Åtgärder

Poesi

Från Skolbok

Emil Jensen på Poetry Slam SM 2008 (2468938746).jpg

Poetry slam, att tävla i poesi

Poesi, eller lyrik, är språkets själ. Det finns inget annat sätt att uttrycka så mycket känslor på så få rader som genom en dikt eller en sångtext. Utan poesi blir språket fattigt och innehållslöst. Därför är det viktigt att du lär dig mycket om dikter och lyrik i svenskan, liksom du lär dig mycket om textning av sånger i musik och i andra språkämnen.

Poesin har förändrats genom åren. För länge sedan var rytmen viktig, att rader skulle rimma eller kopplas samman på olika sätt. I dagens läge är sångtexter kanske viktigare än dikter vilket också gör att sångtexter tagit över mycket av poesins roll.

Istället har poesin utvecklats till att bestå av texter som inte rimmar eller har koppling inom diktens textrader.Så kallad modern diktning.