Åtgärder

Rom, författarna i korthet

Från Skolbok

240px-Broken-image-389560.svg.png

Dido bränner sig till döds

Aeneiden handlar om hur den trojanska fursten Aeneas flyr med fartyg från det brinnande Troja tillsammans med sina närmaste släktingar och trogna tjänare, bara för att seglar vilse, precis som Odysseus gjorde. Till skillnad från Odysseus hamnar Aeneas i Karthago där han gifter sig med Dido, deras drottning, som svurit att aldrig gifta sig men som inte kan säga nej till den vackra ädlingen. Han sviker henne genom att smita iväg som en tjuv om natten, uppmanad av gudarna att hålla sig till sitt uppdrag att skapa ett eget rike, och i sin förtvivlan tar Dido livet av sig genom att bränna sig levande på ett bål, något som sedan blev orsaken till fientligheterna mellan Rom och Karthago under tiden Rom var en republik, enligt Vergilius. Därefter reser Aeneas norrut och hamnar i nuvarande Italien. Där besöker Aeneas dödsriket. Sedan slåss han och hans män i flera strider mot olika kungar, de blir förfäder till Romulus och Remus som grundar Rom och hela berättelsen mynnar slutligen ut i profetior kring den sittande kejsaren Augustus, för att visa kejsarens storhet. Om någon skulle få för sig att kritisera kejsarens rätt till tronen.

Aeneiden är politisk. Den bekostades delvis av kejsaren och hade som främsta uppgift att fungera som propaganda för honom. På samma vis som många härskare gjort efter Augustus och Vergilius. Vår egen Gustav Vasa hade t.ex. krönikören Peder Svart som skrev påhittade krönikor om kungens resor i Dalarna för att få kungen att verka mycket bättre än han egentligen var.

Bland annat beskrev Vergilius det romerska folket så här:

Andra (d. v. s. grekerna) må forma brons mer konstfullt och låta den andas,
fånga ett levande ansiktes drag i marmor, och bättre
hävda vid domstol sin sak, med ritstav teckna planeters
banor, och förutspå när stjärnor stiger ur havet;
din lott, romare, är att styra de övriga folken,
upprätta fred – det skall bli din konst – och skonsamt behandla
slagna som söker skydd, men nedslå alla som trotsar

(Sjätte sången, vers 847-853, Ingvar Björkesons översättning)

Vergilius låg för döden innan böckerna var helt färdigskrivna och krävde då att de skulle brännas efter hans död. Något hans tjänare inte vågade utan att först fråga kejsaren om lov. Augustus vägrade, naturligtvis, att bränna böckerna och därför finns de kvar än idag.

Aeneiden har inspirerat in i vår tid. Henry Purcell. skrev en opera om Aeneas och Dido på 1700-talet. Författaren Ursula K. Le Guin har skrivit en mycket intressant roman, "Lavinia" som utkom 2008, där Aeneas hustru är huvudpersonen.

Aeneiden finns att läsa på latin här: https://la.wikisource.org/wiki/Aeneis


Ovidius

Ovidius levde 43 f.Kr.-17 evt. och skrev ett av den romerska tidens stora diktverk, Metamorfoser i 15 böcker, eller dikter. Berättelserna innehåller de romerska gudarna, baserade på de grekiska, och beskriver inte sällan både våldtäkter, och sex och erotik mellan gudar och människor. Metamorfoser består av över 700 sidor och innehåller mer än 250 olika berättelser och tar sin början vid jordens skapelse. Sedan skapas människorna och vi får följa dem genom olika åldrar: från guld till silver, till brons och slutligen till järn, och människorna blir bara mer och mer fördärvade till sitt sinne för varje ålder de genomlever.

Biblis gråter sig till döds efter att ha blivit förälskad i sin tvillingbror Caunus som inte älskade henne tillbaka, enligt Ovidius saga i Metamorfoser


Utöver det skrev Ovidius även boken Ars amatoria, Kärlekskonsten på svenska, som var av rent pornografisk karaktär. Där ger Ovidius tips på hur en man bör göra för att flirta, förföra och ha sex med kvinnor, oavsett om de var ogifta eller gifta. Ars amatoria består av tre böcker, där den tredje vänder sig till kvinnor vilket var ytterst ovanligt under antiken då kvinnor hade så lågt värde. I den tredje boken beskriver han t.ex. hur kvinnor bör ha det under sexakten:

Djupt i sitt inre bör kvinnan få känna den njutning orgasmen ger, och ej mindre starkt än
hennes älskare gör. Höras bör smickrande ord och gärna kärleksfullt mummel, även nån
tvetydighet skadar ej mitt i er lek. Också du som naturen förmenat gåvan att njuta bör
genom konstlade ljud låtsas du njuter ändå. Stackare hon som är slapp och känslolös i
den kroppsdel vilket skall ge lika stor njutning åt kvinnor och män. Låtsas du njuta, se till
blott att han inte märker du hycklar (Ars am. 3.793)


Ovidius tvingades i landsflykt till nuvarande Rumänien av kejsar Augustus. Om det berodde på något han bevittnat, om det berodde på hans intresse för Augustus dotter Julia eller om det beror på alla beskrivningar i Ars amatoria som gick tvärt emot kejsarens strävan att befolkningen skulle vara troget de man gift sig med, är osäkert. Där dog han som okänd poet i ett land där nästan ingen kunde läsa hans texter som ju var skrivna på latin. Ett känt citat från den tiden av Ovidius är:

Att skriva dikter ingen kan läsa,
är som att dansa i mörkret.


Ars amatoria brändes på bokbål 1497 på order från Savonarola, präst och Florens härskare. Den översattes igen 1599 bara för att bli bannlyst av katolska kyrkan. I USA var den förbjuden att föra in i landet ända fram till 1930. Det gör boken till den som varit bannlyst längst tid i historien.


Horatius

Horatius levde 65–8 fvt. Även han under Augustus, även om han var i tjugoårsåldern när Caesar mördades och levde genom hela det följande inbördeskriget. Han ställde sig på den förlorande sidan i kriget, mot Augustus, och inte förrän han fick amnesti kunde han återvända till Rom. Vergilius upptäckte honom och genom Vergilius fick han romerska beskyddare som betalade hans uppehälle medan han själv skrev böcker och dikter. Den främsta av dem var Maecenas, som än idag står bakom uttrycket mecenat för den som bekostar t.ex. en konstnärs eller författares uppehälle så att denne bara behöver koncentrera sig på sitt skapande.

Ett av Horatius mest kända citat är carpe diem - fånga dagen. Dvs. gör det bästa av varje dag, slösa inte bort den utan använd dig av dagen för att trygga framtiden. Ursprungligen var hela citatet: ”fånga dagen, förlita dig så lite som möjligt på framtiden” ur boken Oden 1.11.

Hans diktkonst blev vida känd redan under Horatius livstid och han gav ut ett flertal diktböcker. En känd dikt är lärodikten Ars Poetica i vilken han förklarar poesins konst. Från den diktboken kommer bland annat uttrycket in media res. Det innebär att författaren börjar en historia mitt i handlingen.

Ett exempel på hans diktkonst är denna dikt till Cloe, en ung flicka han förälskade sig i:

Ständigt flyr du för mig min Cloe, lik hindens kalv,
som bland ensliga berg söker sin skygga mor,
helt betagen av grundlös
skräck för träden och vindens sus.
Ty om endast en fläkt av ett törnesnårs
lätta blad, om en grön ödla blott genomfar
björnbärsbusken, så skälva
hennes hjärta och hennes knän.
Icke följer jag dig som ett Getuliens
lejon eller en grym tiger i mordbegär.
Lämna äntligt din moder;
du är mogen för mannen nu.


Horatius läser sina dikter inför sin beskyddare Maecenas


Instuderingsfrågor

1 Varför är alla böcker i Rom skrivna på latin?

A Det var det enda språk författarna kunde
B Det var det gemensamma språket i det romerska imperiet
C Latin låter bättre än grekiska, som äldre böcker skrevs på

2 Vem var kejsare i Rom under den tid alla tre av de mest kända författarna levde?

A Augustus
B Julius Caesar
C Tiberius

3 Koppla ihop rätt författare med rätt skrift

 Horatius       Aeneiden
 Ovidius        Metamorfoser
 Vergilius      Ars Poetica

4 Varifrån kom hjälten Aeneas?

A Karthago
B Rom
C Troja

5 Dido var drottning över, vilken stad?

A Karthago
B Rom
C Troja

6 Vilken stad grundade bröderna Romulus och Remus?

A Karthago
B Rom
C Troja

7 Varför ville inte kejsar Augustus bränna Aeneiden?

A Den beskrev hur bra Vergilius var
B Den beskrev hur bra Julia, kejsarens dotter var
C Den beskrev hur bra kejsaren var

8 Vad handlar "Metamorfoser" om?

A Hur larver blir fjärilar
B Hur människor och gudar behandlar varandra
C Hur Rom förändras från by till världsstad

9 Vad handlar "Ars amatoria" om?

A Hur män ska kunna ha mycket sex oavsett om de är gifta eller inte
B Hur viktigt det är att gifta män och kvinnor är trogna varandra
C Hur skadligt det är när människor aldrig har sex

10 På vilkens sida stred Horatius?

A De som var för Augustus som kejsare
B De som var mot Augustus som kejsare

11 Horatius fick "amnesti", vad innebär det?

A Han kunde återvända till Rom utan att riskera straff
B Han fick minnesförlust
C Han blev kompis med kejsaren

12: Horatius hade en speciell kontakt i Maecenas, vilken?

A Maecenas var hans livvakt
B Maecenas bekostade hans uppehälle så att han kunde skriva
C Maecenas var utskickad att gripa Horatius

13: Horatius myntade uttrycket '"carpe diem", vad betyder det?

A Att man ska njuta av denna dagen och strunta i morgondagen
B Att man ska använda denna dagen för att få en bättre morgondag
C Att dagen är bättre än natten


Källor

https://litteraturhistorien.se/romersk-dikt-och-prosa.html

https://litteraturhistorien.se/vergilius.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aeneiden

https://www.sol.lu.se/latin/smorgasbord/vergilius/

https://theconversation.com/guide-to-the-classics-ovids-metamorphoses-and-reading-rape-65316

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8967410/file/8967414.pdf

https://ilab.org/fr/node/57041

https://sv.wikipedia.org/wiki/Horatius

https://www.svd.se/varifran-kommer-termen-carpe-diem


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons <-- utom

Augustus och Vergilius: www.thegreatcoursesdaily.com/wp-content/uploads/2019/09/header-30.jpg

Dido: fairytalereview.com/wp-content/uploads/2016/02/misc-20160222-01-216x300.jpg -->


Åter till historiebokens register,