Åtgärder

Sven Dufva, Johan Ludvig Runeberg - dikttolkning

Från Skolbok

Johan Ludvig Runeberg föddes 1804 i Jakobstad, på den tid då Finland fortfarande var en del av Sverige. Runeberg var en bra representant för just "romantiken" i litteraturen. Det viktigaste är inte att berättelserna är historiskt korrekta, utan att de ska ge läsaren olika känslor, tillsammans med drömmar om fornstora dar.

Runeberg var för ung för att själv vara med om 1808-09 års krig mot Ryssland då Finland förlorades, men han växte upp i en borgerlig miljö där kriget diskuterades. Berättelserna blev sedan Runebergs mest kända bok, "Fänrik Ståls sägner" där kriget är en sammanhållande ram till de olika dikterna. Mest känd av alla dikterna är just Sven Duva som finns här nedanför.

Läs dikten ur diktsamlingen "Fänrik Ståls sägner" och besvara frågorna. Det finns frågor och svåra ord vid varje strof, eftersom svenskan är ålderdomlig och kan vara svår att förstå

Sven Dufva


Strofer

Svåra ord

Frågor

(1)
Sven Duvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå,
Var med år åttiåtta ren och var ren gammal då;
Nu bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den
Och hade kring sig nio barn, och yngst bland dem var Sven.


avdankad =

torva =

1A: Hur är en avdankad person?
1B: vilket år menas med "åttiåtta"? =
1C: Hur kan han leva på en "torva"?

(2)
Om gubben haft förstånd, han själv, att dela med sig av
Tillräckligt åt en sådan svärm, det vet man ej utav;
Dock visst lär han de äldre gett långt mer än billigt var,
Ty för den son, som sist blev född, fanns knappt en smula kvar.svärm =
mer än billigt =

2A: Hur förstår man att Sven är lite korkad?

(3)
Sven Duva växte opp likväl, blev axelbred och stark,
Slet ont på åkern som en träl och bröt opp skog och mark,
Var from och glad och villig städs, långt mer än mången klok,
Och kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok.träl =
from =

3A: Hur är den som är "villig städs"?
3B: Vad har Sven för problem?

(4)
"I Herrans namn, du arma son, vad skall av dig väl bli?"
Så talte gubben mången gång allt i sitt bryderi.
Då denna visa aldrig slöts, brast sonens tålamod,
Och Sven tog till att tänka själv, så gott han det förstod.


arma =
bryderi =

4A: Vad menas med "då denna visa aldrig slöts"?

(5)
När därför sergeant Duva kom en vacker dag igen
Och kuttrade sin gamla ton: "Vad skall du bli, o Sven?"
Sågs gubben, ovan förr vid svar, bli helt förskräckt och flat,
När Sven lät upp sin breda näbb och svarte: "Jo, soldat!"kuttra =
flat =

5A: Varför blev pappan överraskad när Sven sa att han ville bli soldat?

(6)
Den åldrige sergeanten log föraktligt dock till slut:
"Du slyngel, skulle få gevär och bli soldat, vet hut!"
"Ja", mente gossen, "här går allt helt avigt mig i hand;
Kanske det mindre konstigt är att dö för kung och land."


föraktligt =
slyngel =

6A: Varför tyckte sergeanten inte att Sven skulle bli soldat?
6B: Varför ville Sven bli soldat?

(7)
Den gamle Duva häpnade och grät helt rörd en tår;
Och Sven han tog sin säck på rygg och gick till närmsta kår.
Målfyllig var han, frisk och sund, allt annat sågs förbi,
Och utan prut blev han rekryt vid Dunckers kompani.


rörd =
kår =
målfyllig =
kompani =

7A: Varför antogs Sven som soldat "utan prut"?

(8)
Nu skulle Duva få sig pli och läras exercis,
Det var en lust att se därpå, det gick på eget vis.
Korpralen skrek och skrattade, och skrattade och skrek,
Men hans rekryt förblev sig lik vid allvar som vid lek.


pli =


rekryt =

8A: Hur betedde sig korpralen som tränade Sven?

(9)
Han var visst outtröttelig, om nånsin någon ann',
Han stampade, att marken skalv, och gick, så svetten rann;
Men roptes vändning åt ett håll, då slog han bom på bom,
Tog höger-om och vänster-om, men ständigt rakt tvärtom.stampade =
roptes =

9A: Vad gjorde Sven för fel?

(10)
Gevär på axeln lärde han, gevär för fot också,
Att skyldra, fälla bajonett, allt tycktes han förstå;
Men roptes skyldra, fällde han som oftast bajonett,
Och skreks gevär för fot, flög hans på axeln lika lätt.bajonett =
skyldra =

10A: Vilka olika sätt att hantera geväret lärde sig Sven?

(11)
Så blev Sven Duvas exercis beryktad vitt omkring,
Envar, befäl och manskap, log åt detta underting;
Men han gick trygg sin jämna gång, var tålig som förut
Och väntade på bättre tid, - och så bröt kriget ut.


exercis =
manskap =

11A: Varför log både befäl och manskap åt Sven?
11B: Hur reagerade Sven på det?

(12)
Nu skulle truppen bryta opp, då blev i fråga ställt,
Om Duva kunde anses klok och tagas med i fält.
Han lät dem prata, stod helt lugn och redde saken så:
"Om jag ej får med andra gå, får jag väl ensam gå."


truppen =
fält =

12A: Varför var det tveksamt om Sven skulle få följa med ut i kriget?

(13)
Gevär och ränsel fick han dock behålla, även han,
Fick vara dräng, där man höll rast, soldat där striden brann;
Men slåss och passa opp gick allt med samma jämna ståt,
Och aldrig blev han kallad rädd, blott tokig mellanåt.


ränsel =
dräng =
ståt =

13A: Hur behandlades Sven?
13B: Vad ansåg de andra om Svens insatser?

(14)
På återtåg var Sandels stadd, och ryssen trängde på;
Man drog sig undan steg för steg längs stranden av en å.
Ett stycke fram på härens väg gick över ån en spång,
Där stod en liten förpost nu, knappt tjugu man en gång.


återtåg =

här =
förpost =

14A: Hur gick kriget för svenskarna?

(15)
Som den var sänd i ändamål att bota vägen blott,
Låg den i ro, sen det var gjort, långt skild från hugg och skott,
Tog för sig i en bondgård där allt vad den kunde få,
Och lät Sven Duva passa opp, ty han var med också.


bota (vägen) =

15A: Det står "Som den var sänd", vad är "den"?

(16)
Men plötsligt blev det annat av, ty utför närmsta brant
I sporrsträck på en löddrig häst, kom Sandels' adjutant:
"Till bryggan, gossar", ropte han, "för Guds skull, i gevär!
Man sport, att en fientlig trupp vill över älven där."sporrsträck =

sport =

16A: Varför hade Sandels adjutant så bråttom?

(17)
"Och herre", talte han till dem, som förde folket an,
"Riv bron, om ni det kan; om ej så slåss till sista man!
Armén är såld, om fienden här slipper i vår rygg.
Ni skall få hjälp, genralen själv han ilar hit, var trygg!"

general =

17A: Varför måste bron rivas i värsta fall?

(18)
Han flög tillbaka. Men till bron hann truppen knappast ned,
När högt på andra strandens vall en rysk pluton sig spred.
Den vidgades, den tätnade, den lade an, det small;
Dess allra första salva ren blev åtta finnars fall.pluton
lade an =
salva =

18A: Vad hände när svenskarna försökte komma fram till bron?

(19)
Det var ej gott att dröja mer, man sviktade envar.
Ännu en åska, och man såg blott fem kamrater kvar.
Då lydde alla, när det ljöd: "gevär i hand, reträtt!"
Sven Duva blott tog miste han och fällde bajonett.


sviktade =

reträtt =
blott =

19A: Om det kommer ännu en "åska", vad är det som smäller?
19B: Vad gjorde alla svenskar utom Sven?

(20)
Än mer, hans svängning till reträtt gick ock besatt på sned,
Ty långt ifrån att dra sig bort, bröt han på spången ned.
Där stod han axelbred och styv, helt lugn på gammalt vis,
Beredd att lära vem som helst sin bästa exercis.spång =

20A: "bröt han på spången ned", vad innebär det?
20B: Vad gjorde han när han lärde ut sin "bästa exercis"?

(21)
Det dröjde heller länge ej, förrn han den visa fick,
Ty bron sågs fylld av fiender i samma ögonblick.
De rände på, man efter man, men åt envar, som kom,
Gavs höger-om och vänster-om, så att han damp tvärtom.
rände =
damp =

21A: Vad gjorde Sven med ryssarna?

(22)
Att störta denna jätte ned var mer än arm förmått,
Och ständigt var hans närmsta man hans skygd mot andras skott;
Dock djärvare blev fienden, ju mer hans hopp bedrogs;
Då syntes Sandels med sin flock och såg hur Duva slogs.skygd =
djärv =
flock =

22A: Hur klarade sig Sven från att bli nedskjuten av ryssarna?

(23)
"Bra, bra", han ropte, "bra, håll ut, min käcka gosse du,
Släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund ännu!
Det kan man kalla en soldat, så skall en finne slåss.
Fort, gossar, skynden till hans hjälp! Den där har räddat oss."


käck/käcka =

23A: Uttrycket "läpp ingen djävul över bron" har blivit klassiskt. i vilka andra sammanhang i vanliga livet kan det användas?

(24)
Tillintetgjort fann fienden sitt anfall innan kort,
Den ryska truppen vände om och drog sig långsamt bort;
När allt var lugnt, satt Sandels av och kom till stranden ned
Och frågte var den mannen fanns, som stod på bron och stred.


tillintetgjort =

24A: Kom de ryska soldaterna över bron?

(25)
Man viste på Sven Duva då. Han hade kämpat ut,
Han hade kämpat som en man, och striden, den var slut;
Han tycktes hava lagt sig nu att vila på sin lek,
Väl icke mera trygg än förr, men mycket mera blek.


kämpat =


blek =

25A: vad menas med "Han tycktes hava lagt sig nu att vila på sin lek"?

(26)
Och Sandels böjde då sig ned och såg den fallne an,
Det var ej någon obekant, det var en välkänd man;
Men under hjärtat, där han låg, var gräset färgat rött,
Hans bröst var träffat av ett skott, han hade ren förblött.


den fallne an =


förblöda/förblött =

26A: Hur dog Sven?

(27)
"Den kulan visste hur den tog, det måste erkänt bli",
Så talte generalen blott, "den visste mer än vi;
Det lät hans panna bli i fred, ty den var klen och arm,
Och höll sig till vad bättre var, hans ädla, tappra barm."


erkänd / erkänt =
blott =

barm =

27A: Vad visste den dödande kulan som inte andra visste?

(28)
Och dessa ord de spriddes sen i hären vitt och brett,
Och alla tyckte överallt, att Sandels talat rätt.
"Ty visst var tanken", mente man, "hos Duva knapp till mått;
Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott."
knapp till mått =

28A: Vad höll soldaterna med om?Källa: http://runeberg.org/fstal/1g.html
Bron på Google maps, den låg där väg 27 passerar över Virta å i nutid: https://goo.gl/maps/kUJxanDJrT92
Om slaget vid Virta bro på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Virta_bro


1:
avdankad = avskedad, utskriven
torva = (egentligen grästorva) tuva av gräs
A: I det här fallet är han pensionär, han har blivit utskriven från det militära och har inget arbete annat än att ta hand om gården.
B: Kriget utspelar sig 1808-09 så det måste innebära 1788.
C: Torva är omskrivning för marken runt torpet. Pappan är jordbrukare och familjen lever på det han odlar.

2:
svärm = samling av oräkneliga individer.
mer än billigt = dyrt, värdefullt, det värdefullaste.
A: Det står: ...för den son, som sist blev född, fanns knappt en smula kvar (av förståndet).

3:
träl = slav, används särskilt om ofria personer under vikingatiden i Skandinavien.
from = gudfruktig, en som följer Guds bud.
A: Den som är "villig städs" är en som gärna tar i och jobbar bra.
B: Han kunde fås att arbeta med vad som helst, men det blev alltid tokigt resultat.

4:
arma = stackars ... arma pojke, din lilla stackare.
bryderi = förvirring, osäkerhet ... nu blir jag brydd / nu blir jag osäker.
A: "då denna visa aldrig slöts" betyder att han aldrig slutade tjata om det.

5:
kuttra = egentligen ljud som duvor gör, men här, ett tillgjort sätt att tala.
flat = här, en som aldrig protesterar eller säger ifrån.
A: Sven hade aldrig tidigare sagt vad han vill bli.

6:
föraktligt = på ett nedsättande vis, hånfullt.
slyngel = en pojke full av bus, ett busfrö.
A: Han tycker att Sven bara är ett busigt barn.
B: Det blir bara tokerier när han jobbar på gården, då är det bättre att dö för kungen fosterlandet.

7:
rörd = fylld av känslor, betagen.
kår = (i det militära) truppstyrka under en gemensam befälhavare.
målfyllig = en som håller måttet, en som passar för uppgiften.
kompani = militärt förband, som ofta är specialiserat för en viss uppgift.
A: Han var lämplig som soldat, frisk och sund.

8:
pli = disciplin, ordning, följer regler.
rekryt = (här) soldat i början på sin utbildning.
A: Korpralen skrek och skrattade, och skrattade och skrek.

9:
stampa/stampade = stöta ljudligt med foten i marken.
roptes = gammal svenska för: ropades.
A: Han vände sig alltid åt fel håll.

10:
bajonett = knivliknande stickvapen som kan fästas vid en gevärsmynning.
skyldra = (skyldra gevär) hedersbetygelse, med båda händerna hålls geväret i lodrät ställning framför (vänstra delen av) kroppen
A: Gevär på axeln (gevär bärs lutat mot axeln med mynning uppåt), Gevär för fot (ställs på marken med kolv neråt vid foten). Skyldra gevär. Fälla bajonett (hålla geväret med mynningen rakt fram och bajonett monterad).

11:
exercis = övning med vapen.
manskap = ett antal män som bildar en trupp tillsammans.
A: Det är roligt att skratta åt en som är lite korkad och gör fel hela tiden.
B: Sven brydde sig inte om att de skrattade åt honom.

12:
trupp / truppen = Militärt, samling av soldater som agerar i grupp.
fält = Här: område utanför hemmabasen, utomhus.
A: Man var rädd att han var för korkad för att få tas ut i krig.

13:
ränsel = en sorts ryggsäck av styvt tyg, läder eller näver med en stomme av trä (vanligtvis).
dräng = manlig medhjälpare i jordbruket.
ståt = här, värdighet, lugn (ålderdomligt)
A: Sven fick göra grovjobb när han inte sköt med gevär
B: De var nöjda, de tyckte han var knäpp men duktig.

14:
återtåg = ordnad reträtt av en större militär styrka
här = en stor del av ett lands eller en nations armé, oftast under ledning av en general eller kung.
förpost = en mindre grupp soldater som bevakar en plats tills huvudstyrkan kan komma med förstärkning.
A: Det gick dåligt för svenskarna, som tvingades bakåt av ryssarna.

15:
bota (vägen) = se till att vägen är fri från fiender
A: Den i uttrycket "Som den var sänd" är den truppstyrka som Sven Dufva ingår i.

16:
sporrsträck = hastig ritt, i galopp, när ryttaren pressar in sporrarna i sidan på hästen för maximal fart.
sport = från spörja, gammal svenska som betyder påstås, sägs. Man sport, att = Man har hört att / Det sägs att...
A: Ryska soldater var på väg rakt mot bron de skulle försvara..

17:
general = militär titel, ofta den högsta militära graden. I flottan är det amiral.
A: Fienden måste hållas kvar på andra sidan ån för att inte kunna attackera svenskarna i ryggen.

18:
pluton = underavdelning av kompani, i modern svensk armé är det 50 man.
lade an = här, förde gevärskolven mot axeln med pipan mot fienden.
salva = här, flera skott tillsammans mot samma mål.
A: Ryska soldater sköt mot dem och hindrade svenskarna att komma fram till bron.

19:
sviktade = vek sig, gav efter.
reträtt = (militärt) drar sig tillbaka och överger en plats.
blott = gammal svenska för: endast, bara.
A: Det är de samlade gevärsskotten från ryska soldater som smäller som åska.
B: Alla andra svenskar försökte ta sig därifrån.

20:
spång = smal gångbro över ett mindre vattendrag.
A: Han pressade sig fram, upp på spången, trots motståndet.
B: Sven var beredd att visa ryssarna hur han hanterade sitt gevär.

21:
rände = sprang.
dimpa/damp = falla/föll med stor kraft.
A: Han slog dem hårt, troligen med geväret, så de slogs till marken eller av spången.

22:
skygd = gammal svenska för skydd
djärv = modig, orädd.
flock = klunga, grupp.
A: Han höll hela tiden ryska soldater i närstrid mellan sig själv och de ryssar som hade gevären framme. Då kunde de inte skjuta på Sven utan att träffa sina egna.

23:
käck/käcka = livlig, pigg.
A: T.ex. när rika människor i ett fint bostadsområde, eller ett helt samhälle, inte vill att fattiga människor ska flytta in.

24:
tillintetgjort = förstört, förintat, utplånat.
A: Det kom inga ryska soldater över bron. Bilden visar hur Sven försvarar bron.

25:
Kämpat = slagits, stridit.
blek = här, mindre färg i ansiktet än normalt.
A: Han vilar ut efter striden han just utfört. Lek användes även för att beskriva strid förr, jämför med ordet svärdslek om strid med blankvapen.

26:
den fallne an = granskade/tittade noga på den stupade
förblöda = tappa så mycket blod att man dör när det finns för lite.
A: Ett skott i bröstet (troligen hjärtat)

27:
erkänd / erkänt = här, berättas offentligt om det.
blott = endast, bara
barm = bringa, bröstkorg.
A: Att det inte fanns så mycket bakom pannbenet på Sven, men hans hjärta var stort eftersom han var så snäll.

28:
(tanken) knapp till mått = att den nätt och jämt räckte till, han hade svårt att förstå allt.
A: Att han hade en liten hjärna men ett stort hjärta. Att han var lika korkad som han var snäll.


Åter till registret för läsförståelsetexter