Åtgärder

Sveriges stadslandskap

Från Skolbok

New York

Central Park i hjärtat av New York, en av världens största städer.

Städer har bara funnits i drygt 1000 år i Sverige. Stadslandskapet är det yngsta i vårt land och därför finns det inga växt eller djurarter som hör hemma i stadslandskapet.

Ändå finns det fullt av växter och djur i städerna eftersom miljön i städerna är ganska lik något naturligt landskap och dessutom har de flesta städer någon form av gröna parkområden eller förorter med villaträdgårdar. Nästa hälften av alla jordens människor bor i städer men de människorna är också beroende av naturen utanför och inuti städerna på olika vis.


Växterna i stadslandskapet

Allé

Lindallé


De träd man hittar i städerna är vanligtvis planterade med någon form av baktanke. Björkar innehåller t.ex. mycket vatten så de planteras för att förhindra bränder i städerna. Bl. a. Därför är staden Umeå full av björkar.

Förr var lindar vanliga i städernas alléer (allé = rader av träd längs en gata), men lindar släpper söt sav på marken under sig vid blomning och när bilar blev vanliga på gatorna ville man inte ha träd som skadade lacken. Därför är hästkastanjer vanliga numera, trots att det är ett träd som egentligen inte hör hemma i Sverige.

Blommor som trivs i en bergsmiljö eller allmänt torr miljö trivs också i sprickorna i asfalt och betong i städerna. Bland dem hittar vi maskros, tussilago och gatkamomill.

Maskros

Maskros


Gaatkamomill

Gatkamomill


Djuren i stadslandskapet

Det finns inga stora djur i städerna, utom i djurparkerna. De vilda djur man främst hittar i städerna är därför fåglar. Duvorna i städerna trivs bra eftersom de härstammar från en duva som heter ”klippduva” och som trivs i berg.


Duvor

Duvor i Barcelona.


Städernas höghus av betong är lika de bergsklippor de anpassats till. Samma sak med tornfalk som gärna bygger sitt bo i gluggar på hög höjd i torn och skyskrapor. Tornseglare är en annan fågel, lik svalor, som gärna bygger sina bon under husens tegelpannor istället för uppe i höga träd som är deras naturliga val. Vi har gråsparvarna som alltid finns i människornas närhet på jakt efter smulor, och det finns kajor som livnär sig på det vi människor kastar i papperskorgarna.

Tornseglare

Tornseglare


När det gäller däggdjur är brunråtta det vanligaste djuret i städerna. Det finns faktiskt fler råttor än det finns människor i världens städer.

Brunråtta

Brunråtta

Duvor i Venedig

Råtta

Ekorrar i Londons parker

Gråsparvar vid McDonalds

Källor:

PULS Biologi, NoK 2012 ISBN 978-91-27-42131-8

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1

Bildkällor

Samtliga bilder rån Wikimedia Commons


Åter till geografibokens register