Åtgärder

Svensk medeltid: Stenkilska ätten

Från Skolbok

Bakgrunden till vår första medeltida kung

240px-Broken-image-389560.svg.png

Vår medeltidshistoria har rötter ända borta i Ryssland, eller det som på den tiden kallades Gårda rike. Där härskade en jarl, en hövding som blev förvisad dit av ingen mindre än Sveriges förste kristne kung Olof skötkonung.

Jarlen hette Ragnvald. Ett konstigt namn för oss. Han blev änkling – hans fru dog – och då gifte han sig med en ny kvinna som hette Astrid. Astrid var inte vem som helst, utan hon var släkt med Ynglingarna, en berömd kungaätt i Norden. Med henne fick han sonen Stenkil. Namnet har inget med kilar att göra utan är gammal svenska för stenkittel eller stengryta.

Astrid var yngre än Ragnvald och hon blev änka efter en tid. Då gifte sig kung Emund den gamle. Han var svensk kung och Olof Skötkonungs son. Emund gjorde Stenkil till Jarl dvs. den som åker runt i riket och ser till att kungens order faktiskt utförs. När sedan Emund dog år 1060 utsågs hans jarl, Stenkil, till ny kung. Stenkil var nämligen inte bara kungens jarl, utan troligen även gift med sin egen styvsyster som hade kung Edmund som pappa.

Så började den stenkilska ättens tid som svenska kungar, och från det året, 1060, brukar vi säga att den svenska medeltiden börjar.


Stenkil som kung

Kung Stenkil var en vis och försiktig härskare, även om han till utseendet var stark och storväxt. Han var känd som den bästa bågskytten i sitt rike, tapper i strid, men vanligtvis mild och fredlig till sitt sätt.

Stenkil var kristen, han var troligen den som grundade biskopssätet i Sigtuna, men han ville att kristendomen skulle vara ett frivilligt val och inget man tvingades till. Därför fick de som fortfarande trodde på asagudarna fortsätta med sina offer.

När Adalvard, den nya biskopen i Sigtuna, ville bränna asatemplet i Uppsala för att minska hedendomen i området, stoppade Stenkil det hela eftersom han trodde att det skulle göra befolkningen mindre kristen, istället för mer kristen som Adalvard trodde.


Kriget mot Norge

240px-Broken-image-389560.svg.png

Amatörer ställer upp i nytillverkade medeltida utrustning


Under Stenkils tid som kung blev det ännu ett krig mot Norge. Den Norske kungen kom med en krigshär till Västergötland och möttes där av lagman Torvid.

Då lagmannen ställde upp sitt folk och uppmuntrade bönderna att visa sig tuffa och hårda genom att stå tyst och tiga satt han själv framför dem till häst. Men hästen var bunden vid en påle, nedslagen i marken.

När den Norska hären vrålade för att skrämma svenskarna skyggade hästen och ryckte till så att pålen lossnade och slog lagmannen i huvudet. Han trodde att det var ett Norskt skott som träffat honom och flydde från platsen.

Utan ledare höll inte heller bondehären stånd, så norrmännen segrade och tog svenskarnas flagga. Men svenska soldater lurpassade i en skog och när de fick tillfälle överfölls den norrman som bar flaggan. Efter att svenskarna återerövrat flaggan tågade Norske kungen hem, och kriget avslutades.


Stenkils död

Stenkil dog i sjukdom redan 1066. Han påstås vara begraven i den så kallade Kungskullen utanför Levene i Vara kommun i Västergötland. Han hade två söner: Inge och Halsten, men båda var för små för att bli kungar. Istället utbröt ett inbördeskrig mellan två män som bägge hette Erik. Bägge omkom eller mördades 1067. Efter det styrde Stenkils Jarl, Håkan Röde, tills barnen blivit vuxna.


Halstens levnad

Bägge Stenkils söner regerade tillsammans som kungar över Sverige, men Halsten dog efter bara några år. Det sas att Halsten vara hövlig och glad, och närhelst ett lagärende lades fram för honom, dömde han rättvist, och därför försämrades Sverige av hans frånfälle och död.


Inge den äldres levnad

Inge den äldre var en ganska stor och imponerande man. Dessutom gift med Helena, en ansedd och rik kvinna. Det sägs om honom att:

Inge var länge konung och vänsäll och en god kristen; han avskaffade bloten i Svitjod och påbjöd, att allt folk skulle kristnas (Svitjod = Sverige).


Blotet år 1084 och Blot-Sven

240px-Broken-image-389560.svg.png

Eftersom Inge var kung var han tvungen att komma till blotet vid Uppsala, något som skedde vart femte år. År 1084 försökte han hindra blotet och istället få folket att gå över till kristendomen. Människorna började skrika mot kungen och kasta stenar efter honom, så att han måste fly i därifrån.

Men på tinget var också drottningens bror Sven närvarande. Han steg fram inför bönderna och lovade att fortsätta med offren till de gamla gudarna, om de ville godkänna honom som kung. De gjorde det, en häst leddes fram och offrades och Sven lämnade på det viset kristendomen. Han fick då namnet Blot-Sven (Offer-Sven).

Nu fick Sverige två kungar, Inge i Västergötland och Blot-Sven i Svealand.


Blot-Sven besegras

Blot-Sven regerade tre år i Svealand. Men slutligen samlade Inge en krigshär i hemlighet och begav sig mot Svealand med största skyndsamhet. Inge kom fram tidigt en morgon till den gård där Blot-Sven sov med sitt hovfolk.

Huset omringades och antändes. De som väcktes av lågorna och rusade ut blev nedhuggna och dödade. Bland dem var Blot-Sven själv. På det viset blev Inge återigen kung över hela riket. I samband med det brände han även ner hednatemplet i Uppsala.


Inge och påven

Påven skickade brev till Inge där han fick order om att samla ihop peterspenningen. Den skatt varje katolik betalade (och fortfarande betalar) till påven. Dessutom skulle Inge se till att svenskarna: slutade blota till de gamla gudarna, slutade äta kött som inte var tillagat och slutade äta hästkött.

Det blev litet si och så med detta. Svenska folket började byta till kristendom, men det skulle ta något århundrade innan det slagit igenom i hela landet. Man slutade inte äta "spickekorv" och annat otillagat kött men förbudet mot att äta hästkött hölls stenhårt i Sverige. Liksom insamlandet av peterspenningen.


Trekungamötet i Kongahälla (Kungälv)

240px-Broken-image-389560.svg.png

I Norge regerade Harald Hårdrådes sonson, den tappre Magnus Barfot, som fick det namnet av den udda anledningen, att han bar kort tröja och kappa och inte använde strumpor i sina skor utan benen var bara/nakna.

Han ledde ett erövringståg inåt Sverige, och byggde en skans, en liten fästning, på Kollandsö, där han lämnade en stark besättning. Därefter återvände han hem till Norge igen.

Men kung Inge kom snart och intog skansen. Då tågade Magnus Barfot återigen till Sverige. Inge mötte honom vid Fuxerna kyrka, nära nuvarande Lilla Edet i Västergötland, och slog honom, så att han med möda undkom. Magnus hämnades sin förlust en tid senare, just på samma ställe, så att Inge måste fly för honom.

Men kriget slutade med ett möte vid Kongahälla i närheten av nuvarande Kungälv år 1101, dit även kungen av Danmark, Erik Ejegod, kom. De tre kungarna av Norden, alla tre ypperliga män, bestämde gränsen mellan sina riken. Av de vid trekungamötet närvarande kungarna beskrivs kung Inge som ståtligast, med en stor stjärt som i Norge gav honom tillnamnet Inge bakbred.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Staty till minne av trekungamötet 1101


Till bekräftelse av freden blev Inges dotter Margareta bortgift med Norges kung, och fick av den anledningen tillnamnet Fredkulla (fredsjungfru).

Inge dog senare. Endera i sängen efter att han härskat över Skåne som han stred i tre år för att erövra, eller så av sjukdom. Källorna är inte säkra. Han begravdes troligen i Stenkilska gravkoret i Vreta klosters kyrka

Eftersom Inge inte hade någon son som kunde bli kung efter honom blev det hans brorssöner, Inge och Filip, som fick ta över tronen.

Halstens son Inge kallas för Inge den yngre, för att skilja honom från Stenkils son som kallas Inge den äldre.


Vad hände med Inge den äldres fru och barn?

Helena skänkte 20 gårdar, troligen hela sin brudgåva eller arvet efter brodern kung Blot-Sven, till Vreta kloster där hon senare blev nunna under 15 år, mellan hennes man Inges död och sin egen.

Margareta Fredkulla fick inga barn med den norska kungen. När Magnus dog gifte hon sig istället med den danska kungen som hon fick två barn med. På det viset hann hon vara drottning över både Norge och Sverige under sitt liv.

Katarina gifte sig med en dansk prins, Björn Haraldsson Järnsida, och blev dansk prinsessa.

Kristina blev furstinna när hon gifte sig med storfursten av Kiev, härskaren i Gårda rike, och med honom fick hon 10 barn.

Ragnvald hann få en dotter, Ingrid, innan han blev ihjälslagen av västgötar, ett mord som skedde medan hans pappa fortfarande levde.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Nytillverkad medeltida kvinnodräkt

Slutet för Stenkilska ätten

Konung Inge den äldre regerade i frid till sin död år 1112.

Halstens söner, Filip och Inge den yngre, blev kungar efter honom. Filip dog snart, och Inge den yngre var en svag härskare, som inte kunde hindra Magnus Barfots son kung Osten att erövra Jämtland. Inge dog av "ond dryck", antagligen gift, i Östergötland år 1125 och med honom dog den Stenkilska ätten ut eftersom Inge den äldre fick tre döttrar och bara en enda son, som slogs ihjäl innan han fick egna söner.

Varken Inge den yngre eller Filip fick några söner. Inga döttrar är heller kända. Därför dog den Stenkilska ätten ut eftersom det inte fanns någon son alls som kunde bära kronan.

De två bröderna är troligtvis begravda i Vreta klosters kyrka, där man funnit skeletten av två mycket långväxta personer, närmare bestämt 1,98 och 2,02 meter långa. Om detta är korrekt, stämmer det väl överens med uppgiften om att personer ur Stenkilska ätten var högväxta.

Källor

Lärobok i fäderneslandets historia av Gustaf Henrik Mellin 1845

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkil

http://sv.wikipedia.org/wiki/Halsten

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filip_(kung)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inge_den_yngre

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inge_den_%C3%A4ldre

http://sv.wikipedia.org/wiki/Helena_av_Sverige

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristina_Ingesdotter

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnvald_Ingesson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Fredkulla

http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Ingesdotter

Bildkällor

Samtliga källor rån Wikimedia Commons.