Åtgärder

Pronomen

Från Skolbok

Pronomen är ett latinskt ord som egentligen betyder “istället för substantiv”. Ett pronomen kan alltså ersätta ett substantiv. Man kan t.ex. Skriva:

 Stolen (substantiv)      - den (pronomen)
 Bordet (substantiv)      - det (pronomen)
 Sara och Johanna (substantiv) - de (pronomen)
 Kvinnan (substantiv)     - hon (pronomen)
 Pojken (substantiv)      - han (pronomen)


De olika grupperna av pronomen är:

 • Personliga pronomen
 • Possessiva pronomen
 • Reciproka pronomen
 • Reflexiva pronomen
 • Demonstrativa pronomen
 • Determinativa pronomen
 • Interrogativa pronomen
 • Relativa pronomen
 • Indefinita pronomen


Personliga pronomen Personliga pronomen ersätter namn. De finns i två former: subjektsform och objektsform.


subjekt- subjekt- objekt-  objekt-
singular plural  singular plural
jag   mig   vi    oss
du    dig   ni    er
han   honom  de    dem
hon   henne  de    dem
den   den   de    dem
det   det   de    dem


Possessiva pronomen

Ett possessivt pronomen betyder ett ägande. Varje personligt pronomen har ett tillhörande possessivt pronomen.

personligt possessivt
jag     min, mitt, mina
du     din, ditt, dina
han     hans (genitiv) sin, sitt, sina
hon     hennes (genitiv) sin, sitt, sina
den/det   dess (genitiv) sin, sitt, sina
vi     vår, vårt, våra
ni     er, ert, era
de     deras


Reciproka pronomen

I svenskan finns bara ett enda reciprokt pronomen: varandra.


Reflexiva pronomen

I svenskan finns:

 • sig, sin, sitt och sina.

Att det är reflexivt innebär att det syftar till subjektet i satsen.

 • En katt slickar sin tass. (katt är subjektet och sin är det reflexiva pronomenet).


Demonstrativa pronomen

Demonstrativa pronomen är ord man använder för att peka ut någonting:

 • den, det, de, denna, dessa, den här, det där, densamma, sådan, sådant, sådana.

Det som skiljer demonstrativa pronomen från personliga pronomen är att de demonstrativa sägs med eftertryck. Man kan tänka sig att man pekar med hela handen samtidigt som man säger meningen för att se att det är ett demonstrativt pronomen.


Determinativa pronomen

Determinativa pronomen används om man vill visa att mer kommunikation följer, vanligen i form av ett “som...”. Determinativa pronomen kan vara:

 • den, det, de

eller

 • sådan, sådant, sådana

T.ex. "Jag vill ha en sådan mobil som alla andra har".


Interrogativa pronomen

Interrogativa pronomen används om man har en fråga. Vanligtvis består detta pronomen av:

 • Vem, vad, vilken, vilket, vilka, hurudan.


Relativa pronomen

Relativa pronomen är ord som används istället för ett substantiv som redan beskrivits i föregående sats. Vanliga relativa pronomen är:

 • som, vars, vilket, vilken, vilka, vilkas, vars, vad.


Indefinita pronomen

Det finns även en handfull pronomen som man använder istället för obestämda personer eller saker. Dessa kallas för indefinita pronomen. t.ex.:

 • Alla, ingen, några, få, man.


Källor

Allt i svenska, Falkenland, NoK 1994 ISBN 91-27-40015-8

(Inspirationskälla) http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=7688

Http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=8134

Http://www.ordklasser.se/pronomen.php

http://www.ordklasser.se/reciproka-pronomen.php

Http://www.ordklasser.se/personliga-pronomen.php

Http://www.ordklasser.se/demonstrativa-pronomen.php

Http://www.ordklasser.se/interrogativa-pronomen.php

Http://www.ordklasser.se/relativa-pronomen.php

Http://www.ordklasser.se/indefinita-pronomen.php

http://www.ordklasser.se/indefinita-pronomen.php