Åtgärder

Renässansen

Från Skolbok

David, av Michelangelo skapad i romersk stil

David, av Michelangelo skapad i romersk stil


Ordet renässans är franska och betyder pånyttfödelse och det som föddes på nytt var lärorna från antiken som återupptäcktes.

Renässansen anses ha börjat i staden Florens, i Italien någon gång mellan 1350-1400. Renässansen är den epok som avslutar medeltiden. Därifrån spred den sig genom Europa under nästan 200 års tid.


Vad var speciellt med humanismen under renässansen?

Före renässansen, under medeltiden, ansåg människor att livet skulle vara tufft. Man skulle arbeta eller vara med om krig tills döden kom som en befriare.

Men så, 1400 och 1500-talet, uppstod en grupp av tänkare som kallades humanister i Italien och Frankrike . De studerade skrifter från antikens Grekland och Rom och insåg att tidigare civilisationer sett annorlunda på livet. Då hade begreppet inte den anti-religiösa klangen det har i dagens politiska debatt eftersom nästan samtliga av dem var troende katoliker. De sa att man för att kunna dyrka Gud korrekt måste man beundra hans skapelser, och i synnerhet skapelsens krona: mänskligheten. Genom att fira den mänskliga rasen och allt vad den kan åstadkomma menade de att de dyrkade Gud bättre än dystra präster och munkar som malde på om arvsynden och ständigt uppmanade människor att bekänna sina synder och ödmjuka sig inför Gud den Allsmäktige.

Faktum är att vissa av dem hävdade att Gud inte bara skapade människan till sin avbild, utan även planterade litet av sin egen gudomliga kraft i människan. När målaren, arkitekten, musiker eller forskaren använde sina intellektuella förmågor uppfyllde de samtidigt gudomliga syften. Genom humanismen blev det viktigt med bildning, att utbilda sig. Inte för någon annans skull, som man gjorde under medeltiden, utan bara för sig själv. Eftersom man ansåg att människan fick ut mer av livet om den förstod mer av världen runtomkring sig.

Men varför just Florens och varför Italien?

Florens

Florens, nutid, med katedralen i mitten

När renässansen började var norra Italien uppdelat i stadsstater, liknande Sparta och Athen under antiken. Varje stad hade egna härskare och egna lagar. En sådan stad var Florens, som var en republik där man röstade fram sina ledare.

Under 1200-talets slut hade Florens blivit en stad rik på handel. Medborgarna hade råd att satsa pengar på konst och kultur och det drog till sig duktiga konstnärer som började konkurrera med varandra. En målare var Giotto di Bondone som tänkte om och istället för att måla som man alltid gjort började han måla saker precis som de såg ut i naturen.

En annan man som hjälpte till att starta renässansen var författaren Dante Alighieri som skrev boken "Den gudomliga komedin" som av många ses som den främsta bok som någonsin skrivits i Italien.

Rika familjer i Florens, speciellt familjen Medici, försörjde konstnärer i deras arbete något som gjorde att världen fick konstnärer som Leonardo da Vinci and Michelangelo. Under renässansen kom man på att an kunde rita bilder i perspektiv för att skapa en känsla av djup i bilden. Det hade ingen gjort dessförinnan. da Vinci blev känd som speciellt duktig på den typen av målningar.

Leonardo da Vincis målning - Den sista måltiden

Leonardo da Vincis målning "Den sista måltiden"

Jämför med en typisk medeltida målning, så ser du att djupet saknas i bilden:

Medeltida målning


Var det bara konst och kultur som påverkades?

Historiskt sett så hade ingen i Europa gjort några upptäcktsfärder över haven sedan vikingatiden. Med renässansen återupptäcktes konsten att navigera med hjälp av kompass. Samtidigt som man lärde sig att rita skalenliga kartor. Den portugisiske kungen Henrik Sjöfararen blev den som sände ut fartyg längs Afrikas kuster och 1488 seglade portugisen Bartolomeu Dias som första europé runt Afrikas sydspets. 1492 seglade Christopher Columbus västerut på jakt efter en ny sjöväg till Indien. Istället hittade han Amerika. 1519 var Magellan den första som seglade jorden runt, även om han själv hann dö innan expeditionen återvände till Portugal tre år senare. Under renässansen var det främst Spanien och Portugal som utforskade världen och byggde fort och handelsstationer på viktiga knutpunkter.

Columbus erövrar Amerika

Columbus erövrar Amerika

Vad sa kyrkan?

Luther spikar upp teserna

Martin Luther spikar upp sina 95 teser i Wittenberg

Under renässansen börjar fler tänka själva, inklusive prästerna. En känd präst var Martin Luther. Han blev ilsken över hur kyrkan hade förändrats från sitt ursprung och krävde förändringar. Något som skapade en "Lutheransk" rörelse som bröt sig fri från Påvens makt. Men kyrkan släppte inte ifrån sig makten så lät och skapade en "motreformation". Något som var grunden till 30-åriga kriget vid renässansens slut.

Under renässansen uppfinner Gutenberg tryckpressen, något som gör att det för första gången blir förhållandevis billigt att sprida information och kunskap till en stor mängd människor på kort tid. Även detta motarbetades av kyrkan eftersom man även spred nya upptäckter inom vetenskapen som motsade sig det som stod i bibeln. Men kyrkan kämpade förgäves mot informationsspridningen.

Tryckpress

Tryckpress


Hade vi ingen renässans i Sverige?

Gustav Vasa blev kung under renässansen. Ofta sa man att en person var en renässanskung eller renässansfurste om personen kunde ovanligt mycket. Det kunde t.ex. gälla språk eller att kunna spela flera olika musikinstrument. Gustav Vasa var nog så långt från en renässanskung man kan tänka sig men hans äldsta son talade finska och engelska förutom svenska och latin. I Sverige hade vi renässans fram till stormaktstidens början när "barocken" tog vid.

Erik XIV i typisk rustning för tiden

Erik XIV i typisk rustning för tiden

Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.


Åter till historiebokens register,