Åtgärder

Sveriges lövskogslandskap

Från Skolbok

Bokskog

Bokskogen är alltid mörk eftersom löven sitter så tätt att solljuset hindras.

Söder om det område där barrskogen växer hittar an lövskogen. Lövskog trivs bättre i värmen än barrskog och därför har vi inte så mycket lövskog i Sverige. Det är egentligen bara längst i syd och längs Västkusten den växer.

Lövträden fäller sina löv på hösten. De löven multnar till en fin, näringsrik jord. Därför finns det vanligtvis mer olika växter som växer i en lövskog jämfört med en barrskog.


Växterna i lövskogslandskapet

Det växer många olika sorters lövträd i lövskogen. Många används i möbeltillverkning som lönn och ask. De två mest värdefulla lövträden vi har i Sverige är ek och bok eftersom de också är de hårdaste träsorterna som växer i den svenska lövskogen.

Ekollon

Ekollon är näringsrika och äts av många djur och insekter.

Bland blommorna som växer i lövskogen kan nämnas sipporna: vitsippor och blåsippor som poppar upp som vita och blå smycken på skogsbackarna på våren. En annan omtyckt blomma är liljekonvaljen.

Liljekonvalj

Liljekonvalj

Djuren i lövskogslandskapet

Det finns mer insekter i lövskogen än i barrskogen, därför finns det fler insektsätande fåglar i lövskogen. Till exempel lövsångare, bofink och rödhake.

Ekoxe

Ekoxe, kan bli 8.5 cm lång.

Bofink

Bofink

Bland de stora djuren är rådjuren självklarar i lövskogens utkanter, liksom vildsvinen som var utrotade en längre tid innan de åter planterades in. Kronhjort är en släkting till rådjuren som var vanliga förr men som man fortfarande kan se i landets sydligaste lövskogar, om man har tur.

Vildsvin

Vildsvinssugga med kultingar


Kronhjort på hösten

Kronhjort på hösten

Kronhjort

Vildsvin

Källor:

PULS Biologi, NoK 2012 ISBN 978-91-27-42131-8

http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/Naturtyper/L%C3%B6vskog/

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1

Bildkällor

Samtliga bilder rån Wikimedia Commons


Åter till geografibokens register