Åtgärder

Tema - Att skriva för nätet

Från Skolbok


Texter för Internet är ett moment väldigt många svensklärare sveper förbi på någon enstaka lektion, eller hoppar över helt och hållet. Inte för att de är okunniga om texterna i Lgr22 som beskriver vad som ska gås igenom, utan för att de själva är osäkra på vad beskrivningarna egentligen innebär.

Därför finns följande lektionsunderlag utlagda, lektionsunderlag som kan tas upp i princip när som helst under år 7-9. i svenska eller SVA.

Content is King - reklamtexter och filmmanus för nätet Komplett arbetsområde, 8-10 lektioner
Lgr22, AI och fusk med texter i skolämnena
Skriv en novell med Chat GPT
Skapa hemsida
Skapa hemsida i nya Google Sites (externt Google dokument)
Skapa ett escape room
Texta Youtubeklipp
Skriva sidor på Wikipedia
Publicering
Sagor och ChatGPT
Illustrera med AI
Förnya äldre noveller med AI

Texter för nätet enligt Lgr22:

SVENSKA 7-9

Syfte: Eleverna (ska) ges förut­sätt­ningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­för­må­ga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. [...] I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este­tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den eg­na identiteten och sin förståelse för omvärlden. [...] Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll: Eleven ska få kunskap om...

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan sam­spela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teater­före­ställ­ningar och webbtexter.


SVA 7-9

Syfte: Genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt sven­ska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. [...] I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este­tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. [...] Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förut­sätt­ningar att utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syf­ten.

Centralt innehåll: Eleven ska få kunskap om..

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan sam­­spela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teater­före­ställ­ningar och webbtexter.<< Tillbaka till huvudsidan för Svenska.