Åtgärder

Retorik

Från Skolbok

(Lämplig för högstadiet)

Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”. Det finns ingen bra översättning av ordet. Redan de gamla grekerna skapade de regler som vi använder än idag för att skapa ett bra tal.


Steg 1: Ethos, pathos och logos

Ethos betyder ”att behaga”. Man Ställer sig in hos lyssnaren och får hans/hennes förtroende genom att verka trevlig och pålitlig.

Pathos betyder känsla. Man vill skapa en känsla hos lyssnaren beroende på vilken sorts tal man håller.

Logos betyder förnuft. Talaren har argument och påståenden som låter förnuftiga för att få lyssnaren att tycka likadant som talaren.


Steg 2: Finna, planera, formulera, minnas och agera

Finna, innebär att talaren samlar information och hittar argument som är både för och emot det talet handlar om.

Planera, innebär att talaren planerar vad de olika delarna i talet skall handla om.

Formulera, innebär helt enkelt att man skriver talet.

Minnas, innebär att man lär sig talet, helst utantill.

Agera, innebär att man övar på talet. Dessutom övar man in rätt miner och rätt kroppsspråk till olika delar av talet för att verka så övertygande som möjligt.


Förstå och korrigera

Ibland talar man om två steg till, att förstå och att korrigera.

Förstå, innebär att man redan innan man börjar samla material så tänker man igenom viilka som skall lyssna på talet så att man säger rätt saker.

Korrigera, innebär att när talaren är klar så går han/hon igenom talet för sig själv och korrigerar och ändrar det som inte blev så bra, om talet skall användas fler gånger.


Steg 3: Formulera

Det är inte bara att skriva ett tal, det skall formuleras på ett bra sätt. Det klassiska sättet, som brukar fungera bra, är att dela upp talet i fem delar:

Inledning, man tar upp vad talet skall handla om och försöker samtidigt få lyssnarna intresserade.

Berättelse, man berättar, i stora drag, bakgrunden till talet. Varför man valde just det ämnet och innehållet och försöker få lyssnarna ändå mer intresserade.

Framställande, man talar om vad talet skall handla om och vad talaren tycker är viktigt.

Argumentation, man börjar med ett bevis för det man tycker, och därefter tar man upp olika motargument som man smular sönder med roliga eller intelligenta argument. Ett sätt är att ha tre argument som man tar upp i talet. Två är litet för lite och fyra eler fler brukar inte göra talet bättre. Då är det viktigt att man alltid har det svagaste och sämsta argumentet i mitten eftersom vi människor oftast kommer ihåg det vi hör först och sist.

Avslutning, man avslutar och sammanfattar talet man just hållit.

Steg 4: Smycka

För att behålla lyssnarna måste talet hållas intressant. Ett sätt är att använda språket för att göra talet roligt.

Överdift, få något att låta så mycket bättre än det är i verkligheten, men gör det så mycket så att alla förstår att det inte är sant.

Underdrift, få något att låta så mycket värre än det är i verkligheten, men gör det så mycket så att alla förstår att det inte är sant.

Liknelse, säg att någonting är som något annat.

Metafor, säg att någonting är något annat.

Det finns fler men de är mycket krångligare att förstå.


Steg5: Stilfigurer

Ett annat sätt att smycka ut talet är att använda stilfigurer.

Samma första bokstav, detta har använts ofta i historien och gör att folk kommer ihåg talet.

Samma första ord, ta mening efter mening som börjar med samma ord, även det förstärker talet i folks minne.

Motsatser, ”en fråga om liv och död”, eller liknande skapar dramatik.

Utrop, ”Herre gud!” i talet får folk att hoppa till och lyssna bättre.

En retorisk fråga, ”Simmar en enbent anka i cirklar?” Man ställer en fråga som lyssnarna redan vet svaret på, något som gör att de hänger med bättre i talet.

Ironi, man säger en sak men menar en annan.

Klimax, man talar på ett sätt som ökar spänningen tills man når ett väntat, dramatiskt slut. Om slutet uteblir kallas det antiklimax, men det brukar göra lyssnarna missnöjda för man vill gärna höra slutet på en lång, spännande historia.

Oförenliga motsatser (paradoxer), man talar om någon som är ”jätteliten”, ”skitgod” , ”en stor liten man” osv. Lyssnarna tänker ”så kan det ju inte vara” och det håller dem uppmärksamma.

Avsiktligt överhopp, man hoppar över någonting i talet som lyssnarna förväntar sig att höra. ”I Kamomilla stad fanns tre rövare, Kasper och Jesper”. Det gör också lyssnarna mer uppmärksamma.

Tresteg, hjärnan klarar bäst av saker som kommer tre och tre. Testegsmetoden innebär att man tar upp en sak, som leder till en annan sak som leder till en tredje sak. Det är ett kraftfullt sätt att föra fram ett argument.

Övrigt: Kroppsspråket

Det är viktigare än man kan tro hur man använder sig av sitt kroppsspråk. Om du hela tiden tar dig i ansiktet uppfattas du som en lögnare av publiken. Gör det till en vana att alltid ha händerna placerade någonstans där de inte ”vandrar iväg” när du inte tänker på dem. Ha dem t.ex. i fickorna, på ryggen eller håll fast något med dem.

Om du undviker ögonkontakt finns det folk som tror att du inte är ärlig. Samtidigt upplever många talare att det är jobbigt att ta ögonkontakt med en publik. Ett sätt att komma runt det är att hela tiden titta i pannan mellan ögonen på lyssnarna. De som lyssnar uppfattar det som om du såg dem rakt in i ögonen (eftersom våra ögon fokuserar på en enda punkt och inte två, vilket är fallet med två ögon) och du kan känna dig mer avslappnad i din talarroll.

Klä dig rätt. Var bättre klädd än dina meningsmotståndare. Det är bara om resten av lyssnarna tillhör en speciell grupp i samhället som det är vettigt att klä upp/ner sig till deras nivå och då bara för att du skall vinna fler poäng i en debatt för att lyssnarna tycker att ”du är en av dem”. Ha t.ex. inte mössa på dig inomhus om du talar inför en grupp styrelsemedlemmar och ha inte kostym på dig om du talar inför en grupp fjortonåringar.

Ha ett yvigt kroppsspråk. Vi i Sverige har ofta ett väldigt tamt, för att inte säga helt obefintligt, kroppsspråk. Utnyttja det till din fördel och lär in lämpliga gester som du kan använda. Om du står på en scen och det är långt till de som sitter längst bak i salen måste du ha ett tydligt kroppsspråk för att de skall hänga med i vad du säger.

Exempel på lyckade tal

Olof palmes jultal 1972

<videoflash>vvANQqWFsW4</youtube>

Olof palmes skafferital 1982


Daniels tal till sin kronprinsessa 2010

Exempel på misslyckade tal

"We shall overcome 1992, Carl Bildt och Birgit Friggebo"

Exempel på kända, utländska tal

Martin Luther King "I have a dream":

Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik

http://talet.se/debatt/

www.youtube.com/watch?v=vvANQqWFsW4

www.youtube.com/watch?v=9v6xUu1Nzlw

www.youtube.com/watch?v=mQakZce3GhQ

www.youtube.com/watch?v=iZqPMROclcM