderleksrapporten i tv.
  • Befolkningskarta
Kartor som t.ex. visar befolkningsmängd i förhållande till ytan.
  • Geologisk karta
Kartor som t.ex. visar vilka bergarter som finns på olika ställen.


Tematiska kartor behöver inte vara korrekta i vinkel eller yta, men man skall sträva efter att göra dem så lika en ”vanlig” karta som möjligt för att inte förvirra den som skall tolka kartan. Naturformer och gränser bör vara lätta att känna igen, den bör ha en norrpil, den bör ha en skalstock osv.


Man kan naturligtvis skapa andra tematiska kartor: t.ex. kartor baserade på befolkningens ålder, kön, antal läskunniga, antal snabbmatsrestauranger, religion, krigsmakt, antal skolor, vad man odlar osv.


Exempel på tematiska kartor

1000px-McDonaldsWorldLocations.svg.png

Utbredningen av McDonalds snabbmatsrestauranger


655px-Europe_belief_in_god.png

Karta som visar hur stor del av befolkningen som tror på en gud år 2005


251px-Australian_states_history.gif

Beskrivning av hur Australiens stater skapas över tid, animerad tematisk karta


200px-Tjorn_petrography.svg.png

Geologisk karta över Tjörn


569px-Windstorm_Emma.png

Väderlekskarta som visar lufttryck och låg- och högtryckscentrum

Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tematisk_karta

Samtliga bilder är från Wikimedia Commons


Åter till geografibokens register