Åtgärder

Snöflingemetoden

Från Skolbok

Precis som formen på en snöflinga kan göras allt mer avancerad

kan även handlingen i en bok utarbetas från något enkelt till något allt mer avancerat.

Hur gör man för att skriva en roman? Ja, en viktig del är förarbetet. Här får du tips på 10 steg som tar dig från idé till färdig bok. Det här är en bearbetad och förkortad översättning av en riktigt bra artikel om The Snowflake method, eller på svenska: Snöflingemetoden. Det handlar om hur man skriver en hel roman på enklaste sätt.

Länkar till den svenska sida jag kopierat stora delar av texten från, samt den amerikanska originalsidan finns i botten på dokumentet.


1. Skriv en sammanfattning av romanen i en mening. Kort är bra, skriv inte mer än 15 ord i meningen. Skriv inte några namn. Försök få med vad huvudpersonen kan vinna eller förlora i meningen.

(Lägg ner ungefär en timmes arbete)


2. Utöka sammanfattningen till ett stycke. Tänk ”tre katastrofer och ett slut”. Få med de stora katastroferna, typ akt 1-3. Första katastrofen i slutet av akt 1, den andra i mitten av akt 2 och den tredje i slutet av akt 2. Och i akt 3 knyts alls samman och löses. Orsaken till första katastrofen kan komma utifrån men övriga bör orsakas av skurkar i boken.

(Lägg ner ungefär en timmes arbete)


3. Storyline för varje karaktär i boken som innehåller:

A: Personens namn.

B: En enda mening som sammanfattar vem personen är.

C: Personens motiv som förklaring till olika handlingar

D: Personens mål i livet.

E: Konflikter kring personen som förhindrar personen att uppnå sina mål.

F: Vad förändrar personen under berättelsens gång

G: En enda mening som förklarar vad som händer med personen i berättelsen.

Det är okej att ändra personerna under berättelsens gång när du ser hur de utvecklas.

(Lägg ner ungefär en timmes arbete per person)


4. Utöka varje mening i det sammanfattande stycket i punkt 2 till ett eget stycke. När du gjort detta har du ett synopsis på hela boken.

(Lägg ner ungefär tre-fyra timmars arbete)


5. Skriv en 1-sidig beskrivning av varje huvudkaraktär och en halvsida om varje bikaraktär. Skriv utifrån den personens synvinkel, den kan vara helt annorlunda jämfört med huvudpersonens syn på livet. Tveka inte att gå tillbaka och ändra det du skrivit tidigare om du får nya intressanta idéer.

(Lägg ner fem till tjugo timmars arbete beroende på hur många personer boken innehåller)


6. Utöka ditt 1-sidiga synopsis från punkt 4 till ett fyrsidigt synopsis. Tveka inte att gå tillbaka och göra eventuella ändringar i personernas beskrivningar.

(Lägg ner ungefär 30 timmars arbete)


7. Utöka personbeskrivningarna till fullständiga faktablad med allt som finns att veta om en karaktär. Födelsedag, beskrivning, historia, motivation, mål etc. Och viktigast – hur karaktären kommer att förändras. Efter punkt 7 bör du ha ett så pass genomarbetat manus att du kan visa upp det för en förläggare om du är en känd författare sedan tidigare. Annars får du fortsätta på de tre sista punkterna.

(Lägg ner ungefär 20-100 timmars arbete beroende på hur många personer som finns i berättelsen)


8. Ta ditt 4-sidiga synopsis och gör ett kalkylark i t.ex. Excel. Där listar du samtliga scener i boken. En kolumn för POV (point of view) karaktär dvs. utifrån den som är huvudperson i scenen. En bred kolumn om vad som händer, och ev några andra kolumner med en uppskattning av hur långt du tänker skriva i sidor/tecken/ord. Det gör det enklare att flytta runt scener. Använd bara en rad för varje scen. Lägg slutligen till en extra kolumn för att arrangera scenerna i kapitel där du bara skriver siffror. Då kan Excel sortera dem automatiskt för dig. Räkna med att en roman är över 100 scener lång, vilket ger över 100 rader i Excelarket.

(Lägg ner ungefär 15 timmars arbete)


9. Ta varje rad från kalkylarket och utveckla scenerna, skriv ner idéer till dialog och allt annat du kan komma på i ett ordbehandlingsprogram. 1-2 sidor per kapitel i boken är lagom som sammanfattning.

(Detta steg är valfritt, kan hoppas över).

(Lägg ner ungefär 150 timmars arbete)


10. Sätt igång och skriv! Eftersom du redan har hela berättelsen med alla personerna färdigskriven är det enda som är kvar att sy ihop alltihop i en roman, din roman.

(Lägg ner ungefär 200-300 timmars arbete)


Det är normalt att du går tillbaka och skriver om bakgrunden till både historien och personerna i den när du får nya idéer och ploten utvecklas. När du själv tycker att du känner personerna i berättelsen kommer de att påverka historien nästan av sig själva och det är bättre att göra de ändringarna i berättelsen tidigt under planeringsstadiet än när boken nästan är klar och du blir tvungen att skriva om flera hundra sidor.


Källor

http://berattarskolan.se/snoflinge-metoden-for-att-skriva-en-roman/

https://www.advancedfictionwriting.com/articles/snowflake-method/