Åtgärder

Sveriges bergslandskap

Från Skolbok

1024px-Alkavagge-25.jpg

Sareks nationalpark


Växterna i fjällen

Om man klättrar upp för ett berg blir det kallare och kallar ju högre upp man kommer. På riktigt höga berg är det minusgrader stora delar av året och där bildas det glaciärer som skapar vita bergstoppar täckta av is. I Sverige finns knappt några glaciärer alls.

Lite lägre ner finns berg som kallas ”kalfjäll”. Där är det för kallt för buskar och träd att växa men det växer blommor och gräs på kalfjället under den korta sommaren. Typiska blommor är fjällsippa och lappljung.


Fjällsippa

Fjällsippa

På nästa steg nerför fjällsidorna hittar vi fjällskogen. Det är buskiga träd som levt där sedan den senaste istiden och vant sig vid det hårda klimatet. Typiska trädslag är fjällbjörk och vide. Typiska blommor är fjälltolta, kvanne. Hjortron är ett gult bär som växer på myrarna i fjällvärlden och i den fjällnära skogen.

Fjällbjörkskog

Fjällbjörkskog


Kvanne

Djuren i fjällen

Det enda stora däggdjuret som trivs på kalfjället är myskoxen. I Sverige finns bara en liten myskoxflock i Härjedalen.

Myskoxe

Myskoxe

Det viktigaste djuret i fjällen är renen som betar på bergssidorna under sommaren men tar skydd i granskogarna nedanför fjällen under de hårda vintrarna där de främst äter lavar. Det finns inga vilda renar kvar i Sverige utan alla renar ägs av någon same.

Renar i fjällen med albinoren främst

Renar i fjällen med albinoren främst

Varg och järv är två djur som följer renflockarna i jakt på mat. Det innebär att man kan se de två djuren både uppe på kalfjället och nere i fjällskogarna beroende på var renarna finns. Både järv och varg är fridlysta i Sverige.

Varg

Varg

Fjällräv är en liten räv som har svårt att jaga själv och är beroende av att hitta djur som dödats av andra, större rovdjur som varg och björn. Försvinner björnarna och vargarna så försvinner också fjällrävarna. Fjällräven är fridlyst.

Fjällräv

Fjällräv

Björn är ett djur som trivs i fjällen, men björnarna är bara ute på våren och sommaren. När hösten närmar sig går de i ide och sover hela vintern.

Björn

Björn

Ett annat viktigt djur är alla småfåglarna som flyttar till fjällen på sommaren. När tjälen släpper bildas vattenpölar överallt som mygg och andra insekter lägger ägg i. Det skapar ett fantastiskt smörgåsbord som lockar fåglar ända från Afrika för att lägga ägg och föda upp fågelungarna på överflödet av insekter. Andra fåglar lever kvar i fjällen trots att det blir vinter. Fjällripa är en typisk fågel som lever i fjällen året om.

Fjällripa

Fjällripa

Renflytt


Järv


Myskoxar (engelskt tal)


Källor:

PULS Biologi, NoK 2012 ISBN 978-91-27-42131-8

http://www.bioresurs.uu.se/myller/fjall/fjallfaktavaxt.htm

http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/Naturtyper/Fj%C3%A4ll/

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1

Bildkällor

Samtliga bilder rån Wikimedia Commons

Åter till geografibokens register