Åtgärder

Sveriges landskapstyper

Från Skolbok

Anpassade kapitel för mellanstadiet eller början på högstadiet.


Om vi hade landat i Sverige med en tidsmaskin under äldre stenåldern hade vi hittat ett land med olika landskapstyper. Längst upp i fjällen hade vi haft kalfjäll. Resten av landet hade varit täckt av skog, utom de ställen där marken var för fuktig för att träd skall trivas.

Skogen skulle vara uppdelad på barrskog i norr, lövskog i söder och blandskog som innehöll både löv- och barrskog däremellan.

När människorna sedan flyttade in i Sverige skapades nya landskapstyper. En var ”odlingslandskapet”. Det uppstod när människor fällde skogarna och plöjde upp markerna för att plantera växter som korn och vete.

Ett annat landskap blev ”stadslandskapet” dit olika djur som klarade sig bra i våra städer flyttade.

Numera kan vi tala om dessa landskapstyper i Sverige:

Dessutom finns två landskapstyper vi människor skapat:


Till det kommer också de olika vattenlandskapen:


Sveriges skogstyper

Sveriges skogstyper


Källor:

PULS Biologi, NoK 2012 ISBN 978-91-27-42131-8

http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/landscape/?ar_a=1

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1

Åter till geografibokens register